en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Eva Koťátková. Maszyna do przywracania empatii

21.10.2022 - 11.12.2022 / 19:00

Eva Koťátková. Maszyna do przywracania empatii

21.10.2022 - 11.12.2022
Otwarcie: Otwarcie: 21.10.2022 / 19:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13 (wejście od ul. Świętojańskiej)
Kuratorka: Kurator: Monika Szewczyk
Współpraca: Współpraca: Karolína Liberová
A-
A+
 

Uwaga! W dniu 08.12.2022 zwiedzanie wystawy EVA KOŤÁTKOVÁ. MASZYNA DO PRZYWRACANIA EMPATII możliwe w godz.10-16 z powodu prac montażowych przed pokazem w ramach festiwalu filmowego ŻUBROFFKA.


EVA KOŤÁTKOVÁ

MASZYNA DO PRZYWRACANIA EMPATII / MACHINE FOR RESTORING EMPATHY

21.10–11.12.2022

Wystawą „Maszyna do przywracania empatii” / „The Machine for Restoring Empathy” wybitnej czeskiej artystki wizualnej Evy Koťátkovej Galeria Arsenał w Białymstoku ponownie otwiera swoją siedzibę Galeria Arsenał elektrownia przy ul. Elektrycznej 13.

Prace Evy Koťátkovej dotyczą społecznych, instytucjonalnych i fizycznych struktur życia codziennego: zasad i ograniczeń, które kształtują nasz sposób myślenia i zachowania. Artystka dużo uwagi poświęca sytuacji grup i jednostek z różnych powodów wykluczanych i dyskryminowanych. Poszukuje alternatywnych sposobów komunikacji dla tych, którzy nie są w stanie porozumiewać się i integrować w standardowy sposób.

Tytułowa praca, wypełniająca wnętrze starej elektrowni, przedstawia empatię jako siłę, dzięki której możemy działać i rozumieć nasz świat. W tej wielkoformatowej i wieloelementowej instalacji jest miejsce na zwierzęta, rośliny, przedmioty, ludzi – i ich wzajemne relacje oparte na równości. Maszyna do przywracania empatii ma charakter performatywny. Otwiera swoją przestrzeń na opowiadanie historii opartych na doświadczeniu współczucia, opieki, integracji. To dobre miejsce szczególnie dla osób, które czują się niekompletne, odczuwają brak czegoś, są zranione lub doświadczyły opresji. Angażuje w działania kwestionujące wyuczone reguły i otwiera nowe możliwości postrzegania świata.

kuratorka: Monika Szewczyk
współpraca:
Karolína Liberová 
koordynacja:
Ewa Chacianowska, Eliza Urwanowicz-Rojecka
identyfikacja wizualna: Katarzyna Stromska


[PDF PL]   [PDF EN]   [PDF UKR]

Maszyna do przywracania empatii Evy Koťátkovej to wieloelementowa instalacja, która jest jednocześnie sceną do działań performatywnych, a być może do czegoś więcej. Wydaje się, że jej funkcje nie są zamknięte, że jest przestrzenią na różnego rodzaju spotkania, na dzielenie się, wspieranie, bycie wobec siebie, na reprezentowanie tych, którym nie dano głosu.

Znalazłam się w niej podczas stambulskiego biennale i już nie chciałam jej opuszczać. Poczułam się częścią – wcale nie najważniejszą czy uprzywilejowaną, ale równą częścią czegoś większego. Byłam czymś pomiędzy meduzą a śpiworem, i było mi z tym dobrze. Oczywiście gdzieś w tyle głowy pulsowała świadomość towarzyszących nam zagrożeń, ale spolegliwość i łagodność, jakie w tamtym momencie odczuwałam, zneutralizowały strach. Fragmenty tekstu, hasła, miękkie kolorowe przedmioty – czasem do czegoś podobne, czasem abstrakcyjne – nie zostały tu zgromadzone dla uzyskania efektu bezpieczeństwa. To nie działa tak prosto. Czytane przez performerów teksty też wcale nie są kojące. Ale mądra narracja tej pracy pozwala radzić sobie z niepokojem, pozwala go sobie uświadomić, nazwać i poszukać innej perspektywy. W każdym razie z jakichś powodów chcemy w tej przestrzeni przebywać, czujemy się w niej dobrze – choć przecież dobrze nie jest.

Od dawna mamy to przeczucie. A w ostatnich latach katastrofa klimatyczna, pandemia, wojny w Afryce, kryzys uchodźczy, wojna w Ukrainie, kryzys ekonomiczny spiętrzyły się w jakiś gigantyczny węzeł… Nie jest dobrze.

Kiedy na moment odsuniemy od siebie myśl o zagrożeniach globalnych, odkryjemy, że również w najbliższym środowisku nie brak deficytów, zaniedbań, nierówności społecznych, konfliktów i spraw do załatwienia. Stosujemy wobec tego odkrycia różne strategie, a czasem wręcz, ucząc tolerancji czy apelując o demokrację, stosujemy wykluczające lub piętnujące narzędzia.

Sposób działania Koťátkovej budzi mój najwyższy szacunek, bo na szacunku właśnie jest oparty. Artystka bada relacje między sferą prywatną a publiczną. W pełni zdaje sobie sprawę z arsenału instrumentów  kontroli społecznej, z mechanizmów, jakim jesteśmy jako obywatele poddawani już od najmłodszych lat – ale wyraźnie podkreśla znaczenie naszej kreatywności i zaangażowania, niezależnego myślenia i działania. W tytułowej pracy przedstawia empatię jako siłę, dzięki której możemy działać i lepiej rozumieć nasz świat.

Edwin Bendyk w książce Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu pisał, że jedyną drogą do rozwiązania różnych globalnych bolączek jest oparcie relacji międzyludzkich na empatii. Niby wszyscy to wiemy, lecz emancypacyjna retoryka nie oznacza emancypacyjnej praktyki. Eva Koťátková praktykuje – buduje maszynę do przywracania empatii. Świat może być inny.

Monika Szewczyk

 


EVA KOŤÁTKOVÁ / ЕВА КОТАТКОВА
MASZYNA DO PRZYWRACANIA EMPATII / MACHINE FOR RESTORING EMPHATY / МАШИНА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕМПАТІЇ

 

Організатор: Galeria Arsenał w Białymstoku / Галерея Арсенал у Білостоку

Місце проведення: Galeria Arsenał elektrownia / Галерея Арсенал електростанція

21.10–11.12.2022

 

куратор: Моніка Шевчик (Monika Szewczyk)

співпраця: Кароліна Ліберова (Karolína Liberová)

координування: Ева Хачановска (Ewa Chacianowska), Еліза Урвановіч-Роєска (Eliza Urwanowicz-Rojecka)

візуальна ідентифікація: Катажина Стромска (Katarzyna Stromska)

 

Виставкою «Машина для відновлення емпатії» видатної чеської мисткині, представниці візуального мистецтва Еви Котаткової Галерея Арсенал у Білостоку знову відчиняє свою локацію Галерея Арсенал електростанція за адресою: ul. Elektryczna 13.

Твори Єви Котаткової торкаються соціальних, інституційних та фізичних структур повсякденного життя: правил та обмежень, які формують спосіб нашого мислення і поведінки. Художниця присвячує значну увагу становищу груп та осіб, які з різних причин відсторонені та дискриміновані. Вона шукає альтернативні способи комунікації тих, хто не може порозумітися та інтегруватися стандартним способом.

Титульна композиція, що заповнює інтер’єр старої електростанції, презентує емпатію як силу, завдяки якій ми можемо діяти і розуміти наш світ. У цій багатоформатній, багатоелементній інсталяції є місце для тварин, рослин, предметів, людей, – їхні взаємовідносини ґрунтуються на рівності. Машина для відновлення емпатії має перформативний характер. Інсталяція відкриває свій простір для розповіді історій, що спираються на досвід співчуття, турботи, інтеграції. Це хороше місце, особливо для осіб, які почуваються недосконалими, яким чогось не вистачає, які скривджені або потрапили у скрутне становище. Запрошує до дій, які ставлять під сумнів завчені правила, та відкриває нові можливості сприйняття світу.

Машина для відновлення емпатії функціонує як великий спільний організм, місце для обміну думками та проведення найрізноманітніших зустрічей, під час яких презентуються і генеруються історії. Учасники перформансу входять у простір інсталяції та активують його у запланований час, – ідентичне завдання доручено глядачам, яких запрошують доповнити інсталяцію власними оповіданнями.

 

Запрошуємо на зустріч з активації Машини для відновлення емпатії, яка відбудеться 26 листопада з 11 до 13 години.

З люб’язного дозволу мисткині та галереї Meyer Riegger, Берлін/Карлсруе, а також Hunt Kastner Gallery, Прага

Партнер: Czeskie Centrum Warszawa / Чеський центр у Варшаві

Виставка презентується під час головування Чехії у Раді ЄС

Dzięki uprzejmości artystki oraz Meyer Riegger, Berlin/Karlsruhe i Hunt Kastner Gallery, Praga

Partner: Czeskie Centrum Warszawa

Wystawa jest prezentowana w czasie prezydencji Czech w Radzie UE

Partner wydarzenia Aktywacja:

Partnerzy medialni

Galeria Arsenał - miejska instytucja kultury

Eva Koťátkova. Maszyna do przywracania empatii

Widok instalacji umieszczonych w pomieszczeniach Galerii Arsenał elektrownia.

Powiązane Wydarzenia

22.10 - 10.12

Aktywacja

warsztaty

Na ladzie stoją szare koszyki z materiałami i zadaniami. W tle napis: Eva Kotatkowa "Maszyna do przywracania empatii".
03.11 - 11.12

WY-Twórcy - Samoobsługowe warsztaty do wystawy Eva Koťátková. Maszyna do przywracania empatii