en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Warsztaty dla kobiet z Moniką Drożyńską „Spotkanie przy stole”

Warsztaty dla kobiet z Moniką Drożyńską „Spotkanie przy stole”

18.06.2022 / 16:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2
A-
A+

Galeria Arsenał zaprasza na warsztaty „Spotkanie przy stole” skierowane do kobiet

Prowadzenie: Monika Drożyńska

 

18.06 godz. 16:00
Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2
Wielokulturowy Plac Zabaw Arsenał

Українська версія нижче

 

Zapraszam na spotkanie przy stole nakrytym tkaniną, która podczas jego trwania zamieni się obrus.

Dzięki naszej obecności, wymianie doświadczeń, refleksji, spostrzeżeń myśli stanie się ona żywą tkaniną dokumentalną. To, co będziemy chciały, zapiszemy na niej haftem ręcznym.
Pierwotnie obrusem nazywano ścierkę. Brusić/bruszenie to staropolskie ścieranie, dopiero w późnym średniowieczu nakrywano nią stół. W obrusie zetrą się teksty, znaki, obrazy oraz wspólnoty.
Obrus jest tez płaszczyzną spotkania. Łączy kubek, talerz, dłonie, ciało, myśli gościa i gospodarza. Dłonie na obrusie są połączone i bezpieczne.

Od 2019 roku w swojej praktyce artystycznej haftowałam obrusy. Ich ornamentyka jest oparta na badaniach, które prowadziłam w ramach wybranej tematyki takiej jak m.in. gościnność, pranie, podziały i dystans czy język.

Podczas spotkania przy stole powstanie obrus, który również będzie pełen wzorów. Ale tym razem powstaną one dzięki dodaniu osobistej perspektywy każdej uczestniczącej osoby.

 Monika Drożyńska

Zapisy przyjmowane są poprzez formularz:

https://forms.gle/pMAEDWetkBPWtwB58


Warunkiem wpisania na listę uczestników jest otrzymanie z Galerii Arsenał maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Monika Drożyńska, 1979. Absolwentka i doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Hafciarka, aktywistka, artystka sztuk wizualnych. Interesuje się językiem, który bada przy pomocy haftu ręcznego na tkaninie. Współpracowała z Zachętą Narodową Galeria Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Mumok w Wiedniu, Ludwig Muzeum w Budapeszcie, Bozar w Brukseli, Sotheby's. Tel Aviv. Prace w kolekcji Bunkra Sztuki, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak w Krakowie, Muzeum Narodowego w Kijowie, Lentos w Austrii.
www.monika.drozynska.pl

 


 

18.06 година. 16:00
Ведуча: Моніка Дрожинська

Зустріч за столом

майстер-класи для жінок
Галерея Арсенал, вул. Міцкевича 2
Мультикультурний Дитячий Майданчик «Арсенал»

 

Запрошую вас на зустріч за столом, покритим тканиною, яка під час тривання цієї зустрічі перетвориться на скатертину.
Завдяки нашій присутності, обміну досвідом, роздумами, спостереженнями, думками вона стане живою документальною тканиною. Що захочемо, то запишемо на ній ручною вишивкою.
Спочатку скатертиною, "обрусом", в польській мові називали кухонні рушники. Ними витирали - брусили; брушити — старовинна польська назва стирання. Лише в пізньому середньовіччі нею накривали стіл. В скатертині зітруться тексти, знаки, зображення та спільноти.
Скатертина також є площиною зустрічі. Вона поєднає кухоль, тарілку, долоні, тіло, думки гостя і господаря. Долоні на скатертині з'єднані і безпечні.
З 2019 року у своїй художній практиці я вишивала скатертини. Їх орнаментація заснована на дослідженнях, які я проводила у межах обраної теми, як, наприклад, гостинність, прання, поділи та відстань чи мова.
Під час зустрічі за столом буде створена скатертина, яка також буде насичена візерунками. Але цього разу вони будуть створені шляхом додавання особистої точки зору кожного учасника.

Вхід вільний. Записи приймаються за допомогою формуляра. 

https://forms.gle/pMAEDWetkBPWtwB58


Умовою внесення до списку учасників є отримання зворотного листа від Галереї Арсенал з підтвердженням прийняття заявки. Через обмежену кількість місць порядок подачі заяв є вирішальним.

Просимо зазнайомитись з правовим регулюванням. Участь у майстер-класі рівносильна прийняттю цих правових регулювань.
Правові регулювання


Моніка Дрожинська, 1979. Випускниця і аспірантка Академії образотворчих мистецтв у Кракові. Вишивальниця, активістка, візуальна художниця. Її цікавить мова, яку досліджує за допомогою ручної вишивки на тканині. Співпрацювала з Національною галереєю мистецтв Захента, Центром сучасного мистецтва Уяздовський Замок, Музеєм сучасного мистецтва у Вроцлаві, Музеєм сучасного мистецтва МУМОК у Відні, Музеєм Людвіга в Будапешті, музеєм Бозар у Брюсселі, Галереєю Сотбіс у Тель-Авіві. Її праці знаходяться у колекціях Галереї сучасного мистецтва "Бункер Мистецтв" у Кракові, Національному музеї в Кракові, Музеї сучасного мистецтва MОСАК у Кракові, Національному музеї в Києві, у Лінцьскому музеї сучасного мистецтва в Австрії.
www.monika.drozynska.pl

Powiązane Wydarzenia

27.05 - 30.06

Wielokulturowy Plac Zabaw Arsenał