en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

"Samoorganizacja spożywcza: spółdzielczość – akcyjność" panel dyskusyjny

"Samoorganizacja spożywcza: spółdzielczość – akcyjność" panel dyskusyjny

23.07.2021 / 18:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
Współpraca ze strony Galerii: Współpraca ze strony Galerii: Eliza Urwanowicz-Rojecka
A-
A+

Galeria Arsenał w Białymstoku zaprasza na panel dyskusyjny towarzyszący wystawie „… daj nam dzisiaj
w ramach cyklu „Miasto – przestrzeń – społeczność”:

Samoorganizacja spożywcza: spółdzielczość – akcyjność

Udział wezmą: Adelina Cimochowicz, Marek Golonko

Spotkanie poprowadzi: Iza Kaszyńska

23.07 (piątek), godz. 18
Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok

Obowiązują zapisy przez formularz:
https://forms.gle/eKiRngiTPPU1v4bJ9

Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie wiadomości mailowej z potwierdzeniem.
Na wystawę i wszystkie wydarzenia towarzyszące WSTĘP WOLNY

Przyjazna żywność może być jak doskonała podziemna grzybnia: tworzyć przyjazne połączenia. Niektóre oczywiste – jak między wytwórcami i wytwórczyniami żywności a odbiorcami ich pracy: konsumentami i konsumentkami. Inne nie od razu zauważalne – jak pomiędzy uprawianymi roślinami a glebą i całym ekosystemem. Albo między żywnością, która jest smaczna, a nami, jej ludzkimi zjadaczami. Te relacje wzajemnie się uzupełniają, namnażają, wymieniają, są dla siebie konieczne, tworzą wielobarwną i wielostronną sieć.

Dlaczego to ważne, aby żywność była przyjazna? Jak o to dbać? Czy działalność wspólnotowa pomaga? Jakich rozwiązań wymaga nasilający się kryzys klimatyczny i ekologiczny?

Podczas dyskusji porozmawiamy o inicjatywach, które dbają, by to, co jemy, było produkowane w sposób przyjazny dla środowiska, zapewniało sprawiedliwość ekonomiczną wytwórcom, w odbiorcach budowało poczucie współodpowiedzialności za pożywienie, a także warunki jego powstania. Porozmawiamy o tym, czy spółdzielnie są narzędziem budowania wspólnot. Dowiemy się, czym jest suwerenność żywnościowa i dlaczego w czasie katastrofy klimatycznej jest tak istotna.

Iza Kaszyńska


Adelina Cimochowicz
– artystka wizualna, kucharka i ogrodniczka. Przygląda się granicznym stanom emocjonalnym, kryzysom nerwowym oraz pracy jako przestrzeni budowania więzi i kolektywnego oporu. W swoich działaniach podejmuje kwestie zdrowia psychicznego i jego wymiaru politycznego. Tworzy wydarzenia związane z kuchnią roślinną. Związana z inicjatywą spółdzielczą Słuszna Strawa. Gotowała dla sprawy „Jedzenie zamiast eksmisji”. Prowadzi ogród permakulturowy na Saskiej Kępie. Ukończyła architekturę i urbanistykę na Politechnice Białostockiej oraz Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie pracuje w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Marek Golonko
– pochodzi z Podlasia, od lat mieszka w Warszawie, gdzie angażuje się w oddolne grupy działające na rzecz sprawiedliwości społecznej i klimatycznej. Współtworzył spółdzielnię socjalną Margines – prowadzącą Lokal Vegan Bistro oraz kooperatywę Fuegro. Dziś wciąż gotuje – ostatnio w Kuchni Apokalipsy i Słusznej Strawie, ale w innych równie chętnie. Interesuje się koncepcjami wspólnotowości, samowystarczalności, samopomocy i alternatywnymi ekonomiami.

Iza Kaszyńska
– kuratorka, animatorka, działaczka społeczna. Pracuje na styku pola sztuki współczesnej, aktywizmu społecznego i ekofeministycznego. Zajmuje się badaniem i rozwijaniem pomysłów na ekologiczną, wrażliwą instytucję. Kuratorka Parku Rzeźby na Bródnie (2018–2020). Współtworzyła oddolne inicjatywy społeczne i miejskie (Wymiennik. Społecznościowy system wymiany, Otwarty Jazdów, Warszawska Kooperatywa Spożywcza). Propagatorka ogrodnictwa miejskiego, organizatorka wspólnotowych przedsięwzięć ogrodniczych. Członkini grupy Muzea dla Klimatu oraz kolektywu Kultura dla Klimatu. Członkini Kooperatywy Spożywczej Dobrze.


„[…] miasto to środek do celu, jakim jest pewien określony styl życia. Jako takie, może być odzwierciedleniem tego, co w nas najlepsze. Może być wszystkim, czym tylko zapragniemy. A także może się zmienić, i to zmienić diametralnie.” (C. Montgomery, Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Kraków 2015)

Miasto – przestrzeń – społeczność to seria organizowanych przez Galerię Arsenał w Białymstoku otwartych spotkań przyjmujących formułę panelowo- seminaryjną, poświęconych miastu, jego problemom oraz możliwym sposobom ich przezwyciężania.

Chcielibyśmy, aby spotkania te stały się rodzajem platformy wymiany doświadczeń i przemyśleń związanych z życiem i działaniem w przestrzeni kulturowo-społecznej i fizycznej miasta. Celem, jaki sobie wyznaczyliśmy, jest uwrażliwienie na tę przestrzeń i lepsze w niej rozeznanie, a także próby wspólnego wypracowania narzędzi do poprawy jej jakości.

Głównym obszarem naszych zainteresowań jest pole kulturowo-społeczne. Bliskie nam są koncepcje miasta, które jego rozwój uzależniają nie tylko od czynników ekonomicznych, ale przede wszystkim kulturowych, a zalążki zmian upatrują między innymi w sztuce i stylu życia.

W trakcie spotkań, wraz z zaproszonymi gośćmi, będziemy rozmawiać między innymi o zjawiskach typu regeneracja kulturowa, ogrodnictwo miejskie, sztuka społeczna, spółdzielczość, „architektura niezrównoważona” oraz szukać odpowiedzi na pytania: W jaki sposób budować wspólnotę w mieście? Czy miasto jest/powinno być przestrzenią działania, czy może w pewnych momentach zaniechania? Czy przestrzeń publiczna należy wyłącznie do ludzi? Czy sztuka może działać jako narzędzie zmiany społecznej w mieście? Jaka jest rola kultury w rozwoju miasta? Kto jest aktorem zmian w mieście? W jaki sposób budować przestrzeń współdziałania w mieście?

Koncepcja i koordynacja spotkań: Eliza Urwanowicz-Rojecka

Powiązane Wystawy

11.06 - 25.07

...daj nam dzisiaj