en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Posłuchaj Kolekcji -

Posłuchaj Kolekcji

Posłuchaj Kolekcji

Posłuchaj Kolekcji

A-
A+
Projekt Posłuchaj kolekcji powstał w okresie lockdown-u spowodowanego pandemią
COVID-19 w marcu 2020 r.
Ma na celu zebranie materiału, który byłby przedstawieniem i pogłębieniem wiedzy
na temat Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku.

Artyści, których prace znajdują się w kolekcji opisują własne lub inne dzieła z bogatego
katalogu kolekcji.
Materiały wideo są cyklicznie publikowane na stronie FB Galerii Arsenał i YT Galerii Arsenał.

Anna Baumgart
Oskar Dawicki
Kobas Laksa
Paweł Matyszewski o pracy Aleksandry Czerniawskiej
Tomasz Mróz o pracy Oskara Dawickiego
Sergey Shabohin
Julita Wójcik
Iza Tarasewicz
Elżbieta Jabłońska
Mikołaj Sobczak

Katalog prac

Artyści