en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Hubert Czerepok, Seanse

Hubert Czerepok, Seanse

A+
A-
Hubert Czerepok, 22 rysunki z cyklu Seanse, 2007

ołówek, papier, 42 x 30 cm
praca podarowana Podlaskiemu Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięknych przez artystę
Rysunki Huberta Czerepoka należą do większego, powstającego od kilku lat cyklu prac artysty, noszących wspólny tytuł Seanse. Seanse to zarówno ogromne murale, wielkoformatowe prace na papierze, sitodruki, jak też niewielkich rozmiarów rysunki. Łączy je formalny minimalizm: czytelna kompozycja, szkicowość, ograniczenie środków wyrazu do nieco nerwowego rysunku, który w sposób skrótowy, a jednocześnie precyzyjny charakteryzuje uchwyconą sytuację. Tematyka Seansów przeplata się z problemami, jakie Czerepok analizuje w innych wypowiedziach – obecna jest w nich kwestia przemocy, zła, erotyki, a także fascynujące artystę zjawiska i wydarzenia, których przyczyny trudno wytłumaczyć.

Tworząc Seanse, Czerepok odwołuje się do obrazów filmowych, graficznych i fotograficznych wyszperanych w internecie, czasopismach bądź też publikacjach paranaukowych. Odnajdziemy wśród nich stosunkowo nowe zdjęcia reportażowe – związane np. z atakiem na World Trade Center czy zamachami terrorystycznymi w Londynie – jak też arcydzieła funkcjonujące w kanonie historii sztuki – Okropności wojny Francisco Goi czy Ogród rozkoszy ziemskich Hieronima Boscha.

Do Ogrodu rozkoszy ziemskich Boscha nawiązują dwa z czterech rysunków znajdujących się w kolekcji Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Czerepok odwołał się do prawego, przedstawiającego piekło skrzydła tryptyku; w tej partii dzieła niderlandzki artysta z rozmachem, precyzją detalu i niesamowitą wyobraźnią ukazał czeluście zaludnione przez potwory oraz potępionych, poddawanych wymyślnym torturom. Kolejny z rysunków to przedstawienie pejzażu Hiroszimy po wybuchu bomby atomowej Little Boy w 1945 r., ostatni zaś to wyimaginowana scena demolowania pokoju hotelowego. Skrajne pod względem tematyki i inspiracji prace spaja nadrzędny, schowany za wszystkimi przedstawieniami wątek zła.

Seanse Czerepoka traktować można jako prace mówiące o potędze, wszechobecności i manipulacyjnej sile obrazów. Komunikaty wizualne, docierające do nas ze wszystkich stron, to jedne z najsilniejszych bodźców kształtujących nasze wyobrażenia i warunkujących sposób funkcjonowania. Nowoczesne media są w stanie pokazać wszystko, stworzyć każdy obraz, przekonująco zwizualizować także to, czego nie było, a co – dzięki sile i nieskończonej możliwości powielania obrazu – staje się utartym schematem, czymś, co zaistniało już wiele razy. Czerepok skłania się ku tezie, iż artysta jest dzisiaj nie tyle twórcą obrazów, co swoistym medium, przez które obrazy przepływają. Umieszczając je w nowym kontekście, artysta de facto nadaje im nowe życie. W tym założeniu mieści się także krytyczny wymiar wielu prac z cyklu Seanse. O ile powszechność telewizyjnych czy gazetowych obrazów przemocy prowadzi do ich oswojenia, to oczyszczające i dekontekstualizujące zabiegi, jakim poddaje je artysta, każą na nowo przyjrzeć się przemocy jako takiej.

Izabela Kopania

Katalog prac

Artyści