en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Przeciw faszyzmowi / wykład performatywny

Przeciw faszyzmowi / wykład performatywny

16.08.2019 / 16:30
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
Współpraca ze strony Galerii: Współpraca ze strony Galerii: Ewa Tatar
A-
A+
Galeria Arsenał zaprasza na wykład performatywny Bogny Stefańskiej i Jakuba Depczyńskiego

Sztuka przeciwko faszyzmowi

16.08 (piątek), godz. 16:30
Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2

Wydarzeniem, organizowanym we współpracy z ogólnopolską inicjatywą twórców Rok Antyfaszystowski, chcemy uczcić 76. rocznicę powstania w getcie białostockim.
Omawiając wybrane przykłady z tworzonego przez nas atlasu antyfaszyzmu w sztuce i kulturze, chcemy naszkicować nowy kanon, skupiając się przede wszystkim na różnych formach artystycznego protestu i współpracy środowisk twórczych z aktywistkami i aktywistami. Opowiemy o niezwykle intensywnej działalności antyfaszystowskich i antywojennych grup artystycznych w międzywojennej Europie i USA, zmaganiach twórców i twórczyń z oficjalną socrealistyczną narracją antyfaszystowską narzucaną w okresie stalinowskim czy udziale artystek i artystów amerykańskich w protestach antywojennych w naznaczonym konfliktem w Wietnamie okresie lat 60. i 70.

Przyjrzymy się także praktykom współczesnych artystów i artystek, którzy w obliczu coraz wyraźniejszej obecności faszyzmu w sferze publicznej oraz fali przemocy, pogardy i nienawiści obejmującej kolejne państwa, powracają do jednoznacznie antyfaszystowskich narracji i strategii, obficie czerpiąc z działań artystycznych swoich poprzedniczek i poprzedników.
 
Bogna Stefańska, Jakub Depczyński – historyczki sztuki, absolwentki Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W ramach inicjatywy Rok Antyfaszystowski prowadzą badania na temat postaw antyfaszytowskich i antywojennych w historii sztuki i kultury.Rok Antyfaszystowski jest ogólnopolską inicjatywą koalicji instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, kolektywów oraz artystów, artystek, aktywistów i aktywistek. Za cel stawia sobie upamiętnienie zmagań dawnych antyfaszystek i antyfaszystów oraz sprzeciw wobec powrotu do sfery publicznej ruchów neofaszystowskich oraz takich, które dokonują apologii faszystowskich idei, dyskursów i praktyk.

Rok Antyfaszystowski stanowi kolektywny wyraz niezgody na gloryfikację wojny, kult przemocy, autorytaryzm, nacjonalizm, nietolerancję, mizoginię, homofobię i rasizm, które prowadzą do dewastacji sumień, wspólnoty ludzkiej i środowiska naturalnego. Koalicja kieruje się etosem równości, wolności i solidarności wszystkich ludzi oraz troski o istoty nieludzkie.

Program Roku Antyfaszystowskiego jest organizowany oddolnie. Pełen program wydarzeń i działań organizowanych w ramach Roku Antyfaszystowskiego znajduje się na stronie internetowej inicjatywy www.rokantyfaszystowski.org w stale aktualizowanej zakładce wydarzenia. Na stronie znajduje się także atlas, czyli społeczne archiwum działań i postaw antyfaszystowskich oraz antywojennych w kulturze, sztuce i nie tylko.

Bieżące wydarzenia

06.12 - 06.12

Żubroffka w Arsenale: Kobieta. Opowieści z Europy Środkowej i Wschodniej

07.12 - 07.12

Żubroffka w Arsenale: Konkurs NA SKRAJU

20.11 - 20.12

AIR GALERIA ARSENAŁ: Anatoly Belov

Grafika. W centrum niebieski tekst na jasnym tle. W dołu logotypy w różnych odcieniach niebieskiego.
27.02 - 31.12

Dołączamy do projektu „(Nie)widzialni”