en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Ogłoszenia

Ogłoszenia

A+
A-
 

Galeria Arsenał z siedzibą w Białymstoku
zatrudni na stanowisko
 
Specjalista ds. kadrowych
na podstawie umowy o pracę
 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:
- prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej dla ok. 25 osób;
- naliczanie list płac;
- kontrola czasu pracy pracowników;
- przygotowywanie umów cywilnoprawnych, przygotowywanie rachunków;
- sporządzanie deklaracji (PIT, ZUS, w przyszłości PFRON);
- przesyłanie dokumentacji do ZUS;
- prowadzenie spraw socjalnych pracowników (ZFŚS) i dokumentacji ich dotyczącej;
- opracowywanie/współpraca przy opracowywaniu regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, wynagradzania, ZFŚS, itp.).
 
WYMAGANIA:
- co najmniej dwa lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu kadr i płac;
- praktyczna znajomość obsługi programu GRATYFIKANT, PŁATNIK;
- dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
- bardzo mile widziana znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
- dobra organizacja pracy;
- odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków;
- umiejętność rozwiązywania problemów;
- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz umiejętność pracy w zespole.
 
Galeria informuje, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
 
Oferty (CV) z załączoną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: DZ.U.2016.922)”.
 
Należy przesyłać do dnia 31.01.2018 na adres: praca@galeria-arsenal.pl