en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

FOGHORN. Wątek transformacji w pracach z Kolekcji II Galerii Arsenał

15.03.2019 - 05.05.2019 / 18:00

FOGHORN. Wątek transformacji w pracach z Kolekcji II Galerii Arsenał

15.03.2019 - 05.05.2019
Otwarcie: Otwarcie: 15.03.2019 / 18:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13 (wejście od ul. Świętojańskiej)
Artyści: Artyści: Paweł Althamer, Vahram Aghasyan, Azorro (Oskar Dawicki, Igor Krenz, Wojciech Niedzielko, Łukasz Skąpski), Babi Badalov, Mirosław Bałka i Katarzyna Krakowiak, Alicja Bielawska, David Chichkan, Oskar Dawicki, Krisztina Erdei, Jakup Ferri, Elżbieta Jabłońska, Ryszard Grzyb, Katarzyna Józefowicz, Katarzyna Kozyra, Volodomyr Kuznetsov, Zbigniew Libera, Magisters (Hubert Czerepok, Zbigniew Rogalski), Deimantas Narkevičius, Anna Okrasko, Dan Perjovschi, Józef Robakowski, Robert Rumas, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Monika Sosnowska, Paweł Susid, Slaven Tolj, Piotr Uklański, Julita Wójcik, Piotr Wysocki
Kuratorka: Kurator: Monika Szewczyk
Współpraca: Współpraca: Eliza Urwanowicz-Rojecka
A-
A+
Wystawa wybranych prac z Kolekcji II ukazuje wątek transformacji rozumianej dwojako: jako przemiany ustrojowe po upadku komunizmu w Europie oraz na jej pograniczu z Azją, a także jako „kultura transformacji” (termin przyjęty przez amerykańskiego socjologa Michaela D. Kennedy’ego), czyli narzucona i zaplanowana wielka narracja lat 90.
Kolekcja to zamknięty zbiór – zatem wybór prac na wystawę z pewnością nie wyczerpuje całej złożoności tematu przemian związanych z przełomem roku 1989. Prezentowane prace wyraźnie sygnalizują jednak pewne problemy, które z dzisiejszej perspektywy – 30 lat po – wciąż wydają się nieprzepracowane.

Prezentacja ukazuje przede wszystkim najważniejsze zjawiska w sztuce polskiej po roku 1989. Niezwykle istotna na wystawie jest jednak obecność artystów wywodzących się z Europy Środkowo-Wschodniej, a także z krajów zakaukaskich, które odzyskały niepodległość po rozpadzie ZSRR (Armenia i Azerbejdżan). Z jednej strony wynika to z koncepcji kuratorskiej Kolekcji II, z drugiej – sygnalizuje nowe, skomplikowane geografie artystyczne w świecie sztuki, pojawiające się wraz z upadkiem komunizmu, przełamaniem binarnego podziału świata i pozornym „końcem historii”.

Tytułowy FOGHORN (syrena mgłowa), zaczerpnięty z prezentowanej na wystawie pracy Mirosława Bałki i Katarzyny Krakowiak, sugeruje, że warto uważnie wsłuchiwać się w sztukę, która często funkcjonuje jak nautofon – wcześnie sygnalizując problem i dając wstępne rozeznanie w często mglistej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Czytaj cały tekst Elizy Urwanowicz-Rojeckiej do wystawy


Wydarzenia towarzyszące:

Galeria Arsenał elektrownia
ul. Elektryczna 13, Białystok (wejście od ul. Świętojańskiej)
 
4.04. (czwartek), godz. 18:00 – spotkanie z cyklu Czytelnia obrazów:
Obrazy (w) transformacji
Otwarte seminarium z dr hab. Iwoną Kurz
(Instytut Kultury Polskiej UW)
 
11.04. (czwartek), godz. 18:00 – spotkanie z cyklu Czytelnia obrazów:
Obrazy wychodzą na ulice
Otwarte seminarium z dr. Łukaszem Zarembą
(Instytut Kultury Polskiej UW)
 
25.04. (czwartek), godz. 18:00 – spotkanie z cyklu Czytelnia obrazów:
Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji.
Otwarte seminarium z dr Magdą Szcześniak
(Instytut Kultury Polskiej UW)
 
w wybrane czwartki: Perła na życzenie, czyli spacer z Michałem Łukaszukiem po wystawie
zapisy grup i widzów indywidualnych: m.lukaszuk@galeria-arsenal.pl
 
26.03.–30.04., od wtorku do czwartku, w godz. 10:00–15:00
Eliza Urwanowicz-Rojecka oprowadza w języku angielskim po wystawie
zapisy: e.urwanowicz@galeria-arsenal.pl
 
2.–26.04., od wtorku do czwartku, w godz. 10:00–15:00
warsztaty SEPPO: WEHIKUŁ CZASU. Podróż do burzliwych lat transformacji (z wykorzystaniem fińskiej platformy gier edukacyjnych i metody game-based learning) towarzyszące wystawie
wydarzenie skierowane do grup licealistów i studentów.
przygotowanie i realizacja: Katarzyna Kida, Eliza Urwanowicz-Rojecka, Katarzyna Wiska, Justyna Zieniuk
zapisy grup: e.urwanowicz@galeria-arsenal.pl
 
9.04. (wtorek), godz. 13:00–14:30
10.04. (środa), godz. 13:00–14:30
11.04. (czwartek), godz. 13:00–14:30
12.04. (piątek), godz. 11:00–12:30
bezpłatne oprowadzania z audiodeskrypcją po wystawie
 
14.04. (niedziela), godz. 16:00
Anna Łuszyńska oprowadza w języku białoruskim po wystawie
 
27.04. (sobota), godz. 12:00
Dzień Wolnej Sztuki
 
Na wszystkie wydarzenia towarzyszące wstęp wolny!

Patroni medialni:

Galeria Arsenał - miejska instytucja kultury