en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Piotr Lutyński, bez tytułu

Piotr Lutyński, bez tytułu

A+
A-
bez tytułu, 2007, akryl, olej, drewno, 19 x 19 x 103 cm. Praca podarowana przez artystę Podlaskiemu Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięknych.
Prace Piotra Lutyńskiego, tak jak i starannie aranżowane otwarcia jego wystaw, swoiste performances połączone z muzyką i poczęstunkiem, zakorzenione są w postawie życiowej i osobistych doświadczeniach artysty. W jego twórczości nie odnajdziemy jednak dosłownych odniesień do sfery prywatnej. Intymne, emocjonalne przeżywanie świata Lutyński oddaje w sposób subtelny i poetycki. W wywiadach często wraca do okresu studiów, gdy w czasie wakacji pracował na roli i zajmował się zwierzętami; twierdzi, że obecność w jego instalacjach zarówno zwierząt, jak i obrazów wywodzi się z doświadczania natury.

Geometryczne abstrakcje – zwłaszcza nakładające się na siebie koncentrycznie czarne i żółte kwadraty czy też czerwony prostokąt z wkomponowanym weń żółtym i czarnym kwadratem oraz niebieskim prostokątem – Lutyński określa mianem „obrazów znalezionych”, towarzyszących mu na co dzień, tkwiących w pamięci i w otaczającym go świecie. Malarstwo uważa za nierozdzielne z obecnym w jego pracach dźwiękiem (zarówno muzyką instrumentalną, jak i śpiewem ptaków), a obrazy i zwierzęta traktuje jako tematy muzyczne. Podkreśla, że sam „mieszka w obrazie”, spajając tym samym życie ze sztuką.

Ptasią kolumnę można widzieć jako wyraz totalnego doświadczania rzeczywistości, a jednocześnie przejaw współistnienia malarstwa, muzyki i sztuki życia. Lutyński opiera swoje prace na synestezji, która poprzez doświadczanie dźwięku pozwala zmysłom odbierać także barwy i zapachy. W myśli romantyków synteza sztuk to jednorodny język mający moc odsłaniania tajemnicy bytu. W pracach Lutyńskiego tworzy ona płaszczyznę porozumienia bez słów, przestrzeń wspólnego „bycia”. Romantyczny rodowód ma też przekonanie artysty o jedności sztuki/człowieka i natury. Jego twórczość to harmonijne współistnienie tych obszarów, wyraz radości „życia w sztuce”, któremu nieobca jest franciszkańska pokora i idea braterstwa stworzeń.


Izabela Kopania

Katalog prac

Artyści