en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

A+
A-

 

Ochrona Mienia

Galeria Arsenał informuje, ze w wyniku  postępowania na usługę całodobowej ochrony Galerii Arsenał w terminie 01.01.2019 – 31.12.2019 prowadzonego w trybie przewidzianym dla zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie mają przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

PSP Jubilat, Krakowska 5, 15-875 Białystok


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2018


1. Remont dachu budynku starej elektrowni Galerii Arsenał
a. rodzaj zamówienia - roboty budowlane
b. tryb udzielenia - przetarg nieograniczony
c. orientacyjna wartość zamówienia - 350.000 zł netto
d. przewidywany termin wszczęcia postępowania - kwiecień/maj 2018

2. Ochrona fizyczna Galerii Arsenał
a. rodzaj zamówienia - usługi
b. tryb udzielenia - zamówienie na usługi społeczne
c. orientacyjna wartość zamówienia - 130.000 zł netto
d. przewidywany termin wszczęcia postępowania - listopad 2018

Pliki do pobrania

Ogłoszenie otwarcie ofert ochrona
pdf
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zakup dzieła sztuki P.Uklański
pdf
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zakup dzieła sztuki M. Sosnowska
pdf