en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie „Strach”

Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie „Strach”

26.09.2020 / 13:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13 (wejście od Świętojańskiej)
Współpraca: Współpraca: Alina Wawrzeniuk
A-
A+
Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie „Strach”
Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13
(wejście od ul.Świętojańskiej)

Przewodniczka: Alina Wawrzeniuk

Wstęp wolny, wystawa skierowana do widzów dorosłych.

Osoby przebywające na terenie Galerii są zobowiązane do:
  1. Zasłaniania ust i nosa maseczkami lub w inny sposób, chyba że z przepisów prawa powszechnie obowiązującego osoba jest zwolniona z takiego obowiązku;
  2. Dezynfekowania rąk przy wejściu na teren Galerii; środek dezynfekujący dostępny dla zwiedzających przy wejściu;
  3. Utrzymania minimum dwumetrowego dystansu między sobą (nie dotyczy rodziców z dziećmi oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami).
  4. Zapraszamy do Galerii Widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Przed wejściem do Galerii na Wydarzenie/Wystawę, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi wystaw obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowiaАзнаямленне з выставай “Страх” на беларускай мове.

Галерэя Арсенал-электроўня, вул. Электрычная 13 (уваход ад вул. Свентаянскай)
Гід: Аліна Ваўранюк
Уваход свабодны, Выстава для дарослых гледачоў. 


Асобы на тэрыторыі Галерэі абавязаныя:
  1. Закрываць вусны і нос маскай або іншым сродкам, за выключэннем тых асоб, якіх абавязваючыя законы вызваляюць ад гэтага абавязку.
  2. Дэзінфекаваць рукі пры ўваходзе ў Галерэю; сродак даступны для кожнага каля уваходу.
  3. Трымаць як мінімум двухметровую дыстанцыю адно ад аднаго (не тычыцца бацькоў з дзецьмі або асістэнтаў з асобамі з абмежаваннямі).
  4. Запрашаем у Галерэю Гледачоў, якія, паводле сваіх ведаў, не заражаныя, не прабываюць на каранціне або пад эпідэміялагічным наглядам. Пры ўваходзе на Падзею/Выставу кожны Гледач мусіць працаўніку абслугі выставаў падпісаць заяву пра сваё здароўе.