en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie "Gdy słońce jest nisko – cienie są długie/ When The Sun Is Low - The Shadows Are Long/ Калі сонца нізка - цені доўгія"

Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie "Gdy słońce jest nisko – cienie są długie/ When The Sun Is Low - The Shadows Are Long/ Калі сонца нізка - цені доўгія"

10.04.2022 / 11:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, Białystok
Współpraca: Współpraca: Alina Wawrzeniuk
A-
A+

Galeria Arsenał w Białymstoku zaprasza na oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie "Gdy słońce jest nisko – cienie są długie/ When The Sun Is Low - The Shadows Are Long"

Галерэя Арсенал запрашае на эскурсію на беларускай мове па выставе "Калі сонца нізка - цені доўгія"

10.04 (niedziela), godz. 11
Przewodniczka: Alina Wawrzeniuk
Na oprowadzanie i wszystkie wydarzenia towarzyszące wystawie: WSTĘP WOLNY!

Alina Wawrzeniuk
- pedagożka z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Obecnie nauczycielka języka białoruskiego. Prowadzi zajęcia teatralne, warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Współautorka i koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka podręczników do nauczania języka białoruskiego dla klas 1-4. Tłumaczy z języka białoruskiego na polski i z polskiego na białoruski. Przez dwie kadencje wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA


10 красавіка (нядзеля), у 11.00.
Пра выставу распавядзе Аліна Ваўранюк
Экскурсія і ўсе мерапрыемствы звязаныя з выставай: Безграшова!

Аліна ВаўранюкПедагожка з 35 гадоў. Цяпер настаўніца беларускай мовы. Вядзе тэатральныя заняткі, майстар-класы для вучняў і настаўнікаў. Суаўтарка і каардынатарка шматлікіх адукацыйных праектаў. Аўтарка падручнікаў па беларускай мове для класаў 1-4. Перакладае з беларускай мовы на польскую і з польскай на беларускую. У гадах 2010-2018 намесціца старшыні Аб'яднання ў карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову АБ-БА.


Bieżące wydarzenia

09.07 - 18.08

Oprowadzania po wystawie "Odszkolnić!"

13.08 - 13.08

Kem Szkoła w Białymstoku