en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

J/P/K Jasanský Polák Karny

02.12.2022 - 19.01.2023 / 18:00

J/P/K Jasanský Polák Karny

02.12.2022 - 19.01.2023
Otwarcie: Otwarcie: 02.12.2022 / 18:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A.Mickiewicza 2
Kuratorka: Kurator: Katarzyna Różniak-Szabelska
A-
A+
J/P/K
Jasanský Polák Karny


Lukáš Jasanský i Martin Polák


Lukáš Jasanský (1965) i Martin Polák (1966) należą do najbardziej cenionych współczesnych fotografów czeskich. Od późnych lat 80. wspólnie tworzą rozbudowane cykle fotograficzne, opierające się na seryjności i powtórzeniach.

W 2019 roku, będąc w Białymstoku, przypadkiem trafili do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, prezentującego dorobek artystyczny urodzonego tutaj w 1901 roku rzeźbiarza portrecisty. W Muzeum znajdują się podobizny światowych artystów i naukowców, „zwykłych ludzi”, znajomych artysty i jego samego, przede wszystkim zaś Galeria Wielkich Polaków.

Zaaranżowana w XIX-wiecznej willi ekspozycja ma nostalgiczny, anachroniczny charakter. Ten regionalny genius loci zainspirował fotografów do zrealizowania nowego projektu, zatytułowanego Jasanský Polák Karny. Jego wyłącznym tematem są fotografowane frontalnie popiersia ze zbiorów instytucji. Długi, przywodzący na myśl karty z muzealnego inwentarza cykl charakteryzuje schematyzm i monotonia. Pomimo pozornej obiektywności obrazu fotograficznego czytelne są w nim zarówno elementy humorystyczne, jak i dystans artystów, którzy pozostają nieufni wobec heroicznych narracji.

Jasanský i Polák są zainteresowani archiwizowaniem peryferyjnych historii. Dzięki temu mogli dać zmarłemu w 1989 roku rzeźbiarzowi szansę na ostatnie międzynarodowe tournée, z którego fotografie powracają do miasta na indywidualną wystawę w Galerii Arsenał w Białymstoku. Prezentowane tu zadają nowe pytania o sposoby konstruowania lokalnych mitów i tożsamości.


identyfikacja wizualna wystawy: Filip Tofil (syfonstudio.com)

Partnerzy medialni

Galeria Arsenał - miejska instytucja kultury

Informacja o biletach

Powiązane Wydarzenia

03.12 - 03.12

Oprowadzanie autorsko-kuratorskie po wystawach "Jasanský Polák Karny" i "Śpiewamy, zamiast wzdychać"