en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Nasze działania -

Nasze działania

Nasze działania

Nasze działania

A-
A+
Już nawet pobieżna analiza archiwum zajęć*, prowadzonych w ramach projektu, pokazuje, że pomyślane i konstruowane są one tak, by uczyć przede wszystkim dialogu ze sztuką. Umiejętność nawiązania rozmowy z dziełem, koncepcją artysty i kuratora, a także umiejętność zadania pytań oglądanej wystawie, to te podstawowe zdolności, bez których konstruktywna rozmowa na temat sztuki (nie tylko najnowszej) jest w zasadzie niemożliwa. Wejście w przestrzeń galerii takiej, jaką jest Arsenał, nastawionej na prezencję i komentowanie sztuki powstającej w ciągu ostatnich lat, dla wielu przedstawicieli polskiego społeczeństwa jest ciągle doświadczeniem trudnym. Mówią o tym nie tylko ataki na galerie, artystów i sztukę najnowszą, a zwłaszcza te jej gałęzie, dla których postulat realizmu i estetyki pojmowanej w kategoriach tradycyjnie interpretowanego piękna, nie jest dyrektywą podstawową. Świadczą też o tym częste, padające w różnych sytuacjach spotkania z dziełem komentarze, kwitujące instalacje, performances, czy prace wideo formułą „nie rozumiem”. To one są najpowszechniejszym dowodem na zagubienie w świecie sztuki najnowszej, którego jednym ze źródeł jest m.in. marginalizacja plastyki, historii sztuki i jej krytyki w szkolnych programach nauczania. Za pośrednictwem spójnego i przemyślanego projektu edukacyjnego galeria wypełnia tę lukę i wychodzi naprzeciw widza, zarówno dorosłego, zainteresowanego różnymi przejawami kultury wizualnej, jak też najmłodszego, który na warsztaty przychodzi do galerii w towarzystwie rodziców. Ci ostatni są nie mniej ważnym adresatem działań Arsenału.

fragment tekstu Izabeli Kopani "Plac sztuki, plac zabaw", 2012

więcej

Wyróżnienia Placu Zabaw Arsenał
  • Gwarancje Kultury 2010: Plac Zabaw Arsenał otrzymał nominację do tytułu „Gwarancji Kultury” przyznanego przez TVP KULTURA za rok 2010. Magdalena Godlewska i Iza Tarasewicz otrzymały to wyróżnienie wspólnie, za całoroczny cykl warsztatów „Co nas dzieli to nas łączy”, w których uczestniczyły dzieci czeczeńskie, gruzińskie i polskie.
  • „Tutaj wpada dziecinada”: nominacja dla Galerii Arsenał za rok 2009 w konkursie na miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom ogłoszonym przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Gazetę Wyborczą w Białymstoku. Nominacja przyznana za warsztaty dla dzieci oraz stworzenie miejsca do zabawy.
Publikacje Placu Zabaw:
"Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego?"
"Negocjacje"
"Leć się bawić! Zgłębiaj sztukę! Kolekcja II" dostępne na licencji Creative Commons
"Nowe Legendy Podlasia"

Plac zabaw arsenał

Fragment kartonowego budynku oklejonego brązową bibułką. Na nim napis: fabryka czekolady ciasiek.
01.09 - 30.12

PLAC ZABAW ARSENAŁ - OFERTA WARSZTATOWA

Plac zabaw arsenał

Widok z góry z 3/4. Grupa młodzieży siedzi na podłodze w okręgu wokół dużego białego papieru. Wycinają wydrukowane elementy i przyklejają na kolorowe kartki.
14.10 - 31.12

PLAC ZABAW ARSENAŁ - OFERTA WARSZTATOWA dla młodzieży

WY-TWÓRCY

24.02 - 31.12

WY-TWÓRCY - SAMOOBSŁUGOWE WARSZTATY DO WYSTAW