en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Oświadczenie dotyczące wystawy "Na początku był czyn!"

Oświadczenie dotyczące wystawy "Na początku był czyn!"

11.08.2021 - 23.09.2021
A-
A+
Jedną z podstawowych funkcji przestrzeni sztuki współczesnej, takich jak Galeria Arsenał w Białymstoku, jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy na trudne i kontrowersyjne tematy, problematyzujące przeszłe i aktualne wydarzenia. Wystawa "Na początku był czyn!" przygląda się niedostatecznie rozpoznanej historii anarchizmu w Białymstoku na początku XX wieku i zadaje pytanie, co te historie mogą oznaczać dla nas dzisiaj. Projekt sytuuje miasto Białystok w centrum rozwoju nowoczesności i walk pracowniczych na całym świecie, a także zaprasza widzów do krytycznego spojrzenia na tę historię w kontekście współczesnych ruchów społecznych i praktyk artystycznych.

Wystawa w żaden sposób nie zachęca do przemocy i nie wzywa do wywrotowych działań – jej założeniami są między innymi badanie społecznych, ekonomicznych i politycznych warunków, które prowadzą do aktów sprzeciwu w sferze publicznej i próba zrozumienia mechanizmów działania systemowej i indywidualnej przemocy oraz zależności między skalą opresji a reakcjami na nią. Prezentowane materiały są kontekstualizowane przy pomocy dydaktycznych opisów i tekstów towarzyszących.

Część pojawiających się w mediach relacji daje zmanipulowany obraz wystawy, jest próbą cenzurowania artystów, zastraszania galerii i jej pracowników oraz zniekształcenia tematyki ekspozycji, a w szczególności pracy pochodzącego z Białegostoku Karola Radziszewskiego. W opisach tych nie ma żadnej wzmianki o wideo, będącym częścią instalacji Radziszewskiego, który dokumentuje przemoc i zastraszanie, jakich doświadczono na białostockim Marszu Równości w 2019 roku. Ta część instalacji jednoznacznie odnosi się do skrajnych przykładów mowy nienawiści i przemocy skierowanej, tego dnia i nie tylko, w stronę społeczności LGBTQI+ i ich sojuszników. Od czasu wydarzeń z 20 lipca 2019 roku, niewiele było publicznej refleksji nad przemocą i chaosem doświadczonym tego dnia w Białymstoku. Z myślą o osobach, które miały możliwość zapoznać się jedynie z tymi relacjami publikujemy opis instalacji „Fag Fighters”, znajdujący się w przestrzeni galerii:

„Społeczność LGBTQI+ jest od jakiegoś czasu prezentowana w przestrzeni publicznej jako podstępna “ideologia”, śmiertelne zagrożenie dla porządku społecznego. Fikcyjny gejowski gang Fag Fighters wizualizuje i wyolbrzymia ten obraz, przekształcając fałszywy i krzywdzący stereotyp w absurdalną, aspołeczną, anarchiczną i wywrotową fantazję. Rozpoczęty w 2007 roku i wciąż kontynuowany projekt stawia pytanie "Co by było, gdybyśmy naprawdę stanowili tę niebezpieczną siłę?". Historia tych gejowskich anarchistycznych bojowników przedstawiona jest poprzez sfabrykowane dowody ich obecności, od graffiti i innych infiltracji przestrzeni miejskiej, po filmy wideo i amatorskie sesje zdjęciowe. W czasie, gdy w Polsce wzrasta przemoc fizyczna i symboliczna wobec społeczności LGBTQI+, Fag Fighters jak lustro odbijają tę przemoc w stronę społeczeństwa i parodiują toksyczną męskość. Radykalne poglądy Fag Fighters nabrały nowego znaczenia i aktualności po przemocy podczas Marszu Równości w Białymstoku w 2019 roku. Nowy film oparty na nagraniach z marszu przedstawia chaos tego dnia i wykorzystuje techniki montażu, aby zbudować fikcję z traumy i odwrócić dynamikę władzy.”

W materiałach promocyjnych i informacyjnych o wystawie oraz w interakcjach ze zwiedzającymi informujemy, że wystawa (a w szczególności praca Karola Radziszewskiego) jest skierowana do widzów dorosłych. Instalacja „Fag Fighters” jest dodatkowo zasłonięta kurtyną i poprzedzoną informacją uprzedzającą o zawartych w niej treściach.

To właśnie publiczne finansowanie przestrzeni sztuki powinno stwarzać instytucjom artystycznym możliwość zachowania niezależności od wpływów komercyjnych i politycznych, tak aby mogły one zajmować się trudnymi momentami w historii i współczesności. Galerie i muzea - jak uniwersytety - są nam potrzebne jako laboratoria idei, miejsca wolności twórczej i intelektualnej, w których można pomyśleć więcej niż w innych przestrzeniach publicznych i podejmować próby zrozumienia najtrudniejszych aspektów rzeczywistości. Prezentowane w nich dzieła nie powinny być odbierane dosłownie, ale jako zróżnicowane w formie, często przewrotne lub metaforyczne komentarze na temat rzeczywistości.

Dyrektorka Galerii Arsenał w Białymstoku:
Monika Szewczyk

Kuratorzy wystawy:
Post Brothers
Katarzyna Różniak


Oświadczenie Członków Rady Programowej Galerii Arsenał w sprawie wystawy “Na początku był czyn!”


6 sierpnia 2021 w Galerii Arsenał w Białymstoku została otwarta wystawa pt. “Na początku był czyn!” przygotowana przez Katarzynę Różniak i Post Brothers. Koncepcja wystawy powstawała od ponad roku, a my, członkowie Rady Programowej, dopingowaliśmy i wspieraliśmy postępy w pracach nad tym istotnym przedsięwzięciem. Kuratorzy i zaproszeni artyści w pogłębiony sposób przyjrzeli się bogatej, choć mało znanej historii ruchów robotniczych rozwijających się w Białymstoku na początku XX wieku. Jednocześnie w krytyczny sposób analizowano ich lokalne i globalne wpływy, szczególnie w kontekście sztuki współczesnej oraz ruchów oporu na całym świecie.
Skandaliczne reakcje, jakie wystawa wywołała w lokalnych mediach oraz postulaty ingerencji w programie Galerii Arsenał, ujawniły całkowity brak zrozumienia dla idei autonomii publicznych instytucji kultury i gwarantowanej prawnie swobody ekspresji artystycznej. Towarzyszył temu niedopuszczalny brak rzetelności dziennikarskiej oraz przekazywanie opinii publicznej zmanipulowanych i przeinaczonych informacji na temat wystawy.
Jesteśmy oburzeni skalą ataków i złymi intencjami, jakie stały za relacjami z wystawy, które pojawiły się na łamach Kuriera Porannego i falach Polskiego Radia Białystok, a zwłaszcza sposobem przedstawienia jednej z prac, instalacji autorstwa Karola Radziszewskiego. Przeinaczenia obecne w tych relacjach stały się przyczyną fali nienawistnych komentarzy w internecie, z których wiele ewidentnie nawiązywało do retoryki skrajnie nacjonalistycznej i faszystowskiej.
Zadaniem takich placówek, jak Galeria Arsenał, jest zabezpieczanie prawa artysty do własnego głosu, wolnego od zewnętrznych nacisków i wewnętrznej cenzury. Jako społeczeństwo powinniśmy stwarzać warunki, które umożliwiają instytucjom sztuki spełnianie tej społecznej misji. Winien to być również obowiązek mediów publicznych 
Jako Rada Programowa Galerii Arsenał w pełni solidaryzujemy się z pracownicami i pracownikami Galerii Arsenał, a także z kuratorami, artystkami i artystami prezentującymi swoje dzieła na tej wystawie.


Rada Programowa w składzie
Sebastian Cichocki
Małgorzata Niedzielko
Jarosław Suchan
Marek Wasilewski
Iza Tarasewicz
Agnieszka Tarasiuk

Oświadczenie artystów i artystek w sprawie wystawy „Na początku był czyn!” w Galerii Arsenał w Białymstoku

My, artystki i artyści biorący udział w wystawie „Na początku był czyn!” w Galerii Arsenał w Białymstoku oraz niżej podpisani ludzie kultury i sztuki, chciałybyśmy i chcielibyśmy wyrazić tym oświadczeniem nasze wsparcie wobec wszystkich pracowniczek i pracowników Galerii Arsenał, a przede wszystkim kuratorki – Katarzyny Różniak i kuratora – Post Brothers, wobec zaistniałej sytuacji, jaka wytworzyła się w mediach odnośnie ww. wystawy. 

Katarzyna Różniak i Post Brothers z ogromnym zaangażowaniem oraz merytorycznym przygotowaniem zdecydowali się przywrócić historię grup anarchistycznych z początku XX wieku, działających na terenach Białegostoku i okolic. Zgromadzony przez nich materiał, towarzyszący wystawie program edukacyjny, a także publikacja, nie tylko stanowią ważny krok w przywracaniu pamięci walk o równouprawnienie, sprzeciwu wobec opresyjnego systemu, ale również stały się punktem odniesienia dla współczesnych artystek i artystów. Dzięki odnajdywaniu relacji pomiędzy przeszłością a teraźniejszością możemy utrzymać pamięć żywą, czyli taką, z której nadal możliwe jest wyciągnięcie lekcji na lepszą przyszłość. Dlatego tak istotne jest umożliwienie osobom zajmującym się kulturą i sztuką interpretowanie zamierzchłych aktywności, postaci w odniesieniu do współczesnych wydarzeń, szukanie analogii między nimi. Proces ten powinien być całkowicie wolny od cenzury oraz zastraszania, aby w pełni ukazać skomplikowaną, nierzadko bolesną historię Polski. Jednym z kluczowych narzędzi do uaktualniania oficjalnej narracji historycznej jest subwersja. Polega ona na naśladowaniu przedmiotu analizy bądź krytyki, a następnie przesunięciu znaczeń, przechwyceniu różnych strategii. To właśnie w unaocznianiu różnorodności, zaniechań, przywracaniu pamięci o przedstawicielkach i przedstawicielach mniejszości objawia się społeczna dojrzałość, rozwija empatia. 

Jednocześnie wyrażamy oburzenie nieprawdziwymi informacjami podanymi w Polskim Radiu Białystok, „Kurierze Porannym” oraz na portalach nacjonalistycznych i faszystowskich dotyczących pracy Karola Radziszewskiego. Mają one charakter wymuszenia cenzury oraz odbierania prawa wypowiedzi reprezentantkom i reprezentantom mniejszości. Manipulowanie faktami szkodzi nie tylko instytucjom, artystom, kuratorom, miastu Białystok, ale w naszym przekonaniu wszystkim obywatelkom i obywatelom, odbierając im możliwość do samodzielnej oceny sytuacji. 

Wypowiedzi te wynikają bezpośrednio z homofobicznej nagonki, która była wytwarzana oraz zaogniana przez polski rząd i nacjonalistyczne media w ostatnich latach. To dzięki niej istnieje powiększające się społeczne przyzwolenie na wyrażanie homofobii i język nienawiści. Dzisiaj jest to skierowane wobec pracy Karola Radziszewskiego, jutro może wydarzyć się wobec jakiejkolwiek innej publicznej wypowiedzi poruszającej tematykę widoczności osób LGBTQ+ i innych mniejszości. 

Jako biorący udział w wystawie artystki i artyści, chcielibyśmy podziękować Galerii Arsenał w Białymstoku, jej dyrekcji, pracownicom, pracownikom, kuratorkom, kuratorom, a zwłaszcza Gabrieli Owdziej za konfrontowanie się z zalewem hejterskich ataków oraz komentarzy na kanałach Galerii Arsenał; Katarzynie Różniak i Post Brothers za umożliwienie nam zaprezentowania naszych prac, a tym samym wzięcia udziału w toczącej się dyskusji na temat dzisiejszych form oporu wobec opresji, przemocy.Jako niżej podpisani ludzie kultury i sztuki bardzo doceniamy ogrom pracy badawczej, kuratorskiej i artystycznej wokół wystawy „Na początku był czyn!”, uznając ją za ważny krok w pisaniu historii, ale również istotny, odważny komentarz wobec współczesnych wydarzeń. 

Mikołaj Sobczak, artysta
Liliana Zeic (Piskorska), artystka
Franciszek Orłowski, artysta i kurator sztuki
Ada Piekarska, kuratorka sztuki
Weronika Wysocka, artystka
Iza Tarasewicz, rzeźbiarka
Dr Zuzanna Hertzberg, artystka, aktywistka
Karol Radziszewski, artysta
Tomek Pawłowski-Jarmołajew, kurator
Rafał Zajko, artysta
Daniel Kotowski, artysta, performer
Maria Beburia, pracowniczka kultury
Adam Przywara, historyk architektury, kurator
Tomasz Fudala, historyk sztuki, kurator
Taras Gembik, pracownik kultury
Romuald Demidenko, historyk sztuki, kurator
Anna Orłowska, artystka
Sebastian Gawłowski, kurator
Ewa Mrozikiewicz, kuratorka sztuki
Maria Ancukiewicz, kuratorka sztuki
Grzegorz Jaremko, reżyser
Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, literaturoznawczyni
Vera Zalutskaya, historyczka sztuki, kuratorka
Julita Charytoniuk, kulturoznawczyni
Marta Kołakowska, galerzystka
Nicholas Grafia, artysta
Tomasz Mróz, artysta
Paweł Żukowski, artysta
Arek Pasożyt, artysta, animator
Włodzimierz Kierus, artysta, kulturoznawca
Katarzyna Wojtczak, artystka, biedagalerzystka
Tytus Szabelski, artysta
Jagna Domżalska, historyczka sztuki, kuratorka, pracowniczka kultury
Piotr Zachara, dziennikarz
Łukasz Radziszewski, artysta
Adelina Cimochowicz, artystka
Joanna Głuszek, polonistka, kulturoznawczyni
Dawid Bujno, pracownik kultury
Daniel Rycharski, artysta
Arkadiusz Półtorak, kulturoznawca, krytyk i kuratordr
Monika Weychert, kuratorka
Piotr Bujak, artysta
Katarzyna Sulej, historyk sztuki, art advisor
Magda Franczak, artystka
Magdalena Godlewska-Siwerska kuratorka, animatorka kultury
Artur Rozen, artysta
Katarzyna Siwerska, pracowniczka kultury, producentka wystaw
Michał Frydrych, artysta
Jacek Zwierzyński, historyk sztuki
Zofia Gramz, artystka
Karol Sienkiewicz, krytyk sztuki
Maria Świerżewska, pracowniczka kultury
Anna Grześ, filolog
Michał Woliński, kurator sztuki
Joanna Sokołowska, kuratorka sztuki
Łukasz Surowiec, artysta
Marta Romankiv, artystka
Natalka Suszczyńska, pisarka
Rafał Jakubowicz, artysta
Przemek Branas, artysta
Aleksandra Ska, artystka
Marianna Dobkowska, kuratorka, historyczka sztuki
Karolina Grzywnowicz, artystka
Piotr Grabowski, artysta
Kama Wróbel, historyczka sztuki, kuratorka, dyr programowa OP ENHEIM
Lesia Pczołka, artystka, pracowniczka kultury
Agata Bogacka, artystka
Jagna Lewandowska, kuratorka
Adam Adach, artysta
Krzysztof Prujszczyk, socjolog
Jan Szewczyk
Sylwia Rębosz, psycholożka społeczna
Julia Sobczak, studentka
Anna Pyrka, studentka
Wojciech Puś, artysta
Lorelai Bartosz Woch, artystka
Piotr Lisowski, kurator, historyk sztuki
Joanna Kobyłt, historyczka sztuki, kuratorka
Piotr Kołakowski, artysta
Aneta Szekalska, filolog
Piotr Wyrzykowski, artysta
Alicja Bielawska, artystka
Piotr Grzegorzewski
Agnieszka Brzeżańska, artystka
Nel Lato
Dra katarzyna lewandowska, wykładowczyni, kuratorka
Prof. Jacek Staniszewski, artysta, wykładowca
Mateusz Kozieradzki, historyk sztuki, kurator
Zuzanna Hadryś, galerzystka
Michał Lasota, galerzysta
Waldek Tatarczuk, kurator, artysta
Anna Urbanek, kulturoznawczyni
Katarzyna Zabłocka
Paweł Matyszewski, artysta
Francesca Raimondi, filozofka
Aernout Mik, artysta
Maciej Mahler, architekt, hist. sztuki, współzałożyciel stowarzyszenia Stacja Muranów
Zuzanna Sękowska, artystka, kulturoznawczyni
Marianna Chan
Slavs and Tatars, kolektyw artystyczny
Olga Micińska, artystka
Maria Rogucka, historyczka sztuki
Małgorzata Tarasewicz-Wosik, technolog teatru lalek
Hanna Krzysztofiak, artystka
Małgorzata Niedzielko, rzeźbiarka
Urszula Dąbrowska, dziennikarka
Aneta Szyłak, kuratorka
Bartłomiej Witek, miłośnik sztuki i wolności
Grzegorz Dąbrowski
Kinga Michalska, artystka
Sylwia Narewska, producentka wystaw
Maciej Kwietnicki, artysta
Katarzyna Korzeniecka, artystka
Szymon Rogiński, artysta
Jerzy Muszyński, artysta wizualny, doktor sztuki, adiunkt w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Mariusz Orzełek, aktor lalkarz
Piotr Bosacki, prof. UAP
Magda Lipska, kuratorka
Róża Litwa, artystka
Aleksander Kmak, filmoznawca, redaktor
Piotr Bazylko, galerzysta (Import Export), kolekcjoner
Patrycja Orzechowska, artystka
Kamil Mrozowicz, kulturoznawca
Michał Łukaszuk, kurator
Agnieszka Tarasewicz, kobieta, menedżer, i matka, Polka, orędowniczka wolności,i humanistka
Daria Giwer, artystka
Kasia Kruszewska
Agnieszka Korytkowska, reżyser
Aleksandra Polerowicz, kuratorka, pracownica kultury
Natalia Sielewicz, kuratorka
Agnieszka Rowińska, artystka
Kamil Kuskowski, artysta
Aleka Polis (Aleksandra Polisiewicz) artystka
Stanisław Ruksza, kurator i historyk sztuki
Daniel Muzyczuk, kurator
Ida Orkiszewska, studentka historii sztuki
Patrycja Cichosz, artystka
SIKSA
Olga Dziubak, artystka i kuratorka
Anna Pajęcka, krytyczka sztuki, redaktorka
Tomasz Skibicki, artysta
Hejduk Justyna
Małgorzata Mirga-Tas, artystka
Marcin Tas, artysta
Anna Rozwadowska, Członkini Zarządu Stowarzyszenia Piktogram
Paweł Wodziński, reżyser, kurator
Łukasz Trzciński, artysta, kurator
Ala Savashevich, artystka
Agata Chinowska, historyczną sztuki i kuratorka
Irmina Staś, artystka
Michał Jachuła, kurator
Małgorzata Andron, konserwator zabytków
Katarzyna Bojarska
Anna Łazar
Sebastian Cichocki
Małgorzata Szymankiewicz
Marek Wasilewski
Wojtek Józefowicz
Kuba Bąkowski, artysta
Stach Szabłowski, kurator, krytyk sztuki
Dr Wojciech Szymański, krytyk sztuki, kurator
Aleksy Wójtowicz, historyk i krytyk sztuki
Adam Kozicki, artysta
Monika Wińczyk, performerka
Hubert Wińczyk, artysta dźwiękowy
Szczepan Kopyt, poeta, muzyk
Anna Kalwajtys, artystka
Agnieszka Polska, artystka
Piotr Rypson, historyk sztuki, kurator, krytyk, literaturoznawca, publicysta
Dorota Podlaska, artystka
Łukasz Jastrubczak, artysta
Bartek Remisko, kurator i organizator
Adam Makarewicz
Monika Makarewicz
Kuzub-Samosiuk Barbara muzyk, animator kultury
Dr Aleksandra Czerniawska, artystka i psycholożka
Adam Mazurek
Mirela Baciak, kuratorka
Gabriela Korwin-Piotrowska, teoretyczka, programistka funkcyjna
Wojciech Łazarczyk
Piotr Krajewski
Agnieszka Sural
Paweł Wątroba, kulturoznawca, kurator
Jan Domicz, artysta
Józefina Chętko, artystka
Małgorzata Miśniakiewicz, historyczka sztuki, kuratorka
Mikołaj Wawrzeniuk, dziennikarz
Jowita Sapała, prawnik
Alina Wawrzeniuk, nauczycielka, animator kultury
Katarzyna Krakowiak, artystka
Wojciech Kozłowski, kurator
Justyna Kisielewska, artystka
Uladzimir Hramovich, artysta
Barbara Olech, kulturoznawca, pracownik UwB
Aleksei Borisionok, kurator
Dariusz Kiełczewski, ekonomista, filozof, eseista
Magdalena Dziejma, pedagog
Małgorzata Bieńkowska, socjolog
Halina Zalewska -Słobodzianek, scenograf
Marta Rau, reżyserka
Teresa Michalka nauczycielka, animatorka kultury USA
Bogdan Białek, dziennikarz, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego
Marta Skrzypiec, emerytka, polonistka
Bogdan Piorunek, muzyk
Andrzej Klimczuk
Monika Łępicka
Filip Kijowski, Artysta, Biblioteka Azyl Planeta, artystka
Maria Luks, odbiorczyni sztuki, humanistka
Jerzy Wojtkowiak, inżynier elektronik
Marek S. Jeżowski, skrzypek i tłumacz konferencyjny, ojciec szóstki, dziadek siódemki, polski Żyd
Natalia Gebert, kulturoznawca, edukatorka z zakresu praw człowieka
Dariusz Szada-Borzyszkowski, reżyser
Jadwiga Majchrzak, emerytowany Diagnosta Laboratoryjny, WUM
Bogusława Warakomska-Krzywicka
Zofia M. Karczewska, nauczyciel akademicki
Eulalia Domanowska historyczka sztukiPiotr Skiba, Artysta
Elżbieta Petruk, producentka
Ewelina Jarosz, historyczka sztuki, artystka
Joanna Tomalska-Więcek, historyczka sztuki
Dominika Kowynia, artystka
Katarzyna Bura
Agnieszka Długoborska, wolny człowiek, absolwentka kulturoznastwa
Karolina Plinta, Magazyn SZUM


Pełna lista podpisów dostępna na stronie petycjeonline.com

Bieżące wydarzenia

02.12 - 03.12

Nienawiść w czasach zarazy

07.11 - 27.11

Unreal Art - Warsztaty do wystawy Liminal - stan przejściowy

niebieska sala wystawiennicza, na pierwszym planie szklane akwarium a w nim pozostałości spalonego domu
19.07 - 31.12

Rozbudowa Kolekcji II Galerii Arsenał w 2021 roku

15.05 - 31.12

Gazeta Dzieci