en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Oprowadzanie autorsko-kuratorskie po wystawach "Jasanský Polák Karny" i "Śpiewamy, zamiast wzdychać"

Oprowadzanie autorsko-kuratorskie po wystawach "Jasanský Polák Karny" i "Śpiewamy, zamiast wzdychać"

03.12.2022 / 11:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
A-
A+
Serdecznie zapraszamy do udziału w oprowadzaniu autorsko-kuratorskim po wystawach "Jasanský Polák Karny" i "Śpiewamy, zamiast wzdychać".

03.12 (sobota) godz.11:00
Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
wstęp w cenie biletu na wystawę


Tego dnia mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do galerii, prosimy o zapoznanie się z informacją [LINK].

Alicja Rogalska

Śpiewamy, zamiast wzdychać

Alicja Rogalska jest artystką interdyscyplinarną. Jej praktyka opiera się na badaniach artystycznych i współpracy z różnymi społecznościami, z którymi wspólnie poszukuje emancypacyjnych narracji. Zebrane na wystawie projekty z lat 2011-2021 łączy śpiew – jako sposób opowiadania historii i odzyskiwania sprawczości. Gruziński chór polifoniczny, Chór Kobiet z węgierskiej wsi Kartal, członkowie Związku Muzyków Ulicznych w Dżakarcie i ludowy zespół śpiewaczy „Broniowianki” z Mazowsza na przestrzeni lat tworzyły z artystką projekty muzyczne opowiadające historie współczesnych zmagań małych społeczności. Na melodie piosenek ludowych, lokalnych ballad miłosnych, średniowiecznych pieśni o chłopach przygotowujących się do zbrojnego buntu przeciwko panom feudalnym lub inspirując się politycznymi tradycjami muzyki ulicznej – śpiewają o towarzyszącym im dzisiaj poczuciu krzywdy, nierównościach, wyzysku ekonomicznym i trudnych warunkach życia w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej. Historie wyludniających się wsi Europy Środkowej łączą się z opowieścią polskich pracowników sezonowych zarabiających przy brytyjskich uprawach ziemniaków na wyspie Jersey. Projekt „The Royals”, zrealizowany we współpracy z polskimi imigrantami zarobkowymi – prezentowany na mierzącym się dziś z humanitarną katastrofą polsko-białoruskiej granicy Podlasiu – uzupełnia dyskusje wokół kryzysu migracyjnego o wątek polskiej emigracji zarobkowej.J/P/K
Jasanský Polák Karny

Lukáš Jasanský i Martin Polák

Lukáš Jasanský (1965) i Martin Polák (1966) należą do najbardziej cenionych współczesnych fotografów czeskich. Od późnych lat 80. wspólnie tworzą rozbudowane cykle fotograficzne, opierające się na seryjności i powtórzeniach.

W 2019 roku, będąc w Białymstoku, przypadkiem trafili do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, prezentującego dorobek artystyczny urodzonego tutaj w 1901 roku rzeźbiarza portrecisty. W Muzeum znajdują się podobizny światowych artystów i naukowców, „zwykłych ludzi”, znajomych artysty i jego samego, przede wszystkim zaś Galeria Wielkich Polaków.

Zaaranżowana w XIX-wiecznej willi ekspozycja ma nostalgiczny, anachroniczny charakter. Ten regionalny genius loci zainspirował fotografów do zrealizowania nowego projektu, zatytułowanego Jasanský Polák Karny. Jego wyłącznym tematem są fotografowane frontalnie popiersia ze zbiorów instytucji. Długi, przywodzący na myśl karty z muzealnego inwentarza cykl charakteryzuje schematyzm i monotonia. Pomimo pozornej obiektywności obrazu fotograficznego czytelne są w nim zarówno elementy humorystyczne, jak i dystans artystów, którzy pozostają nieufni wobec heroicznych narracji.

Jasanský i Polák są zainteresowani archiwizowaniem peryferyjnych historii. Dzięki temu mogli dać zmarłemu w 1989 roku rzeźbiarzowi szansę na ostatnie międzynarodowe tournée, z którego fotografie powracają do miasta na indywidualną wystawę w Galerii Arsenał w Białymstoku. Prezentowane tu zadają nowe pytania o sposoby konstruowania lokalnych mitów i tożsamości.

 

Powiązane Wystawy

02.12 - 19.01

J/P/K Jasanský Polák Karny

Powiązane Wystawy

02.12 - 19.01

Alicja Rogalska. Śpiewamy, zamiast wzdychać