en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Krzysztof Garbaczewski. Badania terenowe

18.01.2019 - 17.03.2019 / 18:00

Krzysztof Garbaczewski. Badania terenowe

18.01.2019 - 17.03.2019
Otwarcie: Otwarcie: 18.01.2019 / 18:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2
Artyści: Artyści: Krzysztof Garbaczewski
Kuratorka: Kurator: Patrycja Ryłko
Współpraca ze strony Galerii: Współpraca ze strony Galerii: Ewa Tatar, Michał Łukaszuk
A+
A-
Krzysztof Garbaczewski (ur. 1983 w Białymstoku) to reżyser teatralny i autor adaptacji m.in. „Opętanych” W. Gombrowicza, „Biesów” F. Dostojewskiego czy „Chłopów” W. Reymonta, stanowiących podstawę jego tzw. instalacji teatralnych łączących performans, sztuki wizualne oraz muzykę. Charakterystyczna dla niego kolażowa stylistyka, stosowanie projekcji wideo i bezpośrednich transmisji nawiązuje do naszej współczesnej cyberwrażliwości.
Garbaczewski w swych spektaklach mówi o najważniejszych sprawach egzystencjalnych i szuka doświadczeń granicznych. Ironicznie przyglądając się wszystkiemu, co teatralne (np. iluzji scenograficznej, stosunkowi aktora do roli, wierności tekstowi dramatu, sceniczności), komentuje i przekracza dotychczasowe próby eksperymentalne, jednocześnie rozważając genezę samego teatru, jaką jest rytuał. Uważany za brutalistę formy, praktykuje nieoczywiste zestawienia, np. romantycznych bohaterów „Balladyny” umieszcza w laboratorium genetycznym. Podejmuje kwestię współczesnej polskiej tożsamości.

Wystawa „Badania terenowe” przyjmuje formę warsztatową i procesualną. Stanowi komentarz do aktualnej tendencji organicznego przenikania się praktyk teatralnych i artystycznych. Próbuje uchwycić to, co dzieje się na styku teatru i sztuki, w kontekście migrujących motywów, symboli, metod pracy i szeroko pojętej performatywności.

„Badania terenowe” to zarazem intymny dziennik twórczy poświęcony ekofilozoficznemu funkcjonowaniu człowieka w świecie; dokument wyobcowania z tzw. własnego środowiska naturalnego, zderzenia mistycyzmu i duchowości zakorzenionej w naturze z wszechogarniającą nas utopią technologiczną. Głównym odniesieniem są tu działania ekologiczne Jerzego Grotowskiego, który sformułował kategorię „ekologii międzyludzkiego”, koncentrując się na źródłowej, organicznej pracy nad sobą oraz pierwotnej więzi łączącej aktora i widza w kontekście ich środowiska naturalnego.

Zestaw prezentowanych prac tworzy szkicowy, mozaikowy zapis autorskiego procesu destylacji otaczającej nas rzeczywistości, którego rezultatem są spektakle Garbaczewskiego. Na proces ten składają się „działania uboczne” powstające w trakcie pracy z aktorami, efemeryczne ćwiczenia z „bycia sobą” i romantycznego „bycia w naturze”, krótkie eseje filmowe, formy przestrzenne i elementy rzeczywistości wirtualnej, niekoniecznie bezpośrednio związane z treścią konkretnego spektaklu. To ćwiczenia z rzeczywistości i próby nakładania na nią odpowiedniej ramy znaczeniowej.

Na wystawie pojawią się także prace-komentarze autorstwa Andrzeja Strumiłły, Karola Radziszewskiego, Jana Strumiłły i Aleksandry Wasilkowskiej oraz będzie jej towarzyszył performans Sandry Korzeniak i Jana Dravnela.

Oprowadzanie autorsko-kuratorskie po wystawie: 19 stycznia 2019, godz. 11:00

Krzysztof Garbaczewski

(ur. 1983 w Białymstoku)
Reżyser teatralny, autor adaptacji, na podstawie których tworzy tzw. teatralne instalacje łączące performance, sztuki wizualne oraz muzykę. Pierwszy polski artysta praujący w technologi Virtual Reality. Najważniejszy reżyser teatralny swojego pokolenia.

Ukończył Wydział Reżyserii i Dramatu w krakowskiej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Laureat wielu nagród m.in. Paszportu Polityki (2012).
Adaptował m.in. "Tybetańską Księgę umarłych" (Teatr Polski we Wrocławiu, 2009) i "Kronosa" Witolda Gombrowicza (Teatr Polski we Wrocławiu, 2013). Spektakle "Odyseja" (Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 2009), "Życie seksualne dzikich" (Teatr Nowy w Warszawie, 2011), "Balladyna" (Teatr Polski w Poznaniu, 2013), "Kamienne niebo zamiast gwiazd" (Teatr Nowy w Warszawie, 2013), "Zwycięstwo nad słońcem" (Teatr Wielki – Opera Narodowa, 2014), "Hamlet" (Narodowy Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, 2015), "Robert Robur" (TR Warszawa 2016), "Uczta" (Teatr Nowy w Warszawie, 2017) "Chłopi" (Teatr Powszechny w Warszawie, 2018).

Wraz z założonym przez siebie kolektywem Dream Adoption Society na zaproszenie Instytutu Adama Mickiewicza jesienią 2018 w Nowym Jorku przygotował spektakl i wystawę dotyczącą związków poety Allena Ginsberga z polską sceną artystyczną w latach 60. i 70. Aktualnie DAS na zaproszenie Teatru Powszechnego w Warszawie prowadzi przestrzeń klubowo-performatywną.

Partnerzy wystawy

Patroni medialni

Informacja o biletach