en
Menu
Logo Galerii Arsenał

R.E.P., Patriotyzm

R.E.P., Patriotyzm

A+
A-
R.E.P. (Kseniya Gnylytska, Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Olesia Khomenko, Volodymyr Kuznetsov, Lada Nakonechna), Patriotyzm, 2007, malarstwo ścienne, słownik symboli. Praca zakupiona przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.
Projekt Patriotyzm grupy R.E.P. (Rewolucyjna Przestrzeń Eksperymentalna) powstaje od 2006 roku. Artyści opracowują ciągle otwarty słownik piktogramów, stanowiących podstawę języka obrazów, który w założeniu cechuje się ponadkulturową czytelnością. Piktogramy, oparte na budzących mniej lub bardziej oczywiste skojarzenia motywach graficznych, mają umożliwić bezpośrednie przekazywanie uniwersalnych treści. Każda praca powstała w obrębie Patriotyzmu jest więc przede wszystkim zwięzłym komunikatem.

Grupa zawiązała się w czasie pomarańczowej rewolucji (2004), a praca nad językiem piktogramów wyrosła z doświadczeń przewrotu. W trakcie manifestacji w Kijowie członkowie R.E.P. wznosili hasła spotykające się z ogólnym niezrozumieniem, a nawet agresją (np. „Duchowość dla wszystkich”). W kontekście wydarzeń, stanowiących inspirację dla projektu, symbolicznego znaczenia nabiera jego tytuł. Patriotyzm to realizacja o charakterze niemal pozytywistycznym, mająca służyć negocjacji własnego miejsca i sposobu funkcjonowania w nowej rzeczywistości politycznej.

Jednym z głównych problemów, o których artyści mówią językiem obrazów, jest relacja między Ukrainą a Europą Zachodnią. Ten wątek projektu, realizowany w różnych galeriach europejskich, za każdym razem skoncentrowany był na innych zagadnieniach. W jego obrębie podjęto m.in. kwestie obrazu Ukrainy w krajach zachodnioeuropejskich, budowania nowego społeczeństwa, a także funkcjonowania stereotypu Unii Europejskiej wśród Ukraińców, których podejście do struktur europejskich jest tyleż entuzjastyczne, co wrogie. Analiza tożsamości i świadomości Ukraińców oraz ich stanowiska wobec zjednoczonej Europy ma charakter misji zmierzającej do zniesienia wyobrażeniowej granicy między Wschodem a Zachodem. Jej celem jest zakwestionowanie obiegowych wizerunków tego kraju, często utożsamianego m.in. z prostytucją i tanią siłą roboczą. W miejsce negatywnych skojarzeń R.E.P. proponuje potencjał intelektualny, energię, a także solidarność i jedność, które mogą służyć budowaniu nowej społeczności.


Izabela Kopania

Katalog prac

Artyści