en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Strach

21.08.2020 - 18.10.2020 / 18:00

Strach

21.08.2020 - 18.10.2020
Otwarcie: Otwarcie: 21.08.2020 / 18:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13 (wejście od ul. Świętojańskiej)
Artyści: Artyści: AntiGonna, A.R.Ch., Mirosław Bałka, Yevgenia Belorusets, Rafał Bujnowski, Hubert Czerepok, Anna Daučíková, Zhanna Gladko, Kote Jincharadze, Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Aleksei Kazantsev, Alina Kleytman, Dana Kosmina, Tamar Nadiradze, Marina Naprushkina, Ara Petrosyan, Agnieszka Polska, Vlada Ralko, Guia Rigvava, Sergey Shabohin, Guram Tsibakhashvili, Alesia Zhitkevich, Natalia Vatsadze & Ekaterine Ketsbaia, Paweł Żukowski
Kuratorzy: Kurator: Nikita Kadan, Sergey Shabohin
Kuratorki: Kurator: Monika Szewczyk, Eliza Urwanowicz-Rojecka, Natalia Vatsadze
A+
A-
Wystawa „Strach” ma na celu analizę tytułowego fenomenu, który jest współcześnie  wszechobecny na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Wydawałoby się, że dzięki postępowi nauki i rozwojowi nowych technologii wzrasta nasze poczucie bezpieczeństwa, zwiększają się możliwości oceny ryzyka i zagrożeń oraz skuteczność radzenia sobie z nimi. Dlaczego zatem coraz częściej mówimy o tzw. „kulturze strachu”, dlaczego strach stał się nieodłączną częścią naszego codziennego życia i zawładnął wyobraźnią społeczną?

Zagrożenia teoretyczne i zagrożenia realne czasem są zbieżne, ale bywa też, że się rozmijają. Niekiedy są raczej odległe niż bezpośrednie, jednak m.in. za sprawą mediów mogą się nam wydawać znajome. Jaki mają wpływ na treść strachu, jego formę, poziom radykalności i sposoby jego wyrażania? Czy strach działa paraliżująco, czy może mobilizuje do działania? Czy ewentualne reakcje na strach mają podłoże emocjonalne, czy racjonalne?

Predyspozycje psychiczne, płeć, wiek, klasa społeczna, wykształcenie i wychowanie, religia i wiara, a także indywidualne doświadczenie i normy społeczne mogą decydować o tym, czego się boimy bądź jak reagujemy na strach. Jakie inne czynniki i procesy mają wpływ na występowanie strachu i reakcje na niego? Czy za istotne dla tego zjawiska powinniśmy uznać próby oceny rzeczywistości współczesnej, czy może postrzeganie lub ocenę przeszłości lub przewidywania dotyczące przyszłości?
Atmosfera niepokoju, niepewności, niebezpieczeństwa, nastrój zagrożenia, poczucie nieoczekiwanego, nieprzewidywalnego, zagubienie moralne, klimat braku zaufania, nadmierna reakcja, panika – co i kto ma wpływ na język i symbole „kultury strachu”? Czy wszechobecność strachu w powszechnej debacie publicznej oswaja ten problem, buduje jego świadomość, normalizuje język i symbole potrzebne do interpretacji – czy banalizuje, spłyca i popularyzuje? A może wręcz przeciwnie – prowadzi do jego eskalacji?

Kontrola, regulacja, zarządzanie, wiara w ludzką sprawczość, system wartości – co wpływa na poziom strachu i sposoby radzenia sobie z nim?

Strach coraz częściej kształtuje nasze doświadczenie indywidualne i zbiorowe. Z jednej strony zjawisko to ma charakter globalny. Z drugiej strony warto jednak spojrzeć na nie także przez pryzmat specyfiki regionu i danego kontekstu geograficzno-kulturowego. Czy na formę strachu mają wpływ uwarunkowania historyczno-kulturowe? Czy struktura strachu może mieć związek z budową nowego światowego porządku po upadku komunizmu w regionie Europy Wschodniej i kondycją tzw. krajów postkomunistycznych? Czy rządzi się ona zatem lokalną/glokalną logiką? Czy istnieje jeszcze ktoś nieustraszony? Czy strach jest polityczny? Wystawa szuka odpowiedzi na te pytania w bardzo wrażliwej na otaczającą nas rzeczywistość sferze – w sztuce.


WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE „STRACH”
 

14.08.-16.08.2020 (piątek – niedziela), godz. 16-20
„Wakacje od piekła” inscenizowany utwór sensoryczny realizowany w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku
Wydarzenie korespondujące z wystawą „Strach”

Reżyseria: Kasia Hertz, Tekst: Olga Cielemęcka, Kasia Hertz, Z udziałem: Ewy Hubar, Justyny Kisielewskiej, Weroniki Lewandowskiej, Nataszy Topor, Anastazji Bernad, Magdaleny Siemaszko, Współpraca realizatorska: Jan Szewczyk, Realizacja filmu: Mikołaj Syguda, Realizacja dźwięku: Monika Pich

Wstęp wolny

21.08.2020 (piątek), godz. 18
Otwarcie wystawy „Strach”
Wstęp wolny
 
WYSTAWA I PROGRAM TOWARZYSZĄCY realizowany w ramach  FESTIWALU WSCHÓD KULTURY / INNY WYMIAR 2020

22.08.2020 (sobota), godz. 11
Otwarta dyskusja towarzysząca wystawie „Strach”, poprzedzona krótkim oprowadzaniem
W spotkaniu udział wezmą prof. Michał Bilewicz, dr Magdalena Budziszewska, prof. Przemysław Czapliński, prof. Andrzej W. Nowak, część  artystów biorących udział w wystawie oraz skład kuratorski.
Prowadzenie: Bogna Świątkowska
Wstęp wolny

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Czytelnia obrazu”
 
WYSTAWA I PROGRAM TOWARZYSZĄCY realizowany w ramach FESTIWALU  WSCHÓD KULTURY / INNY WYMIAR 2020

3.09.2020 (czwartek), godz. 18
Spotkanie z Edwinem Bendykiem wokół książki „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata”
Prowadzenie: Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
Wstęp wolny

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Miasto - przestrzeń - społeczność”

5.09.2020 (sobota), godz. 15
Oprowadzanie po wystawie „Strach” w Polskim Języku Migowym,  połączone z warsztatami
Prowadzenie: Daniel Kotowski
Wstęp wolny
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod adresem: j.bietkal@galeria-arsenal.pl

26.09.2020 (sobota),  godz. 13
Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie „Strach”
Przewodniczka: Alina Wawrzeniuk
Wstęp wolny

1.10.- 18.10.2020
Warsztaty SEPPO towarzyszące wystawie „Strach”
Prowadzenie: Katarzyna Kida, Justyna Kołodko-Bietkał, Małgorzata Kopciewska, Aleksander Sakowicz, Eliza Urwanowicz-Rojecka, Justyna Zieniuk
Wstęp wolny
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod adresem: e.urwanowicz@galeria-arsenal.pl
 

WYSTAWA I PROGRAM TOWARZYSZĄCY realizowany W RAMACH FESTIWALu WSCHÓD KULTURY / INNY WYMIAR 2020

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizatorzy

Partner

Współorganizator

Partner wystawy

Patroni Medialni

Informacja o biletach