en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Laura Pawela, Tu nie ma miejsca na sztukę

Laura Pawela, Tu nie ma miejsca na sztukę

A+
A-
Laura Pawela, Tu nie ma miejsca na sztukę, 2004

akryl na płótnie, 90 x 170 cm
praca zakupiona przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Obraz Laury Paweli Tu nie ma miejsca na sztukę powstał w ramach dwuletniego projektu Reallaura, którego plonem była seria obrazków podobnych do graficznych wiadomości, jakie niegdyś pojawiały się na zielonych wyświetlaczach telefonów komórkowych. Zbudowane z wyraźnych pikseli, lapidarne słowno-obrazkowe komunikaty – regularnie rozsyłane drogą elektroniczną – odnosiły się do życia prywatnego i emocji artystki, jej radości, rozterek i frustracji. Projekt Reallaura interpretowany był w kategoriach krytyki współczesnych środków komunikacji, sprowadzających kontakty międzyludzkie do wymiany krótkich wiadomości. Wskazywano na obecne w nim nawiązania do reality show oraz ironiczną wypowiedź na temat sztucznej rzeczywistości kreowanej w tego typu programach. Podkreślano też obecne w niektórych pracach elementy krytyki społecznej.

Komunikat „Tu nie ma miejsca na sztukę”, zamieszczony obok rozmazującej się twarzy artystki, jest gorzkim komentarzem na temat sytuacji sztuki i artysty w Polsce. Obraz powstał w okresie silnych sprzeciwów wobec sztuki najnowszej oraz politycznych nagonek na artystów i instytucje wystawiennicze. Wspomnieć tu można o procesie wytoczonym Dorocie Nieznalskiej, oskarżonej w 2001 r. o obrazę uczuć religijnych, czy też o próbie cenzurowania wystaw przez przedstawicieli partii konserwatywnych (co spotkało m.in. prezentację Pies w sztuce polskiej w Galerii Arsenał w 2003 r.) i niszczeniu dzieł (by wymienić tylko uszkodzenie rzeźby Maurizio Cattelana La nona ora oraz zdemolowanie wystawy Naziści Piotra Uklańskiego w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, oba zdarzenia w 2000 r.). Pełne wyrzutu stwierdzenie „tu nie ma miejsca na sztukę” stanowi z jednej strony celną diagnozę sytuacji, z drugiej zaś każe zadawać ciągle aktualne pytania o wolność słowa i społeczną funkcję sztuki. Z czynnika kluczowego dla budowania tożsamości oraz kapitału kulturowego państwa stała się ona, przynajmniej w kręgach konserwatywnych, złem koniecznym, przeciw któremu należy protestować. Jak skomentowała swój obraz Pawela: „Łatwość »wymazywania« elementu na ekranie komputera jest tutaj adekwatna do łatwości, z jaką usuwa się niewygodną sztukę z pola widzenia”.

Izabela Kopania

Katalog prac

Artyści