en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Seminarium-warsztaty teoretyczne towarzyszące wystawie „Liminal – stan przejściowy"

Seminarium-warsztaty teoretyczne towarzyszące wystawie „Liminal – stan przejściowy"

05.11.2021 - 06.11.2021 / piątek godz. 18:00-20:00, sobota godz.10:00-16:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
A-
A+
Seminarium-warsztaty teoretyczne
towarzyszące wystawie „Liminal – stan przejściowy”

5-6.11.2021
Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
Organizatorzy:

Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski

Galeria Arsenał w Białymstoku

Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Partner technologiczny: Szkoły Infotech

Warsztaty poprowadzą:

Piotr Cichocki, Piotr Fortuna, Michał Krzykawski, Anna Nacher, Jerzy Stachowicz, Matylda Szewczyk, Tomasz Rakowski i osoby związane z Pracownią 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Agata Chodera, Przemysław Danowski, Andrei Isakov, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Palina Komarova, Agata Konarska, Mateusz Kowalczyk, Dobrosława Król, Jakub Wróblewski).

Moderacja: Zuzanna Sękowska

Identyfikacja wizualna: Renata Motyka


Zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dla osób, które chciałyby uczestniczyć w seminarium w stacjonarnej formie*:
https://forms.gle/FwVdbJmb69sBL6sF7
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest otrzymanie z Galerii Arsenał maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

*Spotkania będą również transmitowane na żywo dla wszystkich zainteresowanych osób na profilu facebook Galerii Arsenał, umożliwimy jednocześnie kontakt z publicznością na czacie. Wystawa „Liminal - stan przejściowy” jest wyborem prac stworzonych przez studentki, studentów i współpracowników Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie pod kierunkiem dra hab. Jakuba Wróblewskiego, we współpracy z Andreiem Isakovem i Przemysławem Danowskim.

W ramach wydarzeń towarzyszących zaplanowaliśmy seminarium-warsztaty, które będą próbą teoretycznego uchwycenia zjawiska w procesie, próbą krytycznego namysłu nad sztuką immersyjną i specyfiką działań w przestrzeni wirtualnej. Chcemy odejść od klasycznego modelu konferencji i wystąpień, by umożliwić dialog międzyśrodowiskowy – stworzyć sytuację, w której reprezentanci różnych dziedzin humanistyki i sztuki, po zapoznaniu się z pracami i praktyką Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II, będą mogli wymienić uwagi, opinie i spostrzeżenia. Zależy nam na żywej, twórczej, inspirującej dyskusji, z której notatki, zapiski, wnioski zostaną jako ślad procesu badawczego. Na tej podstawie zostanie opracowana publikacja pokonferencyjna.

Nie traktujemy tej wystawy i towarzyszącej jej konferencji jako klamry spinającej i ostatecznie podsumowującej zjawisko pracy z przestrzenią wirtualną. Traktujemy je jako otwarcie żywej rozmowy, zaproszenie do współpracy, bowiem w opisywaniu przestrzeni transmedialnej i praktyk z nią związanych jest jeszcze wiele do zrobienia.

Zapraszamy Państwa do namysłu nad wspólnotą doświadczenia, nad sposobami i celem przenoszenia wrażeń, nad politycznością tych działań. Chcemy też zapytać, w jakim stopniu działania z rzeczywistością wirtualną są dziś polityczne, klasowe. Zastanowimy się nad ich stroną etyczną i empatyczną. Zależy nam na dostrzeżeniu tła kulturowego i swoistości praktyk kulturowych, z których działania z rzeczywistością wirtualną się wywodzą i które też (być może na nowo) definiują.

Spróbujemy rozstrzygnąć, czy performans 3D, realizacje wirtualne, doświadczenia VR trzeba/można odczytywać jedynie na płaszczyźnie działania artystycznego. Wiele ciekawych rzeczy wydarza się również w sferze językowej – po pierwsze w transmitowaniu opowieści autora/autorki na język wyrazu wirtualnego, po drugie w mówieniu o zjawisku wirtualnym i „demokratyzacji” języka. O tym również chcemy porozmawiać.

Zapraszamy Państwa do wspólnego namysłu!

Seminarium - warsztaty odbędą się w ramach cyklu Czytelnia obrazów.

Zainspirowani badaniami w obszarze kultury wizualnej, w ramach spotkań z naszymi gośćmi zapraszamy do wspólnej rozmowy o szeroko pojętym polu wizualnym – o „myśleniu obrazami”, o „obrazach”, a także o „praktyce obrazów”, czyli o dynamicznej, zmiennej relacji obrazów ze strukturą i treścią świadomości społecznej i praktyki społeczno-kulturowej. Chcemy, aby dyskusje odbywały się równolegle do naszego program wystawienniczego – wobec kolejnych ekspozycji bądź w uzupełnieniu do nich.

PROGRAM

I DZIEŃ - 5.11.2021 (piątek) godz. 18:00-20:00

Otwarcie I dnia konferencji

Spotkanie ze środowiskiem twórczyń i twórców związanych z Pracownią 3D i Zdarzeń Wirtualnych II ASP w Warszawie.

O metodzie twórczej, praktykach edukacyjnych, metodyce i metodologii opowiedzą kierujący pracownią Jakub Wróblewski, Przemysław Danowski i Andrei Isakov.

Agata Chodera, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Palina Komarova, Agata Konarska, Mateusz Kowalczyk, Dobrosława Król – absolwent/ki i studentki Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych, prezentujący/e aktualnie swoje prace na wystawie „Liminal – stan przejściowy”.

[LINK DO STREAMINGU]

II DZIEŃ - 6.11.2021 (sobota) godz.10:00-16:00

BLOK I / [ LINK DO STREAMINGU]

10:00-10:15
Anna Nacher (Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński)
Metaverse i współczesne dystopie: w poszukiwaniu krytycznych, zaangażowanych odbiorców rzeczywistości wirtualnej [abstrakt PDF]

10:15-10:30
Matylda Szewczyk (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski)
VR: nowe doświadczanie rzeczywistości. Próba zapisu [abstrakt PDF]

10:35-10:50
Piotr Fortuna (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Granice symulacji. Inscenizowane życia wirtualnych influencerek [abstrakt PDF]

10:50-11:20
Dyskusja po wystąpieniach

11:20 – 11:40
Przerwa kawowa

BLOK II / [ LINK DO STREAMINGU ]

11:40-11:55
Jerzy Stachowicz (Instytut Kultury Polskiej,  Uniwersytet Warszawski)
VR w codziennym życiu, czyli presja przyszłości wyobrażonej [abstrakt PDF]

12:00-12:15
Michał Krzykawski  (Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Rzeczywistość wirtualna i jej granice. Perspektywa organologiczna [abstrakt PDF]

12:15-12:45
Dyskusja po wystąpieniach

12:45 – 13:25
Przerwa kawowa

BLOK III / [LINK DO STREAMINGU ]

13:25-13:40
Tomasz Rakowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego)
Etnografia twórcza i sztuka społeczna [abstrakt PDF]

13:45-14:00
Piotr Cichocki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego)
Elektroniczna kohabitacja / cyfrowe współdziałania [abstrakt PDF]

14:00-14:30
Dyskusja po wystąpieniach

14:30 – 14:50
Przerwa kawowa

BLOK IV / [LINK DO STREAMINGU ]

14:50-15:50
Panel podsumowujący

___________________________

Moderatorka: Zuzanna Sękowska

Koordynacja: Eliza Urwanowicz-Rojecka

Opieka techniczna/stream, dokumentacja: Kacper Gorysz, Kamil Popko (Infotech),  Bartek Krot, Aleksander Sakowicz, Maciej Zaniewski

Obsługa fb / kontakt z publicznością online: Gabriela Owdziej

Redakcja i korekta: Ewa Borowska

Identyfikacja wizualna: Renata Motyka

Wydarzenie współfinansowane ze środków Uniwersytetu Warszawskiego, w tym z programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia BadawczaOrganizatorzy

Partner technologiczny

Partnerzy medialni

Powiązane Wystawy

22.10 - 10.11

Liminal – stan przejściowy