en
Menu
Logo Galerii Arsenał

"Obrazy (w) transformacji": otwarte seminarium z Iwoną Kurz

"Obrazy (w) transformacji": otwarte seminarium z Iwoną Kurz

04.04.2019 / 18:00
Współpraca ze strony Galerii: Współpraca ze strony Galerii: Eliza Urwanowicz-Rojecka
A+
A-
Galeria Arsenał zaprasza na pierwsze otwarte seminarium z cyklu "Czytelnia obrazów" towarzyszące wystawie "FOGHORN. Wątek transformacji w pracach z Kolekcji II Galerii Arsenał"

"Obrazy (w) transformacji"
otwarte seminarium z dr hab. Iwoną Kurz (IKP UW)
4.04.2019 (czwartek), godz. 18.00
Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13 (wejście od ul. Świętojańskiej)
„Chcieliśmy pokazać, że w różnych momentach, za pomocą różnych technik, estetyk i poetyk, a przede wszystkim z różną skutecznością obrazy mają moc dyskursywną, pozwalającą im wypowiadać się na swój temat, a może nawet proponować odmienne niż językowe ustalenia dotyczące teorii i praktyk widzenia oraz tworzenia i percypowania obrazów” – pisze we wstępie do „Kultury wizualnej w Polsce” Iwona Kurz.
 
W trakcie spotkania "Obrazy (w) transformacji" porozmawiamy o możliwych założeniach badań nad kulturą wizualną, która człowieka definiuje jako podmiot widzący i poznający za pomocą widzenia (lecz nie wyłącznie), zaś rzeczywistość kulturową – jako kształtowaną i przekształcaną przestrzeń, organizowaną za pomocą praktyk i teorii widzenia. Szczególnie interesujący wydaje się tu kontekst Polski w okresie tzw. transformacji oraz zmieniająca się wyobraźnia społeczna i pole wizualne funkcjonujące w dynamicznych relacjach ze sobą.
 
Proponujemy, aby rozmowę zogniskować m.in. wokół tekstów Iwony Kurz „Goła baba” oraz Magdy Szcześniak i Łukasza Zaremby „Zofia Rydet: »zapis wizualny«”.
Uwaga! Teksty są dostępne, dzięki uprzejmości autorek, autora oraz Fundacji Bęc Zmiana, pod adresem e.urwanowicz@galeria-arsenal.pl. Prosimy o kontakt.
 
Spotkanie jest częścią programu towarzyszącego prezentacji „FOGHORN. Wątek transformacji w pracach z Kolekcji II Galerii Arsenał”, przygotowanego we współpracy z Fundacją Bęc Zmiana oraz Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Założeniem cyklu trzech seminariów jest uzupełnienie narracji wystawy o problematykę zmieniającego się (nie)porządku wizualnego w Polsce i jego implikacji społeczno-kulturowych.

***

Harmonogram spotkań:
 
4.04.2019 (czwartek), godz. 18:00, Galeria Arsenał elektrownia
"Obrazy (w) transformacji"
Otwarte seminarium z dr hab. Iwoną Kurz (Instytut Kultury Polskiej UW)

11.04. (czwartek), godz. 18:00, Galeria Arsenał elektrownia
"Obrazy wychodzą na ulice"
Otwarte seminarium z dr. Łukaszem Zarembą (Instytut Kultury Polskiej UW)

25.04. (czwartek), godz. 18:00, Galeria Arsenał elektrownia
"Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji"
Otwarte seminarium z dr Magdą Szcześniak (Instytut Kultury Polskiej UW)
 
Wstęp bezpłatny
 
Od 4.04.2019 do końca wystawy „FOGHORN. Wątek transformacji w pracach z Kolekcji II Galerii Arsenał” w Galerii Arsenał elektrownia można będzie nabyć książki z serii wizualnej wydawanej wspólnie przez Fundację Bęc Zmiana i Instytut Kultury Polskiej UW:
·         I. Kurz, P. Kwiatkowska, M. Szcześniak, Ł. Zaremba (red.), „Kultura wizualna w Polsce. Tom 1: Fragmenty”, Warszawa 2017 oraz „Kultura wizualna w Polsce. Tom 2: Spojrzenia”, Warszawa 2017
·         M. Szcześniak, „Normy widzialności. Tożsamość w okresie transformacji”, Warszawa 2016
·         Ł. Zaremba, „Obrazy wychodzą na ulice. Spory w polskiej kulturze wizualnej”, Warszawa 2018
 
 
Blok seminariów mieszczących się w perspektywie badań kultury wizualnej w Polsce prowadzonych przez Instytut Kultury Polskiej UW stanowi inaugurację nowego cyklu w Galerii Arsenał – CZYTELNIA OBRAZÓW. Zainspirowani badaniami w obszarze kultury wizualnej, w ramach spotkań z naszymi gośćmi zapraszamy do wspólnej rozmowy o szeroko pojętym polu wizualnym – o „myśleniu obrazami”, o „obrazach”, a także o „praktyce obrazów”, czyli o dynamicznej, zmiennej relacji obrazów ze strukturą i treścią świadomości społecznej i praktyki społeczno-kulturowej. Chcemy, aby dyskusje odbywały się równolegle do naszego program wystawienniczego – wobec kolejnych ekspozycji bądź w uzupełnieniu do nich.
 
Koncepcja i koordynacja spotkań: Eliza Urwanowicz-Rojecka
 
***

dr hab. Iwona Kurz (1972) – historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, od 2016 r. dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, wcześniej jego wicedyrektorka (2012–2016) oraz kierująca Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej (2006–2014). Współpracuje także z Zespołem Kultury XIX wieku i Zespołem Badań Pamięci o Zagładzie. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej ujmowanej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Autorka książki „Twarze w tłumie” (2005, Nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmoznawczą), współautorka książki „Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach” (2008) oraz dwutomowej pracy „Kultura wizualna w Polsce” (2017), redaktorka antologii „Film i historia” (2008, Nagroda Rektora UW) i monograficznego numeru „Kultury Współczesnej” Powrót do archiwów (4/2011), współredaktorka tomów zbiorowych „Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej” (2017) oraz „Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce 1821–1929” (2017), współredaktorka podręczników akademickich „Antropologia ciała” (2008) oraz „Antropologia kultury wizualnej” (2012), redaktorka i współtłumaczka książki Jonathana Crary’ego „Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna” (2009). Redaktorka pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” (pismowidok.org).
 
Więcej: http://ikp.uw.edu.pl/dr-hab-iwona-kurz/

Partnerzy

Powiązane Wystawy

15.03 - 05.05

FOGHORN. Wątek transformacji w pracach z Kolekcji II Galerii Arsenał