en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Dla zwiedzających

Dla zwiedzających

A+
A-
W dniach 1.11 oraz 11.11.2020r.  ekspozycja nieczynna dla zwiedzających.


OBOWIĄZUJĄ ZMIENIONE GODZINY OTWARCIA!GODZINY OTWARCIA

Wystawy są czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00-18:00
Ostatnie wejście na wystawy o godz. 17:30
Od 20 czerwca br. Galeria Arsenał w Białymstoku jest ponownie otwarta dla osób zwiedzających. W trosce o komfort i poczucie bezpieczeństwa gości instytucji obowiązują jednak NOWE ZASADY ZWIEDZANIA.


- W części wystawienniczej budynku Galerii przy ul.Mickiewicza 2 może przebywać jednocześnie 15 osób, przy utrzymaniu dystansu pomiędzy osobami minimum 2 metrów.
- Do odwołania wyłącza się możliwość zwiedzania Galerii w zorganizowanych grupach.
- Osoby przebywające na terenie Galerii są zobowiązane do:
  1. Zasłaniania ust i nosa maseczkami lub w inny sposób, chyba że z przepisów prawa powszechnie obowiązującego osoba jest zwolniona z takiego obowiązku;
  2. Dezynfekowania rąk przy wejściu na teren Galerii; środek dezynfekujący dostępny dla zwiedzających przy wejściu;
  3. Utrzymania minimum dwumetrowego dystansu między sobą (nie dotyczy rodziców z dziećmi oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami).
  4. Zapraszamy do Galerii Widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Przed wejściem do Galerii na Wydarzenie/Wystawę, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi wystaw obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia (dalej jako Oświadczenie COVID), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Galerii. Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na Oświadczeniu COVID.
- Zwiedzających obowiązuje zakaz dotykania ścian, drzwi, okien, obiektów z uwagi na fakt, iż nie są i nie powinny być dezynfekowane. Zaleca się utrzymywanie dystansu, co najmniej 1 m od oglądanego obiektu.
- Zaleca się nie dotykać infrastruktury znajdującej się na terenie Galerii bez uprzedniego zabezpieczenia dłoni rękawiczkami.
- W punkcie Obsługi Zwiedzającego wyłącza się możliwość dotykania towaru i przeglądania książek.
- Galeria zapewnia cykliczną dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
- Osoby łamiące przepisy oraz zapisy regulaminu zwiedzania, a także niestosujące się do wskazań obsługi będą zobowiązane do opuszczenia terenu Galerii bez możliwości ubiegania się o zwrot za bilet wstępu.


Oświadczenie COVID
Przedprzewodnik omawiający zasady wizyty w Galerii Arsenał
Wideowizytówka w Polskim Języku MigowymOPROWADZANIA GRUPOWE ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA


Prosimy grupy zorganizowane chcące zwiedzić wystawę o wcześniejszy kontakt z obsługą Galerii.
Grupy oprowadzamy od wtorku do piątku, w godz. 10:00 - 17:00 (ostatnie oprowadzanie rozpoczyna się nie później niż o godz. 17:00), po uprzednim zgłoszeniu grupy na adres:  m.maleczek@galeria-arsenal.pl oraz otrzymaniu mailowego potwierdzenia zwrotnego. Oprowadzanie jest w cenie biletu grupowego lub w czwartek za darmo.

Posiadaczom Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Aktywnego Seniora 60+
przysługuje zniżka w wysokości 50%
od cen biletów obowiązujących w Galerii Arsenał.
(zniżka dotyczy biletów na wystawy; cennik poniżej)

Miło nam poinformować, iż Galeria Arsenał w Białymstoku przystąpiła do programu Kultura Dostępna, wdrażanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki niemu osoby uczące się, które nie ukończyły 26 roku życia, będą mogły zwiedzać wystawy prezentowane w głównej siedzibie przy ul. A. Mickiewicza 2 oraz w budynku elektrowni – przy ul. Elektrycznej 13 – za złotówkę.

CENY BILETÓW


W każdy CZWARTEK oraz NIEDZIELĘ BEZ HANDLU wstęp BEZPŁATNY

W pozostałe dni obowiązują następujące ceny biletów:

1. bilet jednorazowy upoważniający do wstępu na wystawę prezentowaną w przestrzeni wystawienniczej Galerii Arsenał oraz Galerii Arsenał ELEKTROWNI:
1.1) bilet normalny – 8 zł (słownie: osiem złotych), 
1.2) bilet ulgowy – 4 zł (słownie: cztery złote),
1.3) bilet "Kultura Dostępna" - 1 zł (słownie: jeden złoty; przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentom do 26 roku życia, z zastrzeżeniem pkt 4.4).
1.4) Instytucje (np. szkoły, przedszkola, itp.) mają możliwość zakupienia biletu grupowego w cenie stanowiącej trzykrotność ceny biletu normalnego, tj. 24 zł (słownie dwadzieścia cztery złote). Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej co najmniej 6 osób

Bilet jednorazowy jest ważny w dniu dokonania jego zakupu oraz w dniu następnym, na wszystkie prezentowane wystawy. Jeżeli dzień następny jest dniem, w którym wystawy nie są udostępniane zwiedzającym (np.: poniedziałek, dzień poświąteczny, itp.), bilet jest ważny w kolejnym, najbliższym dniu udostępniania wystaw.

2. Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
2.1) studentom studiów doktoranckich, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracownikom dydaktycznym uczelni wyższych, z zastrzeżeniem pkt 4.4),
2.2) osobom powyżej 60 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentami,
2.3) osobom odznaczonym odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej",
2.4) kombatantom.

3. Poszczególnych rodzajów ulg i zniżek nie wolno łączyć.

4. Prawo do bezpłatnego wstępu przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
4.1) dzieciom do lat 7,
4.2) podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych oraz uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej,  pensjonariuszom domów pomocy społecznej,
4.3) pracownikom instytucji kultury,
4.4) nauczycielom oraz studentom szkół artystycznych wszystkich stopni,
4.5) osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis",
4.6) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA),
4.7) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).


5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do galerii są:
5.1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta,
5.2) legitymacje emeryta/rencisty,
5.3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
5.4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt 2.1,
5.5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w pkt 2.3, 4.5,
5.6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
5.7) aktualne legitymacje członkowskie stowarzyszeń wymienionych w pkt 4.6;
5.8) Karta Polaka;
5.9) dokumenty potwierdzające wiek.
5.10) Białostocka Karta Dużej Rodziny oraz Karta Aktywnego Seniora 60+.

6.  Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do galerii powinna okazać upoważnionemu pracownikowi galerii ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do galerii wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

7. W przypadku organizowania przez Galerię odpłatnych warsztatów cenę za uczestnictwo w warsztatach ustala się w wysokości ceny biletu ulgowego.

Galeria Arsenał zaprasza!

Bieżące wystawy

detal, betonowe bloki ułożone w kształt biblioteki
18.09 - 12.11

Wiśnie

01.06 - 31.12

Solidarność i sprawstwo - wystawa wirtualna