en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Wzrost musi odejść!

Wzrost musi odejść!

09.12.2022 / 19:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
Współpraca ze strony Galerii: Współpraca ze strony Galerii: Eliza Urwanowicz-Rojecka
A-
A+

Galeria Arsenał w Białymstoku oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na dyskusję pt. Wzrost musi odejść!

 

9.12. (piątek), godz. 19.00

Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A.Mickiewicza 2, 15-222 Białystok

wstęp wolny

W świecie akademickim dyskusja na temat zalet i wad wzrostu gospodarczego toczy się przynajmniej od 1972 roku – daty publikacji słynnego raportu Klubu Rzymskiego zatytułowanego Granice wzrostu, a zarazem roku, w którym francuski filozof André Gorz po raz pierwszy posłużył się słowem décroissance – tłumaczonym na polski jako „postwzrost", „dewzrost" lub „odwzrostowienie".

Dewzrost – ten przekład francuskiego décroissance i angielskiego degrowth ma w Polsce najwięcej zwolenników – to dziś nie tylko prężnie rozwijający się paradygmat akademicki, lecz również nazwa ruchu społecznego kwestionującego wzrost jako podstawowy paradygmat społeczny globalnego kapitalizmu.

Czy można sobie jednak wyobrazić nowoczesne społeczeństwo bez rosnącego z roku na rok PKB? A jeśli tak, to czy powinniśmy dążyć do urzeczywistnienia tej wizji? Jak można cieszyć się z nieobecności wzrostu, skoro zdaniem wielu ekonomistów cofnęłaby nas ona w szybkim tempie do społeczeństwa znanego z PRL albo początków pandemii? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, a na półkach sklepowych przede wszystkim ocet. Z drugiej strony, czy ideał nieskończonego wzrostu gospodarczego nie okaże się dla nas na dłuższą metę zabójczy? Nieskończony wzrost na skończonej planecie to oczywisty absurd, o czym można się przekonać, obserwując wydłużające się z roku na rok okresy świątecznych zakupów i topniejące w zastraszającym tempie masywy lodowców. Co o tym wszystkim myśleć?

W zorganizowanej przez Galerię Arsenał w Białymstoku oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku dyskusji udział wezmą:
Ewa Bińczyk
Weronika Parfianowicz
Robert Skrzypczyński
Michał Czepkiewicz

Rozmowę poprowadzi Bartosz Kuźniarz.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu "Miasto - przestrzeń - społeczność".
Organizatorzy: Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku, Galeria Arsenał w Białymstoku


Weronika Parfianowicz – kulturoznawczyni, adiunktka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Zajmuje się m.in. kulturą czeską, politykami mieszkaniowymi, ideami ekosocjalizmu i postwzrostu. Członkini związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza.
 
Robert Skrzypczyński – pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska) i doktorant Politechniki Wrocławskiej (Wydział Architektury). Z wykształcenia urbanista, w swojej pracy skupia się na problemie zarządzania zasobami w jednostkach osadniczych w kontekście koncepcji dewzrostu. Równolegle działa na rzecz popularyzacji dewzrostu w debacie publicznej.
 
Bartosz Kuźniarz – filozof, eseista, tłumacz, pracownik Instytutu Filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku, redaktor naczelny Culture.pl. Autor książek: „Pieniądz i system. O diable w gospodarce” (2006), „Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy” (2011; wydanej po angielsku jako „Farewell to Postmodernism. Social Theories of the Late Left”, przeł. Stanley Bill, 2014) oraz „Król liczb. Szkice z metafizyki kapitalizmu” (2020).
 
Ewa Bińczyk – prof. dr hab., pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, założeniami filozoficznymi ekonomii ekologicznej dewzrostu, filozofią nauki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce. Członkini Rady Naukowej IFiS PAN, Komitetu Prognoz PAN, Rady Ekspertów Koalicji Klimatycznej i Rady Fundacji Edukacji Klimatycznej. Współpracuje z Fundacją Funduszu Pomocy Studentom (ekoKoalicja na rzecz ekoUczelni). Autorka książek: „Socjologia wiedzy w Biblii” (2003), „Obraz, który nas zniewala” (2007), „Technonauka w społeczeństwie ryzyka” (2012) oraz „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu” (2018).
 
Michał Czepkiewicz - Geograf zajmujący się zależnościami między urbanistyką, mobilnością, emisjami gazów cieplarnianych i dobrostanem mieszkańców miast. Na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza kieruje projektem badawczym na temat mobilności mieszkańców polskich miast. Współpracuje z Uniwersytetem Islandzkim w Reykjaviku, gdzie bada emisje gazów cieplarnianych


 „[…] miasto to środek do celu, jakim jest pewien określony styl życia. Jako takie, może być odzwierciedleniem tego, co w nas najlepsze. Może być wszystkim, czym tylko zapragniemy. A także może się zmienić, i to diametralnie.” (Montgomery 2015)

Miasto – przestrzeń – społeczność to seria otwartych spotkań przyjmujących formułę panelowo- seminaryjną , których tematyka oscyluje wokół miasta, jego problemów oraz możliwych sposobów ich przezwyciężania.

Chcielibyśmy aby spotkania stały się rodzajem platformy wymiany doświadczeń  dotyczących życia i działania w przestrzeni kulturowo-społecznej i fizycznej miasta. Celem jest uwrażliwienie na tę przestrzeń i lepsze w niej rozeznanie, a także próby wspólnego wypracowania narzędzi do poprawy jej jakości.

Głównym obszarem zainteresowań jest pole kulturowo-społeczne. Bliskie nam są koncepcje miasta, które jego rozwój uzależniają nie tylko od czynników ekonomicznych ale przede wszystkim kulturowych, a zalążki zmian upatrują między innymi w sztuce i stylu życia.

W trakcie spotkań, wraz z zaproszonymi gośćmi, będziemy rozmawiać m.in. o zjawiskach typu regeneracja kulturowa, ogrodnictwo miejskie, sztuka społeczna, spółdzielczość, architektura niezrównoważona oraz szukać odpowiedzi m.in. na pytania:

W jaki sposób budować wspólnotę w mieście? Czy miasto jest/ powinno być przestrzenią działania, a może w pewnych momentach zaniechania? Czy przestrzeń publiczna należy wyłącznie do ludzi? Czy sztuka może działać jako narzędzie zmiany społecznej w mieście? Jaka jest rola kultury w rozwoju miasta? Kto jest  aktorem zmian w mieście?  W jaki sposób budować przestrzeń współdziałania w mieście?

Koncepcja i koordynacja spotkań: Eliza Urwanowicz-Rojecka

 

Organizatorzy

Bieżące wydarzenia

20.01 - 03.02

Nabór do zespołu kuratorskiego wystawy dziecięcej!