en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Książki -

Książki

Białostoccy anarchiści 1903-1908

Publikacja online [PDF]

W 2009 roku hiszpańskie wydawnictwa Furia Apátrida i Edicions Anomia opublikowały książkę Anarquistas de Bialystok, 1903 - 1908 – kompilację anonimowo przetłumaczonych świadectw autobiograficznych, esejów, ulotek politycznych i nekrologów, przedstawiających osobiste historie anarchistów z początku XX wieku z Białegostoku, Krynek i okolic. Większość zawartych w publikacji materiałów nie była do tej pory dostępna w języku polskim. Wypełnienie tej luki zainicjował artysta Juan Pablo Macías, który w ramach wystawy „Na początku był czyn!” (Galeria Arsenał w Białymstoku, 2021) i swojego projektu wydawniczego Word+Moist Press zaproponował proces tłumaczenia Anarquistas de Bialystok na język polski, z wykorzystaniem środków Galerii Arsenał w Białymstoku oraz Instytutu Cervantesa w Warszawie.

Oddajemy w Państwa ręce książkę, która wieńczy półtoraroczny proces edytorski. Traktując tekst oryginału jak punkt wyjścia, staraliśmy się nadać polskiemu wydaniu walor naukowy, stąd obszerna przedmowa i szczegółowe przypisy przygotowane przez dra Aleksandra Łaniewskiego. Korzystając z dostępu do rosyjskojęzycznych źródeł, zbliżyliśmy treść cytowanych tekstów do oryginału. Mamy nadzieję, że lektura Białostockich anarchistów 1903–1908 pozwoli Państwu, podobnie jak wszystkim zaangażowanym w powstanie tej książki osobom, na głębsze zrozumienie motywacji, taktyk, doświadczeń i ideologii białostockich anarchistów.

Projekt wydawniczy: Juan Pablo Macías
Tytuł oryginału: Anarquistas de Bialystok, 1903 - 1908, Furia Apátrida & Edicions Anomia 2009
Z hiszpańskiego przełożył: Jan Wąsiński
Redaktor naukowy: dr Aleksander Łaniewski
Redakcja językowa: Katarzyna Sosnowska
Redakcja i koordynacja publikacji, konsultacja przekładów z języka rosyjskiego: Ewa Borowska
Skład i łamanie w nawiązaniu do innych publikacji WORD+MOIST PRESS: Katarzyna Siemieniako

Wydawcy:
WORD+MOIST PRESS, wordmoistpress@gmail.com
Galeria Arsenał w Białymstoku, galeria-arsenal.pl, ISBN 978-83-66262-20-1
Instytut Cervantesa w Warszawie, www.varsovia.cervantes.es

Więcej o wystawie „Na początku był czyn!”


PDF
ISBN 978-83-66262-20-1
WORD+MOIST PRESS, Galeria Arsenał w Białymstoku, Instytut Cervantesa w Warszawie
0.00 PLN
okładka publikacji w kolorze szary z białym napisem "LIMINAL – STAN PRZEJŚCIOWY" i małymi żółtymi kwadratami i kołami

LIMINAL – STAN PRZEJŚCIOWY

Publikacja online [PDF] podsumowuje i dokumentuje wydarzenia:

LIMINAL – STAN PRZEJŚCIOWY
Wystawa Pracowni 3D i Zdarzen Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie Galeria Arsenał w Białymstoku, 22.10–10.11.2021 oraz SEMINARIUM-WARSZTATY TEORETYCZNE towarzyszace wystawie „Liminal – stan przejsciowy” Galeria Arsenał w Białymstoku, 5–6.11.2021

Wstęp i tekst kuratorski: Zuzanna Sękowska
Abstrakty warsztatów teoretycznych: Piotr Cichocki, Tomasz Rakowski, Piotr Fortuna, Anna Nacher, Jerzy Stachowicz, Michał Krzykawski, Matylda Szewczyk
Redakcja językowa i korekta: Ewa Borowska
Tłumaczenie na angielski: Aleksandra Sobczak-Kövesi
Zdjęcia z wystawy: Archiwum Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II, Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
Reprodukcje kadrów z doswiadczen VR, animacji i wideo – dzięki uprzejmości artystów
Opracowanie graficzne: Renata Motyka

Galeria Arsenał w Białymstoku, ISBN 978-83-66262-18-8  www.galeria-arsenal.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ISBN 978-83-66835-40-5 www.asp.waw.pl
Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski
PDF

0.00 PLN

NA POCZĄTKU BYŁ CZYN! Wersja poszerzona (online).

Poszerzona wersja publikacji towarzyszącej wystawie "Na początku był czyn!" wzbogacona o dokumentacje fotograficzną oraz opisy prac, dostępna online [PDF].

s. 110, tekst w języku polskim i angielskim, pdf online, 2022
PDF
978-83-66262-13-3
Galeria Arsenał w Białymstoku
0.00 PLN

Świat nie wierzy łzom

s. 160, tekst w j. polskim i j. angielskim, oprawa miękka.
21 x 28 cm
978-83-66262-19-5
Galeria Arsenał w Białymstoku
65.00 PLN

Dziennik/Diary

fragmenty dzienników Kateryny Lysovenko
s. 58, tekst w języku polskim, angielskim i ukraińskim; oprawa miękka.
15 x 21 cm
978-83-66262-17-1
Galeria Arsenał w Białymstoku
8.00 PLN

Zamówienie