en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie "Radykalne Rodzicielstwo"

Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie "Radykalne Rodzicielstwo"

09.12.2023
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2
A-
A+
Galeria Arsenał w Białymstoku zaprasza na oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie "Radykalne Rodzicielstwo".

09.12.2023 (sobota), godz. 10:00
Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok 
Wstęp bezpłatny

Wystawa podejmuje problem rodzicielstwa analizowanego jako proces mieszczący się w ekonomiach troski i społecznej hojności. 

Żyjemy w przełomowych czasach. Przy szybko zmieniającej się rzeczywistości,  za którą nie nadążają  strukturalne i systemowe rozwiązania, w poszukiwaniu narracji „organizujących” czy „hakujących” przyszłość,  w okresie toczącej się obok wojny, kryzysu klimatycznego, epidemicznego,  geopolitycznego, humanitarnego i migracyjnego. Mierząc się często z niewydolnością i opresyjnością  instytucji  to bardzo często  jedynie od zaangażowania, otwartości i kreatywności rodziców zależy teraźniejszy i przyszły dobrostan Dzieci. To właśnie codzienne, systematyczne rodzicielskie (indywidualne i wspólnotowe), często eksperymentalne, pionierskie, empatyczne  praktyki, mają szansę wypracować nowe wzory, rozwiązania, reprezentacje asystujące rozwojowi Dziecka, nie tylko emocjonalno-intelektualnemu, społeczno-fizycznemu, ale i etycznemu. Epicentrum tych praktyk  stanowi Dziecko, traktowane w sposób podmiotowy, jako aktywnie myślący(a), czujący(a), działający(a) współobywatel(ka) świata życia. Równie istotne w nich jest jednak także dbałość o  swój własny dobrostan.

Więcej informacji o wystawie:
https://galeria-arsenal.pl/wystawy/radykalne-rodzicielstwo

___________


Галерея Арсенал у Білостоці запрошує на екскурсію українською мовою виставкою "Радикальне батьківство".

09.12.2023 (субота) початок о 10:00
Галерея Арсенал у Білостоці, вул. Адама Міцкевича 2, 15-222 Білосток
Вхід вільний

Виставка піднімає питання батьківства, як процесу, що підпадає під економіку турботи та соціальної щедрості.
 
Ми  живемо  у  переломні  часи.  У  швидко  мінливій  реальності,  за  якою  не  встигають структурні та системні рішення, у пошуках історій про те як «організувати» або «зламати» майбутнє, перед лицем війни, кліматичних, епідемічних, геополітичних, гуманітарних та міграційних криз. Через неефективність та почасти репресивність інституцій, дуже часто лише від залученості, відкритості та креативності батьків залежить теперішнє та майбутнє благополуччя  Дітей.  Саме  щоденні,  систематичні  (індивідуальні  та  колективні),  часто експериментальні,  піонерські,  емпатійні  батьківські  практики,  мають  потенціал  для випрацювання  нових  моделей,  рішень,  уявлень,  що  сприяють  не  тільки  емоційно- інтелектуальному, соціально-фізичному, але й етичному розвитку Дитини. Епіцентром цих практик  є  Дитина,  яка  розглядається  як  суб’єкт,                              активно  мислячий(а)  ,  той/та,  що
відчуває,   діючий(а)   співгромадянин(співгромадянка)   світу   життя.   Однак,   не   менш важливою в цих практиках, є турбота про власне благополуччя.
 
Представлені  роботи  аналізують феномен  батьківства  з перспективи індивідуальної  та соціальної, іноді змішуючи ці поняття і показуючи їх взаємопроникнення (адже культурні уявлення  чи  моделі  або  переробляються,  або  перехрещуються  з  нашим  досвідом, почуттями, повсякденним життям).
 
Батьківство  розглядатиметься  тут  і  як  емоції,  і  як  стиль  мислення,  і  як  практики повсякденного  життя,  орієнтовані  на  "тут  і  тепер",  а  також  на  близьке  чи  далеке майбутнє.

Bieżące wydarzenia

22.06 - 22.06

Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawach "The Whispering Hole" i "Maybe We Can Have Fun Together"

18.05 - 14.07

Situated TV : Wizja lokalna

01.05 - 30.06

Eva Alvor i Viktoriia Teletyen - artystki rezydentki programu Strong Together

21.07 - 21.07

Finisażowy performans Gideona Horvátha w przestrzeni wystawy