en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Liminal – stan przejściowy

22.10.2021 - 10.11.2021 / 18:00

Liminal – stan przejściowy

22.10.2021 - 10.11.2021
Otwarcie: Otwarcie: 22.10.2021 / 18:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul.A.Mickiewicza 2, Białystok
A-
A+

Liminal – stan przejściowy
Wystawa Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
22.10–10.11.2021

Uczestnicy: Agata Chodera, Przemysław Danowski, Andrei Isakov, Palina Komarova, Agata Konarska, Mateusz Kowalczyk, Dobrosława Król, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Jakub Wróblewski

Kuratorka: Zuzanna Sękowska

Koordynacja: Eliza Urwanowicz-Rojecka

Identyfikacja wizualna: Renata Motyka


Wernisaż wystawy 22.10 (piątek) godz.18:00
Galeria Arsenał w Białymstoku

ul. A.Mickiewicza 2, Białystok

Liminal stan przejściowy” to wystawa wybranych projektów stworzonych przez artystki i artystów z Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prace powstały pod kierunkiem dra hab. Jakuba Wróblewskiego, we współpracy z Andreiem Isakovem i Przemysławem Danowskim. Prezentacja obejmuje m.in.: Lovestory Jakuba Wróblewskiego, Andreia Isakova i Przemysława Danowskiego, Master of Reality Agaty Chodery, Lunatic Paliny Komarovej, Let’s Pray Agaty Konarskiej, Undermining Mateusza Kowalczyka, NeoWarszawę Dobrosławy Król oraz VR Lab Krystyny Jędrzejewskiej-Szmek. Ekspozycja stanowi próbę zbadania i omówienia zjawiska „zdarzenia wirtualnego”, dostrzeżenia jego wymiaru kulturowego, kulturotwórczego i funkcji praktyk z nim związanych.

Przenoszenie wrażeniowości, dzielenie się wrażeniem, przekładanie narracji na działania technologiczne; uwrażliwienie na wzajemną obecność, praktyki opiekuńcze, kolektywny charakter działań – to według nas najważniejsze zagadnienia budujące scenariusz tej ekspozycji. Zadajemy pytania o różne aspekty praktyki twórców poruszających się w obszarze nowych mediów / rzeczywistości transmedialnej – o to, jak i w jakim celu przekazywana jest opowieść, za pośrednictwem jakich estetyk i technologii użytych w procesie twórczym?

Jedną z najważniejszych kwestii zdaje się wspólnotowy i wspólnototwórczy charakter pracy z wirtualną rzeczywistością / nowymi mediami, jak również jej potencjał tworzenia wspólnoty doświadczenia. Pracownię traktujemy jako pole doświadczeń, delegowania wiedzy, miejsce powoływania tymczasowego kolektywu, który zawiązuje się i rozwiązuje. Chodzi o uchwycenie śladu swoistej metody komunikacyjnej i tego, co jako trwały duch czy specyfika pracy wykształciło się w środowisku.

Wystawa w zamyśle jest przypadkiem otwartym, ćwiczeniem, teoretycznym tripem – przebiegającym w procesie uczestniczenia, włączania weń odbiorców. Towarzysząca jej konferencja będzie miała charakter warsztatu seminaryjnego, próby zainicjowania krytycznego namysłu nad lokalną specyfiką praktyk osnutych wokół rzeczywistości multimedialnej – w odniesieniu do sposobu myślenia o zdarzeniach wirtualnych zaproponowanego przez Pracownię 3D i Zdarzeń Wirtualnych II, a w szerszym wymiarze – do specyfiki pracy z rozszerzoną rzeczywistością w ogóle.

Po zakończeniu działań ukaże się publikacja cyfrowa, opatrzona krytycznym komentarzem teoretycznym, zbierająca doświadczenia „przeniesienia” działań Pracowni do Galerii Arsenał w Białymstoku oraz najważniejsze wnioski płynące z warsztatu teoretycznego. Wystawa i towarzyszące jej działania są kolejną odsłoną cyklu wydarzeń prezentujących działalność Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II w Galerii Arsenał.

TEKST KURATORSKI [PDF]


WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

23.10.2021 (godz.11)
oprowadzanie kuratorsko-autorskie po wystawie Liminal – stan przejściowy

26.10 - 09.11.2021 (godz.16:00-17:00)
Mateusz Kowalczyk Undermining, 2021
performans VR na żywo
HMD, Mozilla Hubs: wideo, obiekty 3D, dźwięk

Terminy:
26.10 (wtorek), 27.10 (środa), 29.10 (piątek), 02.11 (wtorek), 03.11 (środa), 09.11 (wtorek)

Miejsce:

  • Galeria Arsenał w Białymstoku, ul.A. Mickiewicza 2 (za pośrednictwem zestawu Oculus Quest 2 dostępnego na miejscu) w godz. 16-17
  • Zdalnie (za pośrednictwem swego komputera/headsetu) w godz. 16-17 lub 18-19

30.10.2021 (godz. 13:00)

Warsztaty  w polskim języku migowym połączone z oprowadzaniem po wystawie Liminal – stan przejściowy

Prowadzenie: Daniel Kotowski 
Wstęp wolny
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez
e-mail: j.bietkal@galeria-arsenal.pl
tel. i SMS: 694277616

5-6.11.2021 (piątek godz. 18:00 -20:00, sobota godz.10:00 - 16:00)
Seminarium-warsztaty teoretyczne towarzyszące wystawie Liminal – stan przejściowy


W ramach wydarzeń towarzyszących zaplanowaliśmy seminarium-warsztaty, które będą próbą teoretycznego uchwycenia zjawiska w procesie, próbą krytycznego namysłu nad sztuką immersyjną i specyfiką działań w przestrzeni wirtualnej. Chcemy odejść od klasycznego modelu konferencji i wystąpień, by umożliwić dialog międzyśrodowiskowy – stworzyć sytuację, w której reprezentanci różnych dziedzin humanistyki i sztuki, po zapoznaniu się z pracami i praktyką Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II, będą mogli wymienić uwagi, opinie i spostrzeżenia. Zależy nam na żywej, twórczej, inspirującej dyskusji, z której notatki, zapiski, wnioski zostaną jako ślad procesu badawczego. Na tej podstawie zostanie opracowana publikacja pokonferencyjna.

07-27.11.2021 (godz.18-20)
Unreal Art - Warsztaty do wystawy Liminal - stan przejściowy

Crash Course Unreal Engine 4/5 dla początkujących artystek i artystów medialnych.

Terminy spotkań: 7.11, 13.11, 20.11, 27.11 godz.18-20
Prowadzący: Andrei Isakov

Uczestnictwo w doświadczeniach VR dozwolone jest dla osób, które ukończyły 15 rok życia. Osoby w przedziale 15-18 lat mogą uczestniczyć w doświadczeniach VR w obecności rodzica lub okazując podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego dokument zgody [PDF].  Na wystawie znajdują się również prace przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia. W celu uniknięcia wątpliwości prosimy wszystkie młode osoby o zabranie dokumentu tożsamości (legitymacji, dowodu osobistego).

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA WYSTAWY „LIMINAL – STAN PRZEJŚCIOWY” [PDF]


MEDIA O WYSTAWIE:

Magazyn Szum,
Najciekawsze wystawy jesieni 2021
Magazyn Szum,
Na dobry początek 18–24 października
Magazyn Szum, „Liminal – stan przejściowy” w Galerii Arsenał w Białymstoku
NN6T, Potencjały wirtualnych narracjiOrganizatorzy

Partnerzy medialni

Galeria Arsenał - miejska instytucja kultury

Powiązana Publikacja

Powiązane Wydarzenia

23.10 - 23.10

Oprowadzanie kuratorsko-autorskie po wystawie "Liminal – stan przejściowy"

Powiązane Wydarzenia

05.11 - 06.11

Seminarium-warsztaty teoretyczne towarzyszące wystawie „Liminal – stan przejściowy"

Powiązane Wydarzenia

07.11 - 27.11

Unreal Art - Warsztaty do wystawy Liminal - stan przejściowy

Powiązana Edukacja

30.10 - 30.10

Warsztaty w polskim języku migowym połączone z oprowadzaniem po wystawie "Liminal – stan przejściowy"

Powiązane Wydarzenia

22.10 - 09.11

"Undermining" performans VR