en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Ivan Svitlychnyi. Maybe We Can Have Fun Together

10.05.2024 - 21.07.2024 / 18:00

Ivan Svitlychnyi. Maybe We Can Have Fun Together

10.05.2024 - 21.07.2024
Otwarcie: Otwarcie: 10.05.2024 / 18:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok
A-
A+

Ivan Svitlychnyi

Maybe We Can Have Fun Together

Kuratorki: Tatiana Kochubinska i Liera Polianskova
Koordynacja wystawy: Eliza Urwanowicz-Rojecka
Identyfikacja graficzna wystawy: Tomek Pawluczuk

„Moim celem nie jest ponowne rozpowszechnianie wczorajszych wiadomości” – deklaruje Ivan Svitlychnyi. Stwierdzenie to wydaje się radykalne w aktualnym kontekście trwającej wojny, gdy sztuka coraz częściej przyjmuje funkcję „informowania”, wpadając w pułapkę zagmatwanych realiów politycznych. Svitlychnyi postrzega sztukę jako przestrzeń zmian, od lat angażując odbiorców w skomplikowane interakcje, odwołując się do ich świadomości i apelując o podejmowanie działań.

W ramach nowej wystawy indywidualnej „Maybe We Can Have Fun Together” (Może uda nam się razem pobawić) Svitlychnyi tworzy środowisko łączące różnorodne modele zachowań i możliwości postrzegania rzeczywistości, opierając się na wstępnych badaniach przeprowadzonych we współpracy ze specjalistami i specjalistkami. U podstaw wystawy leży sformułowana przez brytyjskiego neurobiologa Karla Fristona zasada wolnej energii, poddana przez Svitlychnego artystycznej interpretacji.

Friston twierdzi, że każdy żywy organizm podlega określonej zasadzie porządkującej tryb jego funkcjonowania. Napotykając nowe zjawisko, organizm włącza je do własnego światopoglądu w postaci określonego modelu, a kolejne doświadczenia są interpretowane na podstawie tak utworzonych wzorców. Z chwilą gdy ukształtowane już modele zaczynają zasadniczo odbiegać od nowych wydarzeń w otaczającej nas rzeczywistości, świadomość przestaje radzić sobie z nowym doświadczeniem – postrzeganie przedmiotowych wydarzeń zostaje zablokowane. Wydarzenia takie możemy zrozumieć, ale ich nie doświadczymy. Zasada wolnej energii określa rozbieżność między rzeczywistością a naszym postrzeganiem jej. Ponowna kalibracja percepcji wymaga ograniczenia wolnej energii.

W ramach wystawy Svitlychnyi tworzy środowisko, w którym złożona i niekomfortowa sytuacja zostaje wpisana w wydarzenia życia codziennego. Spośród licznych opcji tego rodzaju wydarzeń artysta wybrał imprezę rave, która zostaje rozłożona na czynniki pierwsze w przestrzeni wystawienniczej. Sam wieńczący wystawę rave odbędzie się 30 maja w Galerii Arsenał elektrownia.

Artysta posługuje się ambiwalentnym charakterem rave’u, który można interpretować zarówno jako doświadczenie solidarności, jak i praktykę podziału. Ambiwalencja ta została wpisana w wystawę proponującą zróżnicowane doświadczenie porównywalne z wybuchem – wydarzeniem, które przerywa zwykły porządek rzeczy lub, na odwrót, normalizuje go, na przykład w sytuacji wojny.

Svitlychnyi proponuje odbiorcom komfortową sytuację zakorzenioną we wspólnocie ludzkich doświadczeń. Jednakże w warunki pozornego komfortu artysta subtelnie wprowadza tematy złożone i niepokojące, zapraszając widzów do konfrontacji z wbudowanym w znajome środowisko elementem tego, co dyskomfortowe lub niesamowite.


TEKST KURATORSKI [PDF]

TEKSTY EKSPERTÓW [
PDF[DOC]


Ivan Svitlychnyi
(ukr. Іван Світличний, transkrypcja pol.: Iwan Switłycznyj; ur. 1988 w Charkowie) – artysta wielodyscyplinarny wykorzystujący nowe media, formy wideo i audio oraz przestrzenie łączące sztukę z nauką. W 2012 roku ukończył studia na wydziale rzeźby Akademii Designu i Sztuki w Charkowie. Niezależnie od praktyki artystycznej realizuje projekty kuratorskie i tworzy architektoniczne rozwiązania wystawiennicze we współpracy z szeregiem instytucji partnerskich.

W 2010 roku założył i objął opieką kuratorską TEC (nazwa pochodzi od skrótu oznaczającego elektrownię termalną) – centrum wystaw artystycznych w Charkowie. W późniejszych latach był również kuratorem organizacji twórczej 01011101. W 2014 roku wraz z grupą artystyczną SVITER (pol. ‘sweter’; Liera Polianskova i Max Robotov) założył  eksperymentalną przestrzeń wystawienniczą Shukhliada (pol. ‘szuflada’), a w 2018 roku – społeczną platformę edukacyjną Photinus służącą tworzeniu sztuki nowych mediów w Ukrainie. Od roku 2015 Svitlychnyi jest czynnym uczestnikiem Instytucji Myśli Niestabilnych.

W roku 2017 dołączył wraz z grupą artystyczną SVITER do Pawilonu Ukraińskiego podczas 57. Biennale Sztuki w Wenecji. Ich audioinstalacja site-specific stanowiła refleksję nad cyklem prac Parlament fotografa Borysa Michajłowa. Współpraca z grupą SVITER zrodziła również środowisko algorytmiczne Verbatix, pokazane w czasie berlińskiego Vorspiel / transmediale w 2018 roku.

Svitlychnyi znalazł się na krótkiej liście nominowanych do PinchukArtCentre Prize w latach 2018, 2015 i 2011. W 2018 roku był laureatem Nagrody Artystycznej im. Kazimierza Malewicza, a w 2022 roku Nagrody State of the ART(ist), przyznawanej w ramach Festiwalu Ars Electronica w Linzu (Austria).

Obecnie Svitlychnyi mieszka i pracuje w Kijowie, zajmując się przeznaczonymi dla odbiorców globalnych złożonymi projektami łączącymi nowe media, formy wideo i audio oraz wspólne przestrzenie sztuki i nauki.


Pragniemy niniejszym podziękować społeczności platformy Photinus za cenny wkład w przygotowanie wystawy.


Wydarzenia towarzyszące wystawie:

10.05.2024 (piątek), godz.18:00
Wernisaż, wstęp wolny
W programie: Dtekk DJ set, godz. 20:00

11.05.2024 (sobota), godz. 11:00
Oprowadzanie w języku polskim i angielskim
z udziałem kuratorek Tatiany Kochubinskiej i Liery Polianskovej

18.05.2024 (sobota)
Noc Muzeów
godz.18:30 - oprowadzanie po wystawie
godz. 22:00 - Dtekk DJ set

31.05 (piątek) godz. 13.00
Oprowadzanie po wystawie "Maybe We Can Have Fun Together" w języku ukraińskim z Yulią Kosterevą

31.05 (piątek) godz. 13.30
Oprowadzanie po wystawie "Maybe We Can Have Fun Together"w języku polskim z Elizą Urwanowicz-Rojecką

2.06 (niedziela) godz. 16.00
Oprowadzanie po wystawie "Maybe We Can Have Fun Together" w języku angielskim z Mają MacKenzie

22.06.2024 (sobota), godz. 12:00
Oprowadzanie w języku ukraińskim z Yulią Kosterevą

6.07.2024 (sobota), godz. 12:00
Oprowadzanie w języku białoruskim z Aliną Wawrzeniuk

Wydarzenie główne wystawy IVAN SVITLYCHNYI. MAYBE WE CAN HAVE FUN TOGETHER:
30.05.2024 (czwartek), godz.22:00
Galeria Arsenał elektrownia
Elektryczna 13, Białystok (wejście od ul. Świętojańskiej)
KOTRA LIVE A/V 
(w ramach Electrum Up To Date Festival)
ilość miejsc ograniczona
bilety


Możliwość oprowadzania z audiodeskrypcją od 25.06.2024
Bez dodatkowych opłat, obowiązują zapisy: j.bietkal@galeria-arsenal.pl

Zapisy grup na zwiedzanie wystawy przyjmujemy pod adresem m.mackenzie@galeria-arsenal.pl oraz numerem telefonu 85 874 20 61
_____________________

Іван Світличний

Maybe We Can Have Fun Together

виставка

Галерея Арсенал у Білостоці, 10.05–21.07.2024

кураторки: Тетяна Кочубінська, Лєра Полянськова


«Моя задача не полягає в тому, щоб ретранслювати вчорашні новини», — запевняє художник Іван Світличний. Це твердження видається радикальним у сьогоднішньому контексті воєнного часу, коли мистецтво дедалі перебирає на себе функцію «інформування», потрапляючи у пастку заплутаних політичних реалій. Світличний натомість розглядає мистецтво як поле для змін — протягом багатьох років у своїх роботах він звертається до свідомості глядачів і спонукає їх до дії.

У персональній виставці Maybe We Can Have Fun Together у Галереї Арсенал у Білостоці на основі досліджень, проведених у співпраці з різними науковцями та дослідниками, художник створює середовище, в якому поєднує різні моделі поведінки та можливості сприйняття дійсності. За основу Світличний бере розроблений британським нейробіологом Карлом Фрістоном принцип вільної енергії та художньо інтерпретує його.

Згідно з Фрістоном, у будь-якій живій системі існує організуючий принцип, який, стикаючись з новим явищем, включає його у своє світосприйняття як певну модель та на основі сформованих моделей інтерпретує подальший досвід. Коли нові події нашої реальності разюче відрізняються від вже сформованих моделей, наша свідомість відмовляється приймати цей досвід, а сприйняття нових подій блокується. Ми можемо спробувати зрозуміти їх, але не спроможні пережити. Вільна енергія окреслює невідповідність між реальністю і нашим сприйняттям її, а задля переналаштування сприйняття, ми маємо мінімізувати вільну енергію.

 У своїй виставці Світличний створює середовище, в якому незручну ситуацію (тобто нову подію) він «запаковує» у сформовану модель поведінки. В якості такої моделі художник обирає рейв, який «розкладає» на ключові елементи у виставковому просторі. Сам рейв як кульмінаційна подія всієї виставки відбудеться 30 травня у просторі Галереї Арсенал електростанція (Galeria Arsenał elektrownia).

Рейв можна розглядати і як досвід солідарності, і як практику роз'єднання. Саме ці амбівалентності вбудовано в тіло виставки, даючи можливості різних досвідів, що їх можна порівняти з вибухом, — подією, що перериває звичний порядок речей і, навпаки, нормалізує його, наприклад, у ситуації війни.

Світличний пропонує глядачеві комфортну ситуацію, укорінену у спільному людському досвіді. Однак у цей удаваний комфорт художник тонко вбудовує складні тривожні теми, змушуючи глядачів зіткнутися з незручним в узвичаєному.

Кураторський текст [PDF]


Іван Світличний
(нар. 1988 року в Харкові, Україна) — міждисциплінарний художник, який працює з новими медіа, відео, звуком та сайнс-артом. Закінчив скульптурний факультет Харківської державної академії дизайну і мистецтв 2012 року. Окрім художньої практики, Світличний працює над кураторськими проектами та розробляє архітектурні рішення для виставок у партнерстві з різними інституціями.

2010 року Світличний заснував і став куратором ТЕЦ (абревіатура від теплової електростанції), творчого експозиційного центру в Харкові, а згодом куратором мистецької організації 01011101. 2014 року разом з арт-групою SVITER (Лєра Полянськова та Макс Роботов) став співзасновником віртуального експериментального виставкового простору «Шухляда», а 2018 року — Photinus’у, освітньої платформи для розвитку мистецтва нових медіа в Україні. З 2015 року Світличний — активний учасник Інституту нестабільних думок.

2017 року разом з арт-групою SVITER брав участь в Українському павільйоні на 57-й Венеційській бієнале, створивши сайт-специфічну звукову інсталяцію у відповідь на серію Бориса Михайлова «Парламент». Результатом співпраці з арт-групою SVITER, серед іншого, стало створення алгоритмічного середовища Verbatix, представлене на Vorspiel / transmediale 2018.

Світличний був номінантом на здобуття Премії PinchukArtCentre 2018, 2015 та 2011 років. 2018 року він став лауреатом Премії імені Казимира Малевича, а 2022 року — лауреатом премії State of the ART(ist) в рамках фестивалю Ars Electronica.

Нині Світличний живе і працює в Києві. Художник продовжує розробляти складні проекти, що поєднують нові медіа, відео, звук і науку, та знаходять відгук у широкої аудиторії.


Висловлюємо подяку спільноті Photinus за цінний внесок у реалізацію виставки

Події, що супроводжують виставку:

10.05.2024 (п'ятниця), 18:00
вернісаж, вхід вільний
У програмі: діджейський сет Dtekk DJ, о 20:00

11.05.2024 (субота), 11:00
Екскурсія польською та англійською мовами
за участю куратор
ок Тетяни Кочубінської та Лєри Полянськової

18.05.2024 (субота)
Ніч музеїв
18:30 - екскурсія виставкою
22.00 - діджейський сет Dtekk DJ

22.06.2024 (субота), 12:00
Екскурсія українською мовою з Юлією Костерєвою

6.07.2024 (субота), 12:00
Екскурсія білоруською мовою з Аліною Вавженюк

Головна подія виставки ІВАН СВІТЛИЧНИЙ. МОЖЛИВО, МИ ЗМОЖЕМО РОЗВАЖИТИСЯ РАЗОМ:
30.05.2024 (четвер), Галерея Арсенал Електростанція
Електрична 13, Білосток (вхід з вулиці Свентоянської)
KOTRA LIVE A/V
(
в рамках Electrum Up To Date Festival)
кількість
місць обмежена

31.05 (п'ятниця) 13.00
Екскурсія українською мовою з Юлією Костерєвою

31.05 (п'ятниця) 13.30
Екскурсія польською мовою з Елізою Урванович-Роєцкою

2.06 (неділя) 16.00
Екскурсія англійською мовою з Маєю Маккензі

 

Galeria Arsenał - miejska instytucja kultury

Partnerzy

Partnerzy medialni

Informacja o biletach

Powiązane Wydarzenia

10.05 - 10.05

Podwójny wernisaż | Gideon Horváth. The Whispering Hole / Ivan Svitlychnyi. Maybe We Can Have Fun Together

Powiązane Wydarzenia

11.05 - 11.05

Oprowadzanie kuratorsko-autorskie po wystawach "The Whispering Hole" i "Maybe We Can Have Fun Together"

Powiązane Wydarzenia

30.05 - 30.05

KOTRA LIVE A/V na Electrum Up To Date Festival

Powiązane Wydarzenia

18.05 - 18.05

Noc Muzeów w Galerii Arsenał 2024

Powiązane Wydarzenia

31.05 - 31.05

Oprowadzanie w języku polskim po wystawie "Maybe We Can Have Fun Together"

Powiązane Wydarzenia

02.06 - 02.06

Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie "Maybe We Can Have Fun Together"

Powiązane Wydarzenia

31.05 - 31.05

Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie "Maybe We Can Have Fun Together"