en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Elżbieta Jabłońska, Is your mind full of good?

Elżbieta Jabłońska, Is your mind full of good?

A-
A+

Elżbieta Jabłońska

Is your mind full of good?, 2009, neon, 28 × 200 cm

Kolekcja II Galerii Arsenał w Białymstoku. Praca zakupiona przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Is your mind full of good? Elżbiety Jabłońskiej można postrzegać jako komentarz do jej licznych performace’ów, fotografii i działań zaangażowanych społecznie. Pytanie zaczerpnięte z nauki Atīśy, mistrza buddyzmu tybetańskiego, odnosi się do postawy człowieka i etyki dyktującej jego codzienne wybory. Wokół tych kwestii zogniskowana jest też twórczość artystki. Prace Jabłońskiej, w których analizuje ona role odgrywane we współczesnym świecie przez kobiety, a także realizowane przez nią projekty społeczne uwidaczniające grupy marginalizowane, m.in. bezrobotnych i bezdomnych – odsłaniają wewnętrznie skonfliktowaną postać performerki. Sfera postulatywna ściera się z faktycznymi możliwościami działania, a rozdarcie artystki ujawnia się na wielu polach, począwszy od trudności w pogodzeniu życia zawodowego z rodzinnym, po odczucie znikomego wpływu sztuki na rzeczywistość społeczną.
 
Pytanie o stan umysłu jest w swoim uniwersalizmie bardzo osobiste. Komentując polskojęzyczną wersję pracy (Czy twój umysł jest pełen dobroci?), powielającą dukt pisma jej syna, Jabłońska odniosła się do macierzyństwa – wymagającego cierpliwości i wyrzeczenia się siebie na rzecz drugiego człowieka. Is your mind full of good? brzmi w tym kontekście jak wyrzut sumienia, namysł nad własnym egoizmem i granicą między samorealizacją a poświęceniem dla dziecka. Artystka, odwołując się do słów Atīśy, pokazuje wewnętrzne rozterki mające swoje źródło w wyzwaniach stawianych przez współczesność.
 
Jabłońska nadała swojej pracy formę neonu. Przez długi czas neony były niechcianym dziedzictwem PRL-u. Od niedawna przywraca się im miejsce w historii designu i estetyki przestrzeni miejskiej. Rola artystki jest tu szczególna: jeden z nich uczyniła dziełem sztuki. Odnaleziony przez nią neon Nowe Życie pokazany został na wystawie Podróż na Wschód, na fasadzie starej elektrowni w Białymstoku. Komunikat „nowe życie” odnosił się nie tylko do nowej roli neonu jako dzieła sztuki, ale także nowej funkcji budynku – miejsca prezentacji sztuki najnowszej – przekazanego przez miasto Galerii Arsenał.
 

Tekst opublikowany w książce I. Kopania, „Zbiór otwarty. Prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku”, Białystok 2012


Audiodeskrypcja: 

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Katalog prac

Artyści