en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Bozhena Kushnir i Iren Moroz - artystki rezydentki programu STRONG TOGETHER

Bozhena Kushnir i Iren Moroz - artystki rezydentki programu STRONG TOGETHER

01.03.2024 - 30.04.2024
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, Białystok
A-
A+Божена Кушнір
і Ірен Мороз будуть резидентками в Білостоці в Березні-Квітні 2024 року в рамках Мистецьких Резиденцій  Сильні Разом/Strong Together.

Пропонуємо вступне знайомство з практиками обох художниць.

Божена Кушнір мисткиня з України, яка живе і працює у Львові та Вроцлаві 50/50. Основний фокус її робіт, це розвиток емоційного інтелекту, який авторка вважає важливим для формування гармонійної особистості, її здатності адаптуватися й успішно взаємодіяти з навколишнім світом та іншими людьми.
Кушнір говорить: «емоційний інтелект- це не тільки здатність розпізнавання емоцій. Це вміння розуміти наміри, бажання мотивації, як своїх власні, так і оточуючих людей, і здатність керувати емоціями для вирішення різних життєвих завдань та викликів». Під час резиденції Божена проведе колажні воркшопи "Емоційні гойдалки" у вигляді гри, що поєднує роботу з матеріалом і комунікацію між учасниками, проявляє креативність та вивільняє внутрішні переживання.Ірен Мороз мисткиня з України, яка зараз живе в Варшаві. Під час резиденції Ірен планує працювати над дослідженням історій змішаних родин зокрема українців і поляків, що є частиною родинної історії самої мисткині. В якості ідеї для воркшопів Мороз запропонувала контакт з Землею та перенесення своїх відчуттів на папір тушью та вугіллям. Створення графіки через відчуття в тілі. Мисткиня останнім часом працює з темою відчуття Землі про що створила графічну серію З опису проєкту: «... Запах холодної вологи. Я не відчуваю свого голосу. Не відчуваю своїх думок. Все навколо оніміло і стало чужим. Я не відчуваю нічого, крім смутку. Він розтікається коридорами вен і розходиться колами. Всі простори пронизані його духом. Все потемніло, заніміло і затверділо. Мурахи пронизують мене спокоєм і не дають дихати. Холодні руки оточили мене сотнями обіймів. Скляні очі дивляться крізь мене, а чорні брови задають мовчазні питання... Я не відчуваю нічого, крім смутку. Я не знаю нічого, крім печалі. Я нічого не знаю. Я - не знаю...»

Дати і час воркщопів художниць, а також презентацій їх творчості ми анонсуватимемо окремо.

===================================

Проект, реалізується Галереєю Арсенал в Білостоці і Платформою міждисциплінарних практик Відкритий Простір (Open Place) в рамках програми "Культура допомагає / Культура допомагає", що виконується фондом "Креативна Європа" та координується українською організацією "Інша Освіта" та німецькою організацією "Zusa".

 

Bozhena Kushnir i Iren Moroz będą rezydować w Białymstoku w marcu-kwietniu 2024 roku w ramach cyklu rezydencji artystycznych Сильні Разом / Strong Together.

Zapraszamy do zapoznania się z praktyką obu artystek.

Bozhena Kushnir pochodzi z Ukrainy, obecnie dzieli swój czas między Lwów i Wrocław. Głównym celem jej pracy jest rozwój inteligencji emocjonalnej, którą uważa za ważną dla kształtowania harmonijnej osobowości, zdolności do adaptacji i udanej interakcji ze światem i innymi ludźmi.

Według Kushnir „inteligencja emocjonalna to nie tylko umiejętność rozpoznawania emocji. To zdolność rozumienia intencji, motywacji – zarówno własnych, jak i innych osób – a także umiejętność zarządzania emocjami w celu rozwiązywania różnych zadań i wyzwań życiowych”. Podczas rezydencji artystka przeprowadzi warsztaty kolażu „Emotional Swing” w formie gry, która łączy pracę z materiałem i komunikację między uczestnikami, wyzwala kreatywność i uwalnia doświadczenia wewnętrzne.

Iren Moroz jest artystką z Ukrainy, obecnie mieszka w Warszawie. Podczas rezydencji chce skupic się na badaniu historii rodzin mieszanych, w tym ukraińsko-polskich, co też dotyczy jej własnej rodziny. Jako pomysł na warsztaty zaproponowała kontakt z Ziemią i przeniesienie swoich uczuć  na papier za pomocą tuszu i węgla – tworzenie poprzez doznania w ciele. Wiąże się to z cyklem graficznym poświęconym odczuwaniu Ziemi, nad którym artystka ostatnio pracowała. Z opisu projektu: „...Zapach zimnej wilgoci. Nie czuję swojego głosu. Nie czuję swoich myśli. Wszystko wokół mnie jest odrętwiałe i obce. Czuję tylko smutek. Rozprzestrzenia się korytarzami żył i zatacza kręgi. Wszystkie przestrzenie są przesiąknięte jego duchem. Wszystko jest ciemne, odrętwiałe i stwardniałe. Mrówki przeszywają mnie spokojem i nie pozwalają oddychać. Zimne dłonie otaczają mnie setkami uścisków. Szklane oczy patrzą przeze mnie, a czarne brwi zadają nieme pytania... Czuję tylko smutek. Nie znam nic poza smutkiem. Nie wiem nic. Nie wiem...”.

Terminy warsztatów oraz publicznej prezentacji praktyki obu artystek zostaną podane osobno.

==================================

Projekt realizowany jest przez Galerię Arsenał w Białymstoku oraz Platform for Interdisciplinary Practice „Open Place” w ramach programu „Culture Helps” realizowanego przez Creative Europe, koordynowanego przez ukraińską organizację Insha Osvita i niemiecką organizację Zusa.


 
zusa
https://www.facebook.com/zusaculture
https://www.instagram.com/zusaculture/
Insha Osvita
https://www.facebook.com/inshaosvita
https://www.instagram.com/insha_osvita_community/

Powiązane Wydarzenia

15.12 - 31.08

Rezydencje artystyczne STRONG TOGETHER / СИЛЬНІ РАЗОМ

Powiązane Wydarzenia

16.01 - 31.01

OPEN CALL do rezydencji artystycznych STRONG TOGETHER

Powiązane Wydarzenia

23.04

Ogłoszenie wyników konkursu konkursu STRONG TOGETHER ART RESIDENCY COMPETITION