en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Vlada Ralko i Volodymyr Budnikov. Questioning the Visible / Питання до видимого

15.10.2022 - 24.11.2022 / 18:00

Vlada Ralko i Volodymyr Budnikov. Questioning the Visible / Питання до видимого

15.10.2022 - 24.11.2022
Otwarcie: Otwarcie: 15.10.2022 / 18:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2
Kuratorka: Kurator: Monika Szewczyk
A-
A+
Vlada Ralko i Volodymyr Budnikov

"Questioning the Visible" / "Питання до видимого"

Galeria Arsenał w Białymstoku
ul.A.Mickiewcza 2, Białystok

15.10 – 24.11.2022

identyfikacja wizualna wystawy: Katarzyna Siemieniako

VLADA RALKO I VOLODYMYR BUDNIKOV

QUESTIONING THE VISIBLE / ПИТАННЯ ДО ВИДИМОГО

Organizator: Galeria Arsenał w Białymstoku

Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2

15.10–24.11.2022

Kuratorka: Monika Szewczyk

Wystawa przeznaczona jest dla widzów dorosłych

 

„Questioning the Visible” / „Питання до видимого” jest wspólną prezentacją Vlady Ralko i Volodymyra Budnikova i wynikiem ich rezydencji w Galerii Arsenał w Białymstoku we wrześniu i październiku 2022 roku. Od początku agresji Rosji na Ukrainę artyści zapisują związane z nią emocje, głównie w postaci  rysunków. W zbiorach Galerii Arsenał znajdują się „Dzienniki Kijowskie” Vlady Ralko (https://galeria-arsenal.pl/prace/dzienniki-kijowskie-1), czterdzieści ekspresyjnych rysunków i akwareli spośród niemal 400 wykonanych w regularnych odstępach czasu podczas zdarzeń na kijowskim Majdanie. Prace te mają szczególne znaczenie ze względu na ich artystyczny poziom, obszar geograficzny, z jakiego pochodzą i tematykę społecznie zaangażowaną.

 
[TEKST KURATORSKI PDF]

PYTANIA DO WIDZIALNEGO

Mówienie o oczywistym jest najtrudniejsze.

Najczęściej widzialne dopasowuje się do gotowego schematu. W trakcie uogólniania zacierają się niewygodne szczegóły, a naoczne zmienia się w abstrakcyjne. Racjonalność przyczepia się do naocznych wartości człowieczeństwa.

Zachodniemu intelektualiście trudno uznać słuszność naocznego – słuszność owej prostoty, wynalezionej nie w drodze skomplikowanej operacji myślowej, lecz otrzymanej w chwili wojny niejako za darmo. Wezwanie do obrony wolności i demokracji solidarną siłą również wydaje się agresywnym romantyzmem, czymś, co zaprzecza zdrowemu rozsądkowi. Racjonalny umysł skłonny jest do łączenia na jednej płaszczyźnie niewspółmiernych spraw, ważąc pełne ukraińskich trupów rowy z cenami za ogrzewanie. Racjonalność ze swoją pretensją do bezstronności ubezpiecza człowieka przed zdolnością do odczuwania.

Krótkowzroczność racjonalnego spojrzenia to straszak przed złem, które spadło na ludzkość w czystej postaci i niebezpiecznie oślepia. Można domyślać się, że światu wygodnie jest nie zauważać zbrodni, które są popełniane na widoku w jaskrawym racjonalnym świetle. Czy taki rodzaj światła mają na myśli Ukraińcy i Ukrainki, kiedy codziennie modlitewnie przemawiają: „Światło, stań się bronią!”?

Zachodni intelektualista okazał się dzisiaj zakładnikiem podwójnego oblicza radzieckiego reżimu, który swego czasu rzetelnie maskował swoje zbrodnie, a teraz, wiele lat później, popełnia je jawnie, posługując się marzeniem o lepszej rzeczywistości jak diabelską pokusą.

Właściwie od czasów rozpadu Związku Radzieckiego ludzkość pokazuje się z nie najlepszej strony, nadal bowiem wierzy w urzeczywistnienie komunistycznego ideału, a jednocześnie wykręca się od przyznania, że potępiając nazizm, zlekceważyła zbrodnie radzieckie.

Parafrazując Adama Zagajewskiego, można powiedzieć, że pewne rzeczy wygodnie było widzieć, ale czasem móc nie dostrzegać.

Widzialne może być odległe od tego, czym się wydaje, ale może też pokrywać się ze swoimi granicami. Czas zapytać sztuki wizualne, po co są teraz, kiedy realność dzieje się na linii frontu? Tymczasem wrażliwy aparat sztuki jest w stanie wzmóc intensywność pytania o granice, które powstrzymują rzeczy od rozpadu. Wojna ustawiła fokus na ograniczenie przedmiotu jako gwarancję jego istnienia. Odpowiedzialność linii artysty jest w rzeczywistości polityczną możliwością języka, podwaliną wypowiedzi, która przez niedokładność nie staje się gorsza, ale po prostu się nie odbywa. Ideologia socjalistyczna tak długo niszczyła pojęcie własności prywatnej – a prościej rzecz ujmując, dobra (w znaczeniu dóbr materialnych i cnoty) – jako gwarancji obecności ludzkiego w bycie, że lewicowi intelektualiści do tej pory są oczarowani ideą alternatywnego transnarodowego i transgranicznego świata. W istocie rzeczywistość jest jedna, innej nie ma, a wojna teraz toczy się właśnie o granice, a dokładniej – o granice ludzkiego.

 
Vlada Ralko, 24.09.2022, Białystok
Tłumaczenie z ukraińskiego: Anna Łazar

Галерея Арсенал у Білостоку
15 жовтня – 24 листопада 2022

Влада Ралко
& Володимир Будніков
Questioning
the Visible / Питання до видимого
кураторка: Моніка Шевчик

візуальна ідентифікація виставки: Катажина Семеняко

виставка призначена для дорослих глядачі


Питання до видимого

Говорити про очевидне найскладніше.


Зазвичай видиме припасовують до готової схеми, де під час узагальнення губляться незручні деталі, а наочне перетворюється на абстрактне.


Раціональність перечіпається об очевидні цінності людства. Західному інтелектуалові важко визнати слушність очевидного, простоти, винайденої не внаслідок складного мисленнєвого шляху, а отриманої в момент війни ніби задарма, а заклик солідарною силою боронити свободу і демократію також видається агресивною романтикою, чимось, що суперечить розсудливості здорового глузду. Раціональний розум схильний поєднувати в одній площині неспівставні речі, зважуючи повні трупів українців рови разом із цінами на опалення. Раціональність зі своєю претензією на безсторонність убезпечує людину від здатності відчувати.


Короткозорість раціонального погляду є жаскою перед злом, що наразі випало людському в чистому виді та небезпечно засліплює. Можна припустити, що світові зручно не помічати злочин, який чиниться на видноті за яскравого раціонального світла. Але хіба таке світло мають на увазі українці, коли щоденно молитовно промовляють: «Світло, стань зброєю!»?
Сьогодні західний інтелектуал виявився заручником двоїстого обличчя радянського режиму, який свого часу ретельно маскував власний злочин, а тепер, багато років потому, чинить його відкрито, застосовуючи мрію про спроможність існування ліпшої реальності в якості диявольської спокуси.
Власне, людство з часів розпаду радянського союзу проявило себе не найкращим чином, бо досі вірить у втілення комуністичного ідеалу й одночасно відмовляється визнати, що, засудивши нацизм, злегковажило радянський переступ. Перефразовуючи Адама Загаєвського можнасказати, що деякі речі було зручно бачити, але іноді могти не бачити.

Видиме може бути далеким від того, чим воно видається, але також збігатися зі своїми границями. Час запитати візуальне мистецтво, навіщо воно тепер, коли реальність чиниться на лінії фронту? Втім, чутливий апарат мистецтва спроможний надати інтенсивності питанню щодо меж, які утримують речі від розтікання. Війна загострила фокус на обмеженні предмету як запоруки його існування. Відповідальність лінії художника власне і є політичною спроможністю мови, підмурком висловлювання, котре через неточність не стає гіршим, а просто не відбувається. Соціалістична ідеологія так довго винищувала поняття приватної власності, а, простіше кажучи, добра (в сенсі матеріального блага і чесноти), як запоруки присутності людського у бутті, що ліві інтелектуали досі зачаровані ідеєю можливості альтернативного транснаціонального та транскордонного світу. Насправді, реальність одна, іншої немає, а війна зараз точиться саме за межі, а точніше за кордони людського.


Влада Ралко, 24.09.22, Білостокспільна презентація Влади Ралко та Володимира Буднікова, результат їхньої резиденції в Галереї Арсенал у Білостоку у вересні-жовтні 2022 року. Від початку агресії Росії проти України художники фіксують емоції, пов’язані з нею, переважно у вигляді малюнків. До колекції Галереї Арсенал увійшли Київський щоденник Влади Ралко – сорок експресивних малюнків та акварелей з майже чотирьохсот, виконаних з певною періодичністю під час подій на київському Майдані.
Ці роботи викликають особливий інтерес своїм художнім рівнем, географією, з якої вони походять, та соціально заангажованою тематикою.


Виставка призначена для дорослих глядачів
Запрошуємо від вівторку до неділі в годинах 10–18. Останній вхід на виставки в 17.30
Звичайний квиток: 8 злотих, пільговий квиток: 4 злотих. По четвергах вхід безкоштовний
Галерея приймає Карту багатодітної сім'ї, Білостоцьку карту багатодітної сім'ї та Карту активного пенсіонера 60+
Детальний прайс-лист з переліком знижок доступний за посиланням: https://galeria-arsenal.pl/dla-zwiedzajacych

Finansowane przez Fundusz Stabilizacyjny – Inicjatywę wspierającą organizacje kulturalne i edukacyjne w Ukrainie, w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej dotknięte skutkami wojny w Ukrainie.

Galeria Arsenał - miejska instytucja kultury

Partnerzy medialni

Vlada Ralko i Volodymyr Budnikov. Questioning the Visible/Питання до видимого

Ogólny widok wystawy w przestrzeni Galerii Arsenał. Ściany pomieszczenia białe, podłoga drewniana, światło punktowe.

Powiązane Wydarzenia

01.09 - 16.10

AIR GALERIA ARSENAŁ: Vlada Ralko i Volodymyr Budnikov