en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie Radykalne Rodzicielstwo

Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie Radykalne Rodzicielstwo

09.12.2023
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2
A-
A+
Galeria Arsenał w Białymstoku zaprasza na oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie "Radykalne Rodzicielstwo".

09.12.2023 (sobota), godz. 12:00
Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok 
Wstęp bezpłatny
__________

Radykalne rodzicielstwo

Wystawa podejmuje problem rodzicielstwa traktowanego jako proces mieszczący się w ekonomiach troski i hojności społecznej.
Żyjemy w przełomowych czasach. W szybko zmieniającej się rzeczywistości, za którą nie nadążają rozwiązania systemowe; w poszukiwaniu narracji „organizujących” czy „hakujących” przyszłość; w okresie toczącej się obok wojny, kryzysu klimatycznego, epidemicznego, geopolitycznego, humanitarnego i migracyjnego. Wobec częstej niewydolności i opresyjności instytucji to właśnie od zaangażowania, otwartości i kreatywności rodziców zależy teraźniejszy i przyszły dobrostan Dzieci. Codzienne, systematyczne rodzicielskie praktyki (indywidualne i wspólnotowe) – często eksperymentalne, pionierskie, zawsze empatyczne – mają szansę wypracować nowe wzory, rozwiązania, reprezentacje asystujące Dziecku w jego rozwoju, nie tylko emocjonalno-intelektualnym, społecznym, fizycznym, ale i etycznym. Centrum tych praktyk stanowi Dziecko traktowane w sposób podmiotowy: jako aktywnie myślący(a), czujący(a), działający(a) współobywatel(ka) świata. Jednak równie istotna jest w nich także dbałość o własny (rodziców) dobrostan.
Pokazywane prace analizują fenomen rodzicielstwa z perspektywy indywidualnej i społecznej, czasem mieszając te porządki i ukazując ich wzajemne przenikanie. Kulturowe wyobrażenia czy wzorce są przecież przepracowywane, czy przekraczane przez nasze doświadczenia, uczucia, codzienność.
Rodzicielstwo będzie tu traktowane zarówno jako emocje i style myślenia, jak też praktyki codzienności zorientowane nie tylko na „tu i teraz”, ale i na bliższą czy dalszą przyszłość.
_________________________

Галерэя Арсенал у Беластоку запрашае на шпацыр з беларускім гідам па выставе «Радыкальнае бацькоўства».

9.12.2023 г. (субота)​, 12.00
Месца: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok 
Уваход бясплатны
 
Радыкальнае бацькоўства

Выстава кранае праблему падыходу бацькоў да дзяцей у катэгорыяй эканомікі заботы і грамадскай шчодрасці.
Жывем у вырашальны час. Рэчаіснасць так хутка мяняецца, што не паспяваюць за гэтым сістэмныя рэгуляцыі; ідуць пошукі расповеду, які «ўпарадкуе» нам будучыню, ці нават паўплывае на яе; побач ідзе вайна, маем кліматычны, эпідэмічны, геапалітычны, гуманітарны і эміграцыйны крызісы. Установы часта  неэфектыўныя і прымяняюць прыгнёт. Таму ад ангажаванасці, адкрытасці і крэатыўнасці бацькоў залежыць сённяшні і будучы дабрабыт Дзяцей. Кожны дзень сістэмныя бацькоўскія практыкі (індывідуальныя і супольныя) – часта эксперыментальныя, піянерскія, заўсёды эмпатычныя – маюць шанс распрацаваць новыя прыклады паводзін, развязкі, стварыць прадстаўніцтвы, якія будуць асіставаць Дзіцяці ў яго развіцці, не толькі эмацыйна-інтэлектуальным, грамадскім ці фізічным, але і этычным. Цэнтр такіх практых – Дзіця як суб'ект, які(ая) актыўна думае, адчувае, дзейнічае і з'яўляецца суграмадзянінам (суграмадзянкай) свету. У гэтых практыках важна таксама дбаць пра свой бацькоўскі дабрабыт.
Прэзентаваныя працы аналізуюць фенамен бацькоўства з індывідуальнага і грамадскага пункту гледжання, а часам мяшаюць гэтыя два парадкі і паказваюць іх  узаемапраніканне. Культурныя ўяўленні ці парадыгмы мы ж перапрацоўваем ці перасякаем нашымі дасведчаннямі, пачуццямі, урэшце штодзённасцю.
Бацькоўства разумеецца тут як эмоцыі і стылі мышлення, але і штодзённыя практыкі, скіраваныя не толькі на «тут і цяпер», але і бліжэйшую ці далейшую будучыню.

Больш інфармацыі пра выставу і іншыя падзеі звязаныя з ёю:
https://galeria-arsenal.pl/wystawy/radykalne-rodzicielstwo

Bieżące wydarzenia

22.06 - 22.06

Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawach "The Whispering Hole" i "Maybe We Can Have Fun Together"

18.05 - 14.07

Situated TV : Wizja lokalna

01.05 - 30.06

Eva Alvor i Viktoriia Teletyen - artystki rezydentki programu Strong Together

21.07 - 21.07

Finisażowy performans Gideona Horvátha w przestrzeni wystawy