en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Ogłoszenia -

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenia

A-
A+
 

Dyrektor Galerii Arsenał w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko:
Opiekun wystaw/montażysta

Wymagania:

- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne,
- umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
- umiejętność instalowania sprzętu multimedialnego, programów komputerowych,
- dyspozycyjność, praca opiekuna wystaw jest wykonywana w ustalonych godzinach od wtorku do niedzieli,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS,
- pracę w kreatywnym, otwartym zespole,
- szkolenia podnoszące kompetencje,
- wynagrodzenie zasadnicze 3200,00- 3400,00 zł.

 

Zakres obowiązków na stanowisku opiekun wystaw/montażysta:

1. Opieka nad ekspozycjami w tym pilnowanie porządku na salach wystawienniczych, dbałość o dzieła prezentowane na wystawach,
2. Sprzedaż biletów wstępu na wystawy i inne wydarzenia organizowane przez Galerię,
3. Sprzedaż katalogów i innych wydawnictw dostępnych w Galerii oraz rozliczanie się z ww. sprzedaży w księgowości.
4. Udostępnianie zwiedzającym materiałów na temat działalności Galerii oraz udzielanie informacji zwiedzającym i pomocy podczas zwiedzania ekspozycji.
5. Wykonanie prac związanych z montażem i demontażem wystaw oraz innych wydarzeń organizowanych przez Galerię, w szczególności instalowanie i nadzór nad sprzętem multimedialnym.

Prosimy o przesłanie do dnia 13.06.2022 r. CV na adres mailowy: praca@galeria-arsenal.pl  
lub pocztą tradycyjną na adres: Galeria Arsenał w Białymstoku ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok.


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY


Dyrektor Galerii Arsenał w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Wymagania:

- wykształcenie wyższe((preferowane techniczne, administracyjne, prawnicze),
- doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych min. 2 lata,
- doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (dotacji celowych z budżetu Miasta, MKiDN i in.),
- znajomość Prawa Zamówień Publicznych w praktyce,
- biegła umiejętność obsługi pakietu MS Office,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS,
- pracę w kreatywnym, otwartym zespole,
- szkolenia podnoszące kompetencje,
- wynagrodzenie zasadnicze 3600,00-3800,00 zł.

 

Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. pozyskiwania funduszy:

  1. Pozyskiwanie i rozliczanie dodatkowych funduszy na działalność Galerii oraz dotacji celowych z budżetu Miasta Białegostoku i in., a w szczególności:

- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie,
- prawidłowe aplikowanie o dofinansowanie zgodnie z regulaminami grantodawców,
- nadzór nad procesem zawierania umów o dofinansowanie oraz ewentualnych aneksów,
- kwalifikowanie wydatków i opis dokumentów finansowych w ramach projektów dofinansowanych,
- monitoring realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów dofinansowanych,
- sporządzanie i składanie sprawozdań z realizacji projektów w terminach określonych w umowach o dofinansowanie,
- pozyskiwanie i współpraca z prywatnymi sponsorami.

  1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności:

- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień,
- przygotowanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- sporządzanie sprawozdawczości związanej z zamówieniami publicznymi.

  1. Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, a w szczególności:

- współudział w przygotowywaniu planów inwestycyjnych,
- sporządzanie sprawozdawczości związanej z inwestycjami,

Prosimy o przesłanie do dnia 10.06.2022 r. CV na adres mailowy: praca@galeria-arsenal.pl  
lub pocztą tradycyjną na adres: Galeria Arsenał w Białymstoku ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok.


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY