en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Sztuka o zmianach w XXI wieku - warsztaty online dla środowiska edukacyjnego

Sztuka o zmianach w XXI wieku - warsztaty online dla środowiska edukacyjnego

11.12.2020 / 17:00 - 19:00
Miejsce: Miejsce: online
A-
A+
Galeria Arsenał zaprasza nauczycieli, nauczycielki, edukatorów, edukatorki, animatorów, animatorki na warsztaty online:

Sztuka o zmianach w XXI wieku -  warsztaty online dla środowiska edukacyjnego Galerii Arsenał w Białymstoku w odniesieniu do Kolekcji II
 
Prowadzenie: Małgorzata Minchberg
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA, BRAK WOLNYCH MIEJSC

11.12.2020 (piątek), godz. 17-19

warsztaty odbędą się na platformie ZOOM


Wstęp wolny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmujemy do 6.12.2020 pod adresem: j.bietkal@galeria-arsenal.pl
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest otrzymanie z Galerii Arsenał maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Otrzymają Państwo instrukcje i link do połączenia na platformie zoom.us.
Po czynnym udziale w spotkaniu warsztatowym prześlemy wszystkim Państwu zaświadczenie uczestnictwa i materiały informacyjne o edukacji przez sztukę.„Musimy odwidzieć wpojone nam sposoby widzenia świata i zacząć wyobrażać sobie nową relację z tym, co zwykliśmy nazywać naturą”. Nicholas Mirzoeff
 
Opisując kim jesteśmy, skąd czerpiemy, co robimy, jakie jest nasze miejsce w świecie niezaprzeczalnie plasujemy siebie w kontekście kulturowym. Dokonując redefinicji tych zagadnień rozumiemy, że coś należałoby zmienić. Jeszcze niedawno działanie i zmysłowe doświadczanie urealniało bycie na świecie, a dziś to poczucie destabilizuje się. Realia klimatyczne, polityczne, społeczne, naukowe ulegają dynamicznym zmianom. Jeszcze niedawno fundament przynależności kulturowej wydawał się stabilny, dziś zawodzi. Czas zobaczyć siebie i świat w nowym kontekście nadchodzącego postantropocenu uwzględniając pryzmat wybranych prac z kolekcji Galerii Arsenał.
Artyści dzielą się z nami swoimi obserwacjami i wizualizacjami przemian zachodzących w otoczeniu. Podczas zdalnego spotkania spróbujmy podążyć za nimi, aby następnie uaktywnić swój proces twórczy jako zainteresowani edukacją przez sztukę, którą będziemy implementować potem w swojej pracy. Ponieważ z powodu pandemii nie możemy spotkać się w przestrzeni galerii i doświadczyć bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki, to dokonano takiego wyboru dzieł, aby jak najlepiej uaktywnić pracę warsztatową, która pozwoli poprowadzić symulację pracy jak z grupami dzieci czy młodzieży. Poszukamy ścieżek dydaktycznych w odniesieniu do zgromadzonych prac. Doświadczymy, jak zastosować twórcze metody zgodnie z najnowszymi trendami konektywnej pedagogiki i potrzebami współczesnego ucznia. Przekonamy się, że łączenie twórczości artystycznej z dziedzinami nauki służy procesom nabywania wiedzy i holistycznemu rozwoju uczniów. Na zakończenie podsumujemy nasze rozważania o włączaniu sztuki w procesy edukacyjne niezależnie od nauczanego przedmiotu, bo metody nie dotyczą tylko przedmiotów humanistycznych, ale sztuka znakomicie może być wykorzystywana dla inspiracji i wzbudzania emocji na przedmiotach ścisłych, co znacznie podnosi efektywność uczenia się. Dzięki dostępowi do otwartych zasobów kultury i sztuki w cyberprzestrzeni możemy teraz jeszcze łatwiej sięgać po wytwory sztuki w pracy edukacyjnej, co przy obecnej, zdalnej formie ma szczególne znaczenie.


Cele główne artystycznych spotkań warsztatowych dla środowiska edukacyjnego:
  • zapoznanie z ideą edukacji przez sztukę;
  • szerzenie kreatywnej pedagogiki i twórczej dydaktyki;
  • prezentacja potencjału edukacyjnego Kolekcji II Galerii Arsenał;
  • podkreślenie roli sztuki i przedmiotów emocjonalnych w systemie edukacji;
  • inspiracja uczestników do dynamizowania systemu edukacji przez korelację sztuki z innymi dziedzinami i twórcze   działania prowadzące uczniów do kreatywnego i krytycznego myślenia oraz samodzielności;
  • uwrażliwienie na moc współpracy międzyprzedmiotowej;
  • poszerzenie środków pozyskiwania komplementarnej wiedzy (m.in. twórczość, doświadczenie, korzystanie z domeny publicznej);
  • tworzenie środowiska estetycznego wychowania i współtworzenia pola kultury.

Więcej informacji:
www.polesztuki.pl 
Połączenia sztuką https://www.facebook.com/projekt.art.edu/

Połączenie nauki i sztuki
Edukacja XXI wieku jawi się jako dążenie do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, weryfikowania, a następnie wykorzystania zastanej i szeroko dostępnej wiedzy, która jest bazą do kreatywnego zastosowania. W tym kontekście naturalne staje się połączenie nauki i sztuki. Nie tylko edukacja humanistyczna współbrzmi z osiągnięciami na polu sztuki, ale także przedmioty ścisłe i artystyczne w rzeczywistości mogą znakomicie się uzupełniać. Sztuka to pełnoprawna dziedzina w nowoczesnej edukacji, prowadząca do poznawania świata i rzeczywistego rozwoju. Dzięki mocy sztuki sięgamy do emocji i głębokich uczuć, przez to proces edukacyjny staje się skuteczny i trwały. Dziś uczenie się jest nie tyle gromadzeniem informacji i ich zapamiętywaniem, ile podłączaniem się do sieci wiedzy, a następnie kreatywnym wykorzystaniem zdobytych informacji. W tym sensie twórczość nabiera nowego sensu. Twórczość nie manifestuje się tylko przez wytwór materialny, a objawia się postawą pełnej, permanentnej gotowości do procesu wnikliwego postrzegania i wytwarzania nowego niezależnie od dziedziny. Teoretyk sztuki Jerzy Ludwiński już w XX wieku przewidywał, że sztuka w epoce postartystycznej stanie się klejem wszystkich dziedzin życia. Dziś wyraźnie widać, że sztuka staje się takim spoiwem w edukacji. Sztuka jest drogą uczenia się i zgłębiania prawd o świecie.
Twórcza edukacja i nauka przez sztukę zastępują dziś akademickie sposoby nauczania, w tym świetle znacząco zmienia się rola nauczyciela, który staje się przewodnikiem wskazującym drogi zdobywania wiedzy i kreującym warunki do nabywania różnych umiejętności przez realne doświadczenie i tworzenie. To nazywamy dziś sztuką edukacji!

Autorskie opracowanie Małgorzaty MinchbergMałgorzata Minchberg   
mgr sztuki, artystka wizualna, specjalistka ds. pedagogiki twórczości

Tytuł magistra obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Była nauczycielem (plastyki, sztuki, historii sztuki) na wszystkich poziomach systemowej edukacji oraz instruktorem sztuk wizualnych. Pełniła funkcję kierownika muzealnego Działu Edukacji w Oddziale Łazienek Królewskich w Warszawie. Autorka i współautorka licznych projektów artystyczno-edukacyjnych, zrealizowanych przy współpracy z instytucjami edukacji, organizacjami samorządowymi (Centrum Edukacji Obywatelskiej, Przystanek Twórczość) i najważniejszymi instytucjami kultury Warszawy (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowym, Narodową Galerią Zachęta, Centrum Sztuki Współczesnej, Centrum Nauki Kopernik), z którymi podejmuje też działania jako edukatorka muzealna.
Wystawiała swoje prace w kraju i za granicą (Galeria ŻAK   w Gdańsku, Art w Płocku, Łaźnia w Gdańsku, Galeria Rzeźby w Warszawie, Academy of Fine Arts Manchester).