en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Eva Alvor i Viktoriia Teletyen - artystki rezydentki programu Strong Together

Eva Alvor i Viktoriia Teletyen - artystki rezydentki programu Strong Together

01.05.2024 - 30.06.2024
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, Białystok
A-
A+
[Український текст нижче]

Rezydentkami programu Strong Together w maju-czerwcu 2024 roku są ukraińskie artystki Victoria Teletyen i Eva Alvor.

Eva Alvor to pseudonim artystki, która obecnie mieszka i pracuje w Zaporożu. „Używam naturalnych motywów i starożytnych symboli, a także szorstkiej ekspresji anatomii, aby stworzyć współczesną opowieść zachęcającą do introspekcji i poszukiwania głębszego znaczenia” – mówi o sobie Alvor. Artystka pracuje z tkaninami, haftuje i tworzy kostiumy oraz szkice kostiumów dla aktorów teatralnych. Zasugerowała zorganizowanie warsztatów tworzenia miękkich zabawek z używanych ubrań, guzików i innych materiałów. Praca z tkaninami i haftem jest dla niej rodzajem praktyki terapeutycznej, która pomaga radzić sobie z lękiem.

Viktoriia Teletyen urodziła się w Doniecku, studiowała w Charkowie, a w marcu 2022 roku przeprowadziła się do Lwowa. Tematem jej prac – obrazów, grafik i obiektów – jest odkrywanie na nowo znaczenia rzeczy, które utraciły swoje pierwotne funkcje, a także tożsamość, bezpieczeństwo i ekologia. Chce wykorzystać czas rezydencji na badanie lokalnego kontekstu w celu stworzenia projektu związanego z Białymstokiem. Podczas warsztatów zaprezentuje swoją interdyscyplinarną praktykę, tworząc wspólnie z uczestnikami wielkoformatowy obraz.

===============================

Projekt realizowany jest przez Galerię Arsenał w Białymstoku oraz Platform for Interdisciplinary Practice „Open Place” w ramach programu „Culture Helps” realizowanego przez Creative Europe, koordynowanego przez ukraińską organizację Insha Osvita i niemiecką organizację Zusa.


(UA)

Вікторія Телетієн і Єва Алвор - резидентки програми Сильні Разом/Strong Together в травні – червні 2024 року.

Мисткиня з України яка наразі живе і працює в Запоріжжі під творчім псевдонімом Єва Алвор говорить: «Я використовую природні мотиви та стародавні символи, а також грубу виразність анатомії, щоб створити сучасну історію, яка спонукає до самоаналізу та пошуку глибшого сенсу». Мисткиня  працює з текстилем, вишивкою та створює костюми, ескізи костюмів для акторів театру.

Єва запропонувала провести воркшоп по виготовленню м‘якої іграшки із вживаного одягу, ґудзиків та шматків тканини. Для Єви робота з текстилем і вишивкою є своєрідною терапевтичною практикою, яка допомагає справлятися з тривожними станами.

Вікторія Телетієн – мисткиня з України, що народилася в Донецьку, навчалася в Харкові, а з березня 2022 року переїхала до Львова. Темами її робіт, які реалізуються в формі живопису, графікиі і об’єктів є перевинайдення значення речей, які втратили свої первинні функції, а також, самоідентифікація, безпека і екологія.

На резиденція Вікторія відкрита для дослідження локального контексту щоб зробити проект, пов'язаний з Білостоком. Під час воркшопу Вікторія презентуватиме свою міждисциплінарну практику створюючи спільну велику картину з учасниками.

===============================

Проект, реалізується Галереєю Арсенал в Білостоці і Платформою міждисциплінарних практик Відкритий Простір (Open Place) в рамках програми "Культура допомагає / Культура допомагає", що виконується фондом "Креативна Європа" та координується українською організацією "Інша Освіта" та німецькою організацією "Zusa".


aktualne wystawy

10.05 - 21.07

Ivan Svitlychnyi. Maybe We Can Have Fun Together

rzeźba kształtem przypominająca kwiat, na jednym z płatków widać usta
10.05 - 21.07

Gideon Horváth. The Whispering Hole