en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Jarosław Bartołowicz, Listopad (Głód wiary)

Jarosław Bartołowicz, Listopad (Głód wiary)

A+
A-
Jarosław Bartołowicz, Listopad (Głód wiary), 1992

fotografia, 16 elementów, 40 x 30 cm każdy
praca zakupiona przez Galerię Arsenał

Jarosław Bartołowicz, zarówno we wczesnych fotoinstalacjach, jak i późniejszych fotografiach, konsekwentnie skupia się na analizie wewnętrznego świata człowieka. Jego postawa artystyczna, owocująca metafizycznymi i na swój sposób wyciszonymi rozważaniami nad kondycją ludzką, kształtowała się w środowisku gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, w tym samym czasie co radykalne programy jej ówczesnych już pedagogów (np. Grzegorza Klamana), nastawione m.in. na analizę zagadnienia cielesności oraz krytykę nowych w polskiej rzeczywistości zjawisk społecznych. Z dwóch dróg, wywodzących się ze wspólnego źródła, którym jest skupienie na człowieku, Bartołowicz wybrał drogę namysłu nad jego psychiką, nieustannym poszukiwaniem tożsamości i próbą odnalezienia się nie tyle w rzeczywistości zewnętrznej, co w świecie wewnętrznym.

Listopad (Głód wiary) jest jedną z licznych wielkoformatowych kompozycji artysty, zbudowanych z kilkunastu wyodrębnionych ramami elementów. Odznaczają się one skrajnym niemal minimalizmem, świat przedstawiony zredukowany jest do niezbędnego minimum, jego poszczególne elementy są doskonale przemyślane i zestawione tak, by potęgować ascetyzm nieokreślonego zwykle wnętrza, w którym usytuowana jest zarejestrowana scena. Siła wyrazu zdjęć ma swoje źródło w ich naturalistycznej skali, ubogiej gamie barwnej, oscylującej wokół bieli, szarości i czerni, a nade wszystko w kompozycji zasadzającej się na konfrontacji pustej, nieokreślonej przestrzeni z postacią mężczyzny siedzącego przy stole.

Bohater Bartołowicza, w postać którego wciela się sam artysta, to człowiek wyobcowany, unikający wzrokowego kontaktu, oddzielony od widza szybą, nieprzenikalną i przezroczystą jednocześnie. Tytuł fotografii – Listopad (Głód wiary) – dobrze oddaje zarówno nostalgiczną aurę pracy, jak też stan psychiczny bohatera. Listopad, jak zaznaczył kiedyś artysta, to „najokrutniejszy i najtrudniejszy do przeżycia ze wszystkich miesięcy w roku”. Kojarzony z pustką i umieraniem, zawieszeniem i chorobliwą melancholią szczególnie sprzyja refleksjom. Fragment tytułu – „Głód wiary” – jak też światło, które obejmuje dłońmi siedzący przy stole mężczyzna, sugerują zapewne, iż pełne skupienia rozważania bohatera dotyczą Absolutu, Istoty Wyższej, Boga. Głód wiary to zapewne potrzeba odnalezienia stabilnego punktu oparcia, samookreślenia się w odniesieniu do religii, odnalezienia sensu życia tak w perspektywie doczesnej, jak i wiecznej. Praca Jarosława Bartołowicza – subtelny i misternie skonstruowany psychologiczny (auto)portret – wewnętrzne zmagania człowieka pokazuje za pomocą ciszy, opanowania i pełnej napięcia pustki.

Izabela Kopania

Katalog prac

Artyści