en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Spotkanie z Yuriyem Kruchakiem, stypendystą Pro­gramu Mi­ni­stra Kul­tu­ry "Gaude Po­lo­nia"

Spotkanie z Yuriyem Kruchakiem, stypendystą Pro­gramu Mi­ni­stra Kul­tu­ry "Gaude Po­lo­nia"

31.07.2018 / 18:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
A+
A-
Galeria Arsenał zaprasza serdecznie na spotkanie z artystą Yuriyem Kruchakiem, stypendystą Pro­gramu Sty­pen­dial­nego Mi­ni­stra Kul­tu­ry "Gaude Po­lo­nia".
Fresh Market. Historie indywidaulne

Migracja to dla współczesnej Europy problem aktualny i bolesny, zjawisko zmieniające oblicze miast i całych krajów. Opierając się na danych statystycznych i mass mediach, można oszacować, że obecnie za granicą legalnie przebywa 5 mln Ukraińców, 2,5 mln z nich stanowią imigranci zarobkowi, z czego 1,3 mln pracuje w Polsce. Niewątpliwie fakt, że około 6 proc. ludności w wieku produkcyjnym pracuje za granicą, stanowi przede wszystkim problem samej Ukrainy. Do tego dochodzą jednak doniesienia o kampaniach i protestach przeciwko migracji, o łamaniu praw pracowniczych, o przejawach nietolerancji. Te czynniki przenoszą sprawę na szersze pole problemów: ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych.

Projekt Fresh Market Yuriya Kruchaka rozpatruje migrację Ukraińców do Polski jako część ogólnego procesu migracji na świecie i stara się skupić nie na problemach konkretnej wspólnoty narodowej, lecz na kwestiach ogólnoludzkich, na sytuacji dowolnego człowieka, który nagle znajduje się w nowym dla siebie kontekście kulturowym, prawnym i społecznym.

Kruchaka interesuje, co konkretnie skłania człowieka do działania, jakie zamiary i motywacje nim kierują. Artysta zajmuje się badaniem współczesnego środowiska kulturalnego, zjawiska pogoni za marzeniem o lepszym życiu, ale także tych wszystkich trudności i wyzwań, którym człowiek stawia czoło. Chodzi mu o wykazanie, że są to wspólne problemy, które warto rozwiązywać razem. Nie ma różnicy, na przykład, czy dyskryminacja ma podłoże narodowościowe, klasowe czy płciowe. Jak reagować na przejawy nietolerancji? Jak bronić swoich praw? Jak znajdować oddolne rozwiązania problemów społecznych?

Poprzez zbieranie indywidualnych historii migrantów artysta chciałby określić pole problemowe, a wraz z odbiorcami swoich badań – znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania, nawiązać komunikację na „ludzkim” poziomie. Historie konkretnych osób przemawiają do nas bardziej niż naukowe opisy zjawisk i stają się punktem wyjścia do dyskusji i wspólnej pracy, umożliwiającej przedstawianie i omawianie różnych stanowisk i punktów widzenia.

Kolejnym aspektem, który interesuje artystę w tym projekcie, jest poszukiwanie formy, która mogłaby właściwie przekazać temat badania i byłaby zrozumiała dla szerokiego grona odbiorców. Kruchak bada postmedialność w sztuce, kondycję i rolę artysty w kulturze postmedialnej.

Projekt wpisuje się w podejście partycypacyjne w sztuce, które Kruchak stosuje we własnych praktykach artystycznych. Podstawą jego metody jest komunikacja. Artysta jest jedną ze stron w tym procesie: komunikuje się z uczestnikami, a ci dają swoje spojrzenie i komunikują się ze sobą nawzajem. Zadaniem artysty jest stworzenie warunków, w których komunikacja staje się możliwa. Proces ten zawiera w sobie elementy nieformalnej edukacji, wymiany doświadczeń oraz wiedzy podczas spotkań i wspólnych działań. Idea projektu polega na rozwoju kultury komunikacyjnej i uczynieniu adresata sztuki jednym z uczestników procesu twórczego.
----------
Yuriy Kruchak (Jurij Kruczak)
Urodził się w 1973 roku w Połtawie na Ukrainie. Studiował scenografię w Państwowej Szkole Sztuki w Charkowie, a także projektowanie środowiskowe w Charkowskiej Państwowej Akademii Projektowania i Sztuki, którą ukończył w 1996 roku. W roku 1999, po trzech latach studiów, uzyskał tytuł magistra na wydziale malarstwa na Narodowej Akademii Sztuki i Architektury w Kijowie. Jest założycielem i członkiem platformy artystycznej Open Place założonej w 1999 roku. Mieszka i pracuje w Kijowie.

W twórczości Kruchaka sztuka łączy się z naukami społecznymi, a sam wybór strategii artystycznej uzależnia on od konkretnego problemu, zazwyczaj angażując do procesu twórczego różne społeczności. Umiejscowione w przestrzeni publicznej dzieła Kruchaka przekształcają publiczność w aktorów, tworząc swego rodzaju społeczność, która poprzez obserwowanie zachowań i interakcji międzyludzkich doświadcza struktur społecznych w środowisku miejskim i interpretuje je. W swojej twórczości Kruchak szuka powiązań między sztuką a rzeczywistością, ale przede wszystkim zgłębia relację artysty z odbiorcą. Sam jest nie tylko artystą, ale również kuratorem i organizatorem.
więcej:

Yuriy Kruchak realizował projekt Fresh Market we współpracy z Galerią Arsenał

Spotkanie z Yuriyem Kruchakiem, stypendystą Pro­gramu Mi­ni­stra Kul­tu­ry "Gaude Po­lo­nia"