en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Ewa Partum, Hommage à Kazimierz Malewicz

Ewa Partum, Hommage à Kazimierz Malewicz

A+
A-
Ewa Partum, Hommage à Kazimierz Malewicz, 2004, obiekt (znak drogowy, słupek metalowy, beton), 60 x 60 cm, ø 4,2 x 230 cm.
Praca zakupiona przez Galerię Arsenał.

Praca Ewy Partum Hommage à Kazimierz Malewicz powstała na wystawę Malewicz w Polsce w Galerii Arsenał w Białymstoku (2004). Kurator prezentacji, Zbigniew Warpechowski, zaprosił artystów nie tylko do zabrania głosu na temat dorobku jednego z najważniejszych przedstawicieli awangardy, ale też do współczesnej interpretacji kluczowego dzieła modernizmu: Czarnego kwadratu na białym tle (1915).


Powstanie tego obrazu i jego prezentacja na ostatniej wystawie futurystów w Petersburgu w 1915 r. dały początek sztuce bezprzedmiotowej. Ogłoszenie przez Malewicza supremacji „czystego odczucia” i odejście od twórczości powiązanej ze światem zewnętrznym było aktem artystycznym i etycznym zarazem. To jedno z tych dokonań w dziejach sztuki, które prowokują niekończący się dialog i potrzebę zajęcia wobec nich stanowiska. Początki tej polemiki wyznacza manifest rosyjskiego konstruktywisty El Lissitzky’ego, będący programowym przekroczeniem dokonującego się w suprematyzmie kresu malarstwa. O ciągłej potrzebie dyskusji z Malewiczem świadczyć może choćby seria płócien amerykańskiego artysty Davida Diao z lat 80. XX w. i pokrewny im tematycznie obraz 0.10 in 2010 (2010, w Kolekcji II).


Podejmując wątek dziedzictwa Malewicza, Partum nie wchodzi w interakcję z jego obrazem. Dosłownie cytuje Czarny kwadrat na białym tle,zmieniając medium wypowiedzi i przenosząc ikoniczne dzieło z obszaru malarstwa w obręb sztuki obiektu. W interpretacji artystki obraz Malewicza przybiera formę znaku drogowego. Hommage à Malewicz jawi się jako hołd bezwarunkowy – pragmatyczny znak drogowy ma też wymiar metaforycznego, życiowego i artystycznego drogowskazu. Pracę Partum można postrzegać jako afirmację postawy artysty, jego walki o sztukę nowoczesną, a także jako uznanie aktualności jego postulatów i doniosłości dorobku. Pewien uniwersalizm niesie też autorefleksja Malewicza-twórcy. Wywodząc genezę swego dzieła z odczucia nocy, które jawiło mu się jako czarna płaszczyzna tworząca najpierw kwadrat, potem zaś koło, mówił o bliskim każdemu artyście problemie przekładania intuicyjnych doświadczeń na formę wizualną.

 

Izabela Kopania

Katalog prac

Artyści