en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

A+
A-

 

Remont sufitu sal wystawowych - ogłoszenie

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje remont sufitu sal wystawowych o powierzchni ok. 144 m2 polegający na:
- zabezpieczeniu powierzchni podłóg, ścian i schodów przed uszkodzeniem
- demontażu istniejącego sufitu powieszanego wykonanego z płyt kartonowo-gipsowych oraz wywozie gruzu i pozostałości
- montażu sufitu podwieszanego na podwójnym ruszcie z profili stalowych w skład którego wchodzą wieszaki na drutach metalowych, konstrukcja metalowa, płyta OSB gr. 8 mm, płyta kartonowo-gipsowa gr. 12 mm
- szpachlowaniu oraz malowaniu
- demontażu i ponownym montażu istniejącej instalacji oświetleniowej.

2. Tryb zamówienia - zamówienie do 30 tys. Euro
 - rozeznanie rynku na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Galerii Arsenał

3. Termin wykonania zamówienia - 26.10 - 9.11.2018

4. Czas i miejsce składania ofert - do 10.10.2018 godz.12:00 w sekretariacie Galerii Arsenał, Mickiewicza 2, 15-222 Białystok
lub w formie elektronicznej na adres m.maslowski@galeria-arsenal.pl w tym samym terminie.

5. Osoby kontaktowe:
Wojciech Zaniewski - 85 7447641, w.zaniewski@galeria-arsenal.pl
Marcin Masłowski - 85 7447641, m.maslowski@galeria-arsenal.pl

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2018


1. Remont dachu budynku starej elektrowni Galerii Arsenał
a. rodzaj zamówienia - roboty budowlane
b. tryb udzielenia - przetarg nieograniczony
c. orientacyjna wartość zamówienia - 350.000 zł netto
d. przewidywany termin wszczęcia postępowania - kwiecień/maj 2018

2. Ochrona fizyczna Galerii Arsenał
a. rodzaj zamówienia - usługi
b. tryb udzielenia - zamówienie na usługi społeczne
c. orientacyjna wartość zamówienia - 130.000 zł netto
d. przewidywany termin wszczęcia postępowania - listopad 2018

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu zakup dzieł sztuki
pdf