en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawach Diany Lelonek Kompost oraz Amélie Bouvier Tam, gdzie słońce kładzie się spać

Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawach Diany Lelonek Kompost oraz Amélie Bouvier Tam, gdzie słońce kładzie się spać

05.05.2021 - 02.06.2021
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
A-
A+
Zapraszamy osoby z dysfunkcją wzroku oraz wszystkich zainteresowanych na oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawach.
Prowadzenie: Justyna Kołodko-Bietkał, Małgorzata Kopciewska. 

Bez opłat.
Obowiązują zapisy: j.bietkal@galeria-arsenal.pl, tel. 85 874 20 61
Audiodeskrypcja jest metodą, która umożliwia osobom niewidomym lub słabowidzącym zapoznanie się z dorobkiem sztuki filmowej, teatralnej czy plastycznej. W przypadku filmu lub teatru uzupełnieniem opisu są dialogi, muzyka i inne dźwięki przynależne ruchomemu obrazowi. Natomiast malarstwo, rzeźba czy architektura mogą najczęściej zaistnieć dla osoby niewidomej wyłącznie dzięki słownemu przekładowi.
Galeria Arsenał jest jedną z nielicznych instytucji kultury w województwie podlaskim która w tak kompleksowy i systemowy sposób pragnie stworzyć program udostępniania i budowania długotrwałych relacji z osobami niepełnosprawnymi w obszarze kultury współczesnej. Kierunek, który wybieramy, wpisuje się w ogólnoświatowe trendy projektowania uniwersalnego czyli dostępnego dla wszystkich odbiorców. Idea naszych działań opiera się na wyrównywaniu szans w kontakcie ze sztuką i edukacją kulturalną oraz na integracji społecznej poprzez włączanie w obieg życia kulturalnego.

Wystawa

10.04 - 02.06

Amélie Bouvier. Tam, gdzie słońce kładzie się spać

Wystawa

mężczyzna leżący w wysokiej trawie
10.04 - 02.06

Diana Lelonek. Kompost