en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Birża rewolucyjna

Birża rewolucyjna

14.08.2021 - 19.09.2021
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
A-
A+
W ramach projektu Na początku był czyn! zaaranżowaliśmy „birżę rewolucyjną” – wspólną przestrzeń wystawy przeznaczoną do dzielenia się archiwaliami, tekstami i innymi materiałami związanymi z białostockim anarchizmem. Będzie się w niej odbywać cykl spotkań, w ramach którego zapraszamy do kolektywnego poznawania, badania i krytycznej analizy różnych aspektów tej niewystarczająco rozpoznanej historii. Na początku XX wieku birża na ulicy Suraskiej w Białymstoku była jednym z najsłynniejszych w całym Imperium Rosyjskim miejsc spotkań, dyskusji i wymiany poglądów rewolucjonistów i rewolucjonistek, a także kolportażu literatury, organizacji demonstracji i strajków w okolicznych fabrykach. Birża była rodzajem samoorganizującego się parlamentu ulicznego, skupiającego przedstawicieli i przedstawicielki różnych ruchów rewolucyjnych, zawodów, grup etnicznych, religii i płci. Zwieńczeniem, nawiązującego do jej historii cyklu spotkań, będzie alternatywny spacer historyczny Szlakiem białostockich rewolucjonistów i rewolucjonistek, kolektywnie przygotowany przez jego uczestników i uczestniczki.

Spotkania w ramach cyklu Birża rewolucyjna będą odbywać się w języku polskim i angielskim. ​​Są bezpłatne i otwarte dla publiczności (obowiązuje limit osób). 

Lektury i dodatkowe informacje: birza@galeria-arsenal.pl
Terminy spotkań:
Birża rewolucyjna - 14.08, 21.08, 28.08, 04.09 godz. 18, spacer

alternatywny spacer historyczny Szlakiem Białostockich Rewolucjonistów i Rewolucjonistek - 19.09 godz.12


14.08 (sobota), godz. 18

Birża rewolucyjna 1: Radykalne opowieści

Wprowadzenie do radykalnej historii miasta poprzez kolektywne czytanie biografii i dzieł literatury, dających wgląd w życie, walkę, motywacje i czyny białostockich anarchistów

21.08 (sobota), godz. 18

Birża rewolucyjna 2: Prawo do miasta

Wokół historii białostockiej birży rewolucyjnej w kontekście współczesnych protestów w przestrzeni miejskiej, strategii squatterskich i wzajemnej pomocy.

Gość spotkania: historyk Aleksander Łaniewski, z którym będziemy rozmawiać o historii białostockiej birży (giełdy) na ulicy Suraskiej.

28.08 (sobota), godz. 18

Birża rewolucyjna 3: Pasja niszczenia jest także pasją twórczą!

O relacjach między sztuką a ruchami społecznymi, o ich różnicach i podobieństwach, a także o rosnących zagrożeniach politycznych dla artystów. O tym, w jaki sposób sztuka może kwestionować, reprezentować, wspierać i aktywnie uczestniczyć w zmianie społecznej.

Gościni spotkania: Aleka Polis, artystka, której prace prezentujemy w ramach wystawy "Na początku był czyn!".

4.09 (sobota), godz. 18

Birża rewolucyjna 4: Przemoc państwa i kapitału oraz radykalny opór

O różnych formach przemocy w sferze publicznej; o społecznych, ekonomicznych i politycznych warunkach, które prowadzą do aktów bojowego protestu, a także o roli radykalnego oporu w kontekście współczesnych ruchów społecznych.

Gość spotkania: Piotr Laskowski, autor książki "Szkice z dziejów anarchizmu".

teksty, o których będziemy rozmawiać na spotkaniu:
“Who are the Terrorists?” Alain Badiou and Eric Hazan
"Violence as a Social Factor" Errico Malatesta
"Terroryzm, czy tragikomedia? " Giorgio Agamben
"Psychologia terroryzmu (rozdz. 3 w Anarchizm i inne eseje)" Emma Goldman


23.09 (czwartek), godz. 16:30

Szlakiem Białostockich Rewolucjonistów i Rewolucjonistek

Alternatywny spacer historyczny. Przez centrum miasta biegnie polecany turystom Szlak białostockich fabrykantów. Zapraszamy na spacer alternatywną trasą, przypominającą o pracownikach i pracownicach tych fabryk oraz strajkach i działaniach białostockich rewolucjonistów i rewolucjonistek.

Zbiórka na dziedzińcu Galerii Arsenał

wstęp wolny


Wydarzenia odbywają się w ramach cyklu "Aktyw".

Podczas wszystkich wydarzeń w Galerii Arsenał w Białymstoku przestrzegane są zalecenia lokalnej agencji zdrowia publicznego związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Powiązane Wystawy

na beżowej ścianie napis czarnym sprayem - znak anarchii, pod spodem: Czarny Sztandar 1902 - C.D.N. , na pierwszym planie zielone krzewy
06.08 - 23.09

Na początku był czyn!