en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Amélie Bouvier. Tam, gdzie słońce kładzie się spać

10.04.2021 - 02.06.2021

Amélie Bouvier. Tam, gdzie słońce kładzie się spać

10.04.2021 - 02.06.2021
Otwarcie: Otwarcie: 10.04.2021
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
Artyści: Artyści: Amélie Bouvier
Kurator: Kurator: Przemysław Strożek
A-
A+

Amélie Bouvier, Tam, gdzie słońce kładzie się spać

Galeria Arsenał w Białymstoku

10.04–02.06.2021

Kurator: Przemysław Strożek

Koordynacja: Eliza Urwanowicz-Rojecka


„[D]ała się słyszeć nagle wielka eksplozja w powietrzu […], po czym nastąpił mocny świst, połączony z dźwiękiem ciał szybko spadających, i silne uderzenie w kilku miejscach o ziemię” – tak Jan Wolski, nauczyciel białostockiego gimnazjum, opisał na podstawie relacji świadków deszcz meteorytów, który spadł 5 października 1827 roku w podbiałostockiej wsi Fasty. Relacja ta miała ogromne znaczenie z uwagi na rozwijające się w tamtym czasie badania naukowe nad meteorytami – ich początek datuje się na publikacje książek Ernsta Chladniego i Jeana-Baptiste’a Biota z przełomu XVIII i XIX wieku. Tekst Wolskiego, opublikowany w czasie kulturowych przemian powodowanych estetyką romantyzmu, był przykładem nowej narracji wokół spotkań Kosmosu z Ziemią, opartej na zeznaniach naocznych świadków. Relacje o deszczach meteorytów przyczyniły się do rozwoju nauk astronomicznych i geologicznych, a zarazem osadzone były w literacko-artystycznej wyobraźni i duchowości XIX wieku.

Obecnie, kiedy ludzkość zdaje się powszechnie nie respektować środowiska naturalnego, zjawisko deszczu meteorytów wciąż jest dowodem namacalnej ingerencji materii i energii kosmicznej w nasze otoczenie. Obiekty docierające na Ziemię z przestrzeni kosmicznej pozornie wyglądają znajomo – przypominają kształtem kamienie i minerały, abstrakcyjne rzeźby i drogocenne przedmioty. Moment eksplozji pozwala nam zobaczyć oślepiające światło szybujące na tle nieba i usłyszeć przeraźliwy odgłos wybuchu. Zeznania XIX-wiecznych świadków, jak również relacje współczesnych mediów są potwierdzeniem znaczącego wpływu obiektów z przestrzeni kosmicznej na zrozumienie przez człowieka sił natury. To, co nam pozostaje, to ciągła obserwacja i badanie pozostałości wielkich eksplozji, które wespół z wizjami artystycznymi i literackimi uzmysławiają nam, co może czekać nas w przyszłości.

Wystawa Amélie Bouvier prezentowana jest nieopodal miejsca, w którym w 1827 roku spadł deszcz meteorytów. Kontekstualizuje przez to historyczne narracje ze współczesnymi interpretacjami. Inaczej niż w muzeach specjalizujących się w naukowej prezentacji obiektów geologicznych, wybrane na wystawę meteoryty z kolekcji prywatnych oraz ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN zestawione są nie tylko z publikacjami naukowymi z XIX w., ale też ze współczesnymi pracami artystycznymi: rzeźbami, obrazami, pracami na papierze i wideo. Rozpatrywane jako całość stanowią refleksję na temat spotkań Kosmosu z Ziemią jednocześnie w obszarach nauki, literatury i sztuki.


Publikacja towarzysząca wystawie „Tam, gdzie słońce kładzie się spać” [PDF]

Wernisaż online [OGLĄDAJ]

Model 3D wystawy [OGLĄDAJ]__________________________

Amélie Bouvier

(ur. 1982, Francja) mieszka i pracuje w Brukseli. W swojej praktyce skupia się na odkryciach i obrazowaniu naukowym, jak również na lukach w wiedzy i naszych sposobach ich uzupełniania za pomocą potocznych wyobrażeń, anegdot i konfabulacji. Jej pracochłonne rysunki analizują mity narastające wokół naukowych danych i odkryć, zwłaszcza z dziedziny astronomii. Wśród miejsc, w których wystawiała, warto wymienić: Galerię Boavista, EGEAC w Lizbonie, Sesc Ipiranga w São Paulo, Museo Patio Herreriano w Valladolid (Hiszpania), Carpe Diem Arte e Pesquisa w Lizbonie, Plataforma Revólver w Lizbonie, Sabrina Amrani Gallery w Madrycie, Verbeke Foundation w Kemzeke (Belgia) oraz Museu da Cidade w Lizbonie. Jej prace były prezentowane na 16. Cerveira International Art Biennial (Portugalia). Ostatnio wystawiała w Greylight Projects w Brukseli oraz Aomori Contemporary Art Center (Japonia). W 2016 roku została laureatką nagrody Hors-d’Oeuvre przyznawanej przez ISELP w Brukseli. Niezależnie od pracy indywidualnej jest współzałożycielką kolektywnego eksperymentalnego projektu badawczego „Uncertainty Scenarios” [Scenariusze niepewności] prowadzonego w ramach inicjatywy Enough Room for Space w Belgii.
Amélie Bouvier jest reprezentowana przez galerię Harlan Levey Projects w Brukseli.

ameliebouvier.com
hl-projects.com/artists/37-amelie-bouvier/

Galeria Arsenał w Białymstoku oraz Artystka dziękują za pomoc w realizacji wystawy:

oraz Panu dr. Tomaszowi Jakubowskiemu (collectingmeteorites.com), Marcinowi Dudkowi i Edith Bories

Patroni Medialni

Galeria Arsenał - miejska instytucja kultury

Publikacja towarzysząca wystawie Model 3D wystawy OPROWADZANIE
Andrzej Branicki o meteorytach na wystawie
OTWARCIE

SEPPO

w centralnej części zdjęcia trzymane przez dwie różne osoby dwa telefony, na których widoczne jest logo gry SEPPO
05.05 - 30.06

Romans z kosmosem

Wy-Twórcy

Na parapecie stoją cztery czerwone plastikowe kosze z materiałami plastycznymi. Dziewczynka sięga po jeden z nich.
04.05 - 02.06

WY-TWÓRCY - SAMOOBSŁUGOWE WARSZTATY DO WYSTAW KOMPOST, ORAZ TAM, GDZIE SŁOŃCE KŁADZIE SIĘ SPAĆ

AUDIODESKRYPCJA

Dwie dłonie dotykają tyflografiki. To dłonie dziecka i osoby dorosłej.
05.05 - 02.06

Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawach Diany Lelonek Kompost oraz Amélie Bouvier Tam, gdzie słońce kładzie się spać

WARSZTATY

Na grafice widoczne są planety i gwiazdy. Po środku grafiki napis "kosmiczne warsztaty rodzinne"
29.05 - 29.05

Kosmiczne warsztaty