en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Rafał Bujnowski, Zug. St. Michael

Rafał Bujnowski, Zug. St. Michael

A+
A-
Rafał Bujnowski, Zug. St. Michael, 2004, olej na płótnie, 30 x 40 cm, wideo, 9 min 13 s. Praca zakupiona przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.
Praca Rafała Bujnowskiego Zug. St. Michael należy do cyklu podobnych w zamyśle realizacji, opatrzonych wspólnym tytułem Zmierzch. Składa się z czarnego (z niewielkimi prześwitami bieli) obrazu o wyraźnej fakturze oraz wideo pokazującego stopniowe zamalowywanie czarno-białego pejzażu, przedstawiającego szwajcarskie miasto Zug z charakterystyczną wieżą kościoła św. Michała. Z jednej strony pracę Bujnowskiego można odczytywać dosłownie – jako przedstawienie zapadającego zmierzchu, z drugiej zaś ma ona charakter wyraźnie autotematyczny: równorzędnym tematem wobec stopniowo unicestwianego pejzażu jest malarstwo samo w sobie. Jednobarwne płótno oraz wideo, będące zapisem procesu jego powstawania, dopełniają się, stanowiąc komentarz na temat reprezentacji, malarskich konwencji i decyzji artysty, wpływających na kształt i charakter obrazu.

Rozważania na temat malarstwa i obrazu stanowią główny nurt twórczości artysty, poniekąd spajając jego odmienne realizacje. Bujnowski analizował choćby sposoby postrzegania dzieł malarskich, pokazywał ich status jako dóbr konsumpcyjnych, demaskował handlową stronę sztuki i płynną granicę między malarstwem a banalną rzeczywistością. Realizacje z cyklu Zmierzch mają bardziej hermetyczny charakter. Zarejestrowany na wideo proces zamalowywania pejzażu skłania do zadania pytania o relacje między malarstwem a rzeczywistością, o możliwości jej odwzorowania oraz sposoby obrazowania, po jakie w tym celu sięga artysta. Farba, nakładana pędzlem podążającym niejako za zapadającym zmierzchem, całkowicie pochłania syntetyczny, namalowany płaską plamą pejzaż miejski, zmieniając go w obraz, o którym można powiedzieć, że nie przedstawia niczego (bądź przedstawia nic). W starannym i pełnym skupienia przekształcaniu konwencji ujęcia, od realizmu do monochromatycznej abstrakcji, wyeksponowany jest przede wszystkim sam proces malowania oraz pytanie o jego granice – o moment, w którym artysta może uznać malowany obraz za zadowalające odwzorowanie obserwowanej rzeczywistości.


Izabela Kopania

Katalog prac

Artyści