en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie "Kradzieże i zniszczenia"

Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie "Kradzieże i zniszczenia"

07.03.2020 / 11:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, Białystok
Współpraca: Współpraca: Alina Wawrzeniuk
A+
A-
Galeria Arsenał zaprasza na bezpłatne oprowadzania w języku białoruskim po wystawie "Kradzieże i zniszczenia" prowadzone przez Alinę Wawrzeniuk

07.03 (sobota), godz. 11:00
Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, Białystok
wstęp wolny

Версія на беларускай мове ↓
Wystawa Kradzieże i zniszczenia analizuje status dzieła sztuki: jego moc, aurę, kapitał, przemiany i destrukcję. Wyrafinowani złodzieje, genialni kopiści, tajemniczy milionerzy kupujący arcydzieła na czarnym rynku – to bohaterzy bulwarowych skandali, hollywoodzkich filmów i mitów, które żerują na symbolicznej i ekonomicznej aurze dzieł sztuki.

Prezentowane na wystawie prace ukazują, jak zmienia się samo pojęcie kradzieży dzieła sztuki. Ukraść można już nie tylko obiekt materialny, ale też ideę, koncept, działanie, znaczenie symboliczne – co może mieć wymiar emancypacyjny, gdyż obrazy mają władzę.

Władzę obrazów też można zniszczyć: poprzez akt wandalizmu, terroryzmu, szaleństwa lub żywioł psychotycznej siły. Dzieła mają moc – polityczną, sakralną, obrazoburczą, wyzwoleńczą – a każdy atak czy dewastacja próbuje im ją odebrać. Zniszczenie obiektu wchłaniane jest przez rynek, a ten gubi się i próbuje odnaleźć w nieustannej przemianie statusu dzieła, które może być efemerycznym działaniem, kaleczeniem ciała, przejęciem archiwum, szukaniem sprawiedliwości i walką.



Галерэя Арсенал запрашае на бясплатнае азнаямленне на беларускай мове з выставай
“ Скрадзенае і знішчанае”.
Па выставе правядзе Аліна Ваўранюк.
07.03. (субота) гадзіна 11.00.
Галерэя Арсенал вул. Міцкевіча 2, Беласток.

выставай “ Скрадзенае і знішчанае”
21.02 - 09.04


Мастакі: Agnieszka Brzeżańska, Rafał Bujnowski, Wanda Czełkowska, Dom Mody Limanka, Edward Dwurnik (Kolekcja MOCAK-u), Olga Dziubak, Jakub Gliński, Tomasz Machciński, Petr Pavlensky, Julia Poziomecka, Mariola Przyjemska, Karol Radziszewski, Daniel Rycharski, Dominika Święcicka, Julita Wójcik, Janek Zamoyski oraz wybór prac z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku: Mirosław Bałka, Oskar Dawicki, Maciej Kurak, Robert Kuśmirowski, Zbigniew Libera, Piotr Łakomy, Anna Molska, Odili Donald Odita, Ewa Partum, Aleksandra Polisiewicz, Rewizja, Jacek Sempoliński, Janek Simon, Marek Sobczyk.
Куратар: Michał Łukaszuk
супрацоўніцтва: Ewa Chacianowska

“Выстава аналізуе статус твору мастацтва: яго сілу, аўру, капітал, перамены і дэструкцыю. Вытанчаныя злодзеі, геніяльныя капіроўшчыкі, таямнічыя мільянеры, якія купляюць шэдэўры на чорным рынку –гэта героі бульварных скандалаў, галівудскіх фільмаў і міфаў, якія кормяцца сімвалічнай і эканамічнай аўрай твораў мастацтва.

Работы прэзентаваныя на выставе паказваюць як мяняецца само разуменне крадзяжу мастацкага твору. Скрасці можна ўжо не толькі матэрыяльны аб’ект, але таксама ідэю, канцэпцыю, акцыю, сімвалічнае значэнне – гэта можа набыць эмансіпатыўны сэнс, таму што карціны надзеленыя ўладай.

Уладу карцін можна таксама знішчыць: актам вандалізму, тэрарызму, шаленства або стыхіяй псіхатычнай сілы. Творы мастацтва маюць сілу: палітычную, сакральную, мяцежную, вызваленчую – а кожная атака на іх ці знішчэнне гэта спроба забраць ім моц. Знішчэнне аб’екту становіцца элементам рынку, а ён разгубліваецца і стараецца разабрацца ў калейдаскопе бясконцай перамены статусу твору мастацтва. Гэта можа быць эфемернае дзеянне, акалечванне цела, захоп архіва, пошук справядлівасці і барацьба.”