en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Seminarium-warsztaty teoretyczne towarzyszące wystawie „Liminal – stan przejściowy"

Seminarium-warsztaty teoretyczne towarzyszące wystawie „Liminal – stan przejściowy"

05.11.2021 - 06.11.2021
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
A-
A+

Seminarium-warsztaty teoretyczne

towarzyszące wystawie „Liminal – stan przejściowy”

Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok

5 - 6.11.2021

Organizatorzy:

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Galeria Arsenał w Białymstoku

Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Warsztaty poprowadzą:

Piotr Cichocki, Piotr Fortuna, Michał Krzykawski, Anna Nacher, Jerzy Stachowicz, Matylda Szewczyk, Tomasz Rakowski i osoby związane z Pracownią 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Agata Chodera, Przemysław Danowski, Andrei Isakov, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Palina Komarova, Agata Konarska, Mateusz Kowalczyk, Dobrosława Król, Jakub Wróblewski).

Moderacja: Zuzanna Sękowska

Identyfikacja wizualna: Renata Motyka

Partner technologiczny:  Szkoły Infotech


Zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dla osób, które chciałyby uczestniczyć w seminarium w stacjonarnej formie*:
https://forms.gle/FwVdbJmb69sBL6sF7
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest otrzymanie z Galerii Arsenał maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

*Spotkania będą również transmitowane na żywo dla wszystkich zainteresowanych osób na profilu facebook Galerii Arsenał, umożliwimy jednocześnie kontakt z publicznością na czacie. 
Wystawa „Liminal - stan przejściowy” jest wyborem prac stworzonych przez studentki, studentów i współpracowników Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie pod kierunkiem dra hab. Jakuba Wróblewskiego, we współpracy z Andreiem Isakovem i Przemysławem Danowskim.

W ramach wydarzeń towarzyszących zaplanowaliśmy seminarium-warsztaty, które będą próbą teoretycznego uchwycenia zjawiska w procesie, próbą krytycznego namysłu nad sztuką immersyjną i specyfiką działań w przestrzeni wirtualnej. Chcemy odejść od klasycznego modelu konferencji i wystąpień, by umożliwić dialog międzyśrodowiskowy – stworzyć sytuację, w której reprezentanci różnych dziedzin humanistyki i sztuki, po zapoznaniu się z pracami i praktyką Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II, będą mogli wymienić uwagi, opinie i spostrzeżenia. Zależy nam na żywej, twórczej, inspirującej dyskusji, z której notatki, zapiski, wnioski zostaną jako ślad procesu badawczego. Na tej podstawie zostanie opracowana publikacja pokonferencyjna.

Nie traktujemy tej wystawy i towarzyszącej jej konferencji jako klamry spinającej i ostatecznie podsumowującej zjawisko pracy z przestrzenią wirtualną. Traktujemy je jako otwarcie żywej rozmowy, zaproszenie do współpracy, bowiem w opisywaniu przestrzeni transmedialnej i praktyk z nią związanych jest jeszcze wiele do zrobienia.

Zapraszamy Państwa do namysłu nad wspólnotą doświadczenia, nad sposobami i celem przenoszenia wrażeń, nad politycznością tych działań. Chcemy też zapytać, w jakim stopniu działania z rzeczywistością wirtualną są dziś polityczne, klasowe. Zastanowimy się nad ich stroną etyczną i empatyczną. Zależy nam na dostrzeżeniu tła kulturowego i swoistości praktyk kulturowych, z których działania z rzeczywistością wirtualną się wywodzą i które też (być może na nowo) definiują.

Spróbujemy rozstrzygnąć, czy performans 3D, realizacje wirtualne, doświadczenia VR trzeba/można odczytywać jedynie na płaszczyźnie działania artystycznego. Wiele ciekawych rzeczy wydarza się również w sferze językowej – po pierwsze w transmitowaniu opowieści autora/autorki na język wyrazu wirtualnego, po drugie w mówieniu o zjawisku wirtualnym i „demokratyzacji” języka. O tym również chcemy porozmawiać.

Zapraszamy Państwa do wspólnego namysłu!

Seminarium - warsztaty odbędą się w ramach cyklu Czytelnia obrazów.

Zainspirowani badaniami w obszarze kultury wizualnej, w ramach spotkań z naszymi gośćmi zapraszamy do wspólnej rozmowy o szeroko pojętym polu wizualnym – o „myśleniu obrazami”, o „obrazach”, a także o „praktyce obrazów”, czyli o dynamicznej, zmiennej relacji obrazów ze strukturą i treścią świadomości społecznej i praktyki społeczno-kulturowej. Chcemy, aby dyskusje odbywały się równolegle do naszego program wystawienniczego – wobec kolejnych ekspozycji bądź w uzupełnieniu do nich.

 

Organizatorzy

Partner technologiczny

Powiązane Wystawy

22.10 - 10.11

Liminal – stan przejściowy