en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Plac Zabaw Arsenał -

Plac Zabaw Arsenał

Plac Zabaw Arsenał
Plac Zabaw Arsenał
A-
A+
Zgłębiaj sztukę! - Leć się bawić"Plac sztuki, plac zabaw", Izabela Kopania, 2012


O programie edukacyjnym Galerii Arsenał w Białymstoku

Krótka, ale bogata już historia programu edukacyjnego Plac Zabaw Arsenał, którego autorką i kuratorką jest Magdalena Godlewska, sięga końca 2005 roku i odbywającej się wówczas w białostockiej Galerii Arsenał wystawy Wesołych Świąt. Jedna z prac włączonych  do prezentacji zaistniała w formie zbiorowego performance’u. Były to warsztaty z dziećmi przeprowadzone przez Agnieszkę Tarasiuk, w trakcie których powstały nietuzinkowe dekoracje choinkowe, wykonane ze śmieci, niepotrzebnych plastików, sreber i kolorowych papierków. Po warsztatach ozdoby zawisły na choince będącej integralnym elementem wystawy. Prezentacja, mimo pogodnej tematyki, nie była oczywiście pozbawiona rysu krytyki skierowanej w stronę rozbuchanej konsumpcji, która w okresie przedświątecznym przybiera szczególne rozmiary. Ważniejsze jest jednak to, że z alternatywnego sposobu spojrzenia na święta i kojarzone z nimi atrybuty narodził się spójny, konsekwentnie rozwijany program, który na różnych poziomach i różnymi językami mówi o sztuce najnowszej.

Dialog

Już nawet pobieżna analiza archiwum zajęć*, prowadzonych w ramach projektu, pokazuje, że pomyślane i konstruowane są one tak, by uczyć przede wszystkim dialogu ze sztuką. Umiejętność nawiązania rozmowy z dziełem, koncepcją artysty i kuratora, a także umiejętność zadania pytań oglądanej wystawie, to te podstawowe zdolności, bez których konstruktywna rozmowa na temat sztuki (nie tylko najnowszej) jest w zasadzie niemożliwa. Wejście w przestrzeń galerii takiej, jaką jest Arsenał, nastawionej na prezencję i komentowanie sztuki powstającej w ciągu ostatnich lat, dla wielu przedstawicieli polskiego społeczeństwa jest ciągle doświadczeniem trudnym. Mówią o tym nie tylko ataki na galerie, artystów i sztukę najnowszą, a zwłaszcza te jej gałęzie, dla których postulat realizmu i estetyki pojmowanej w kategoriach tradycyjnie interpretowanego piękna, nie jest dyrektywą podstawową. Świadczą też o tym częste, padające w różnych sytuacjach spotkania z dziełem komentarze, kwitujące instalacje, performances, czy prace wideo formułą „nie rozumiem”. To one są najpowszechniejszym dowodem na zagubienie w świecie sztuki najnowszej, którego jednym ze źródeł jest m.in. marginalizacja plastyki, historii sztuki i jej krytyki w szkolnych programach nauczania. Za pośrednictwem spójnego i przemyślanego projektu edukacyjnego galeria wypełnia tę lukę i wychodzi naprzeciw widza, zarówno dorosłego, zainteresowanego różnymi przejawami kultury wizualnej, jak też najmłodszego, który na warsztaty przychodzi do galerii w towarzystwie rodziców. Ci ostatni są nie mniej ważnym adresatem działań Arsenału.

więcej

* Dokumentacja spotkań dostępna na stronie internetowej Galerii Arsenał:
https://galeria-arsenal.pl/edukacja/archiwumLeć się bawić! Zgłębiaj sztukę! – Kolekcja II - zeszyt edukacyjny - kliknij aby pobrać

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Treść licencji dostępna jest na stronie:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode

Wymiennik – zeszyt edukacyjny – kliknij aby pobrać

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna. Treść licencji dostępna jest na stronie:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.plZobacz także:

- zobacz wideo


Zobacz archiwum edukacji Zobacz kalendarium

Plac zabaw arsenał

Fragment kartonowego budynku oklejonego brązową bibułką. Na nim napis: fabryka czekolady ciasiek.
01.09 - 30.12

PLAC ZABAW ARSENAŁ - OFERTA WARSZTATOWA

Plac zabaw arsenał

Widok z góry z 3/4. Grupa młodzieży siedzi na podłodze w okręgu wokół dużego białego papieru. Wycinają wydrukowane elementy i przyklejają na kolorowe kartki.
14.10 - 31.12

PLAC ZABAW ARSENAŁ - OFERTA WARSZTATOWA dla młodzieży