en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Strategia rozwoju Galerii Arsenał w Białymstoku na lata 2022-2028+ -

Strategia rozwoju Galerii Arsenał w Białymstoku na lata 2022-2028+

Strategia rozwoju Galerii Arsenał w Białymstoku na lata 2022-2028+

Strategia rozwoju Galerii Arsenał w Białymstoku na lata 2022-2028+

A-
A+

Strategia rozwoju Galerii Arsenał w Białymstoku na lata 2022-2028+ [PDF]

opr. Marek Krajewski

____
Marek Krajewski – socjolog, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych artykułów dotyczących kultury popularnej, konsumpcji i sztuki oraz książek. Specjalizuje się w socjologii sztuki i kultury, w szczególności zaś takimi aspektami społecznego świata, jak konsumpcja, kultura popularna i media. Oprócz tego był kuratorem kilku wystaw oraz dyrektorem projektu Zewnętrzna Galeria AMS, której celem była popularyzacja sztuki publicznej i humanizacji przestrzeni miejskiej.


Sprawozdanie z realizacji celów strategocznych za 2023 r [PDF] [DOC]
Sprawozdanie z realizacji celów strategicznych za 2022 r [PDF]