en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Twożywo, Kultura i Sztuka

Grafka. Jedną trzecią od góry zajmuje czarny pasek. Pozostałość jest różowa. Widnieją na niej białe symbole kwiatów i tekst. Wokół grafiki biały margines.

Twożywo, Kultura i Sztuka

A-
A+

Twożywo (Krzysztof Sidorek, Mariusz Libel)

Kultura i Sztuka, 2007, grafika, 50 × 50 cm

Kolekcja II Galerii Arsenał w Białymstoku. Praca zakupiona przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych


/ fot. Maciej Zaniewski
Grupa Twożywo, działająca w latach 1998–2011, posługiwała się technikami leżącymi na granicy sztuki popularnej i wysokiej, z równym powodzeniem wykorzystywanymi w sektorach użytkowych (reklama, plakat, typografia) jak w sferze czysto artystycznej ekspresji. Krytycy zauważają, że podejście Twożywa do tego typu mediów ma źródła w tradycji awangardy rosyjskiej XX wieku. Działania grupy rozpatrywać można zarówno w kategoriach politycznych, jak i stricte lingwistycznych. Jej poszukiwania mieszczą się w ramach zabawy liternictwem, traktowania litery jako formy plastycznej, bliskie są poezji wizualnej i konkretnej. Skupiając się na słowach, artyści wyzwalają je z ich znaczenia, układają w konstelacje współzależnych treści, uwydatniając ich potencjał krytyczny. Wydobywają tym samym język z bezrefleksyjnego potoku komunikatów, nachalnych przekazów reklamy czy medialnej nowomowy.
 
Zbitce słów „KULTURA I SZTUKA” towarzyszy „lustrzane” odbicie, ich swoiste alter ego: „KURWA I SUKA”. Połączone hasła mają krańcowo różny wydźwięk: wzniosłe rejestry językowe ścierają się z językiem wulgaryzmów. To zestawienie, które na początku odbierane może być jako obrazoburcze, stanowi o społeczno-politycznym podtekście wypowiedzi Twożywa. Artyści wskazują na współczesną pozycję kultury i sztuki. W krajach galopującego kapitalizmu znaczenie tych dziedzin jest marginalizowane – zarówno w polityce rządów, budżecie państwa, jak i w życiu obywateli. W rezultacie kultura i sztuka traktowane są jako balast na gospodarczym pokładzie kraju.
 
Znajduje to bezpośrednią konsekwencję w braku przemyślanej polityki kulturalnej oraz w znikomej obecności sztuki choćby w programach nauczania. Edukacyjna zapaść skutkuje deprecjonowaniem poszukiwań i dokonań artystów, zwłaszcza współczesnych, często podejmujących trudne kwestie obyczajowości, tożsamości i religii. Wykorzystana przez Twożywo gra zwięzłych, ale pojemnych semantycznie sformułowań dobrze oddaje tę społeczną dezaprobatę, przejawiającą się w częstym manifestowaniu lekceważącego niezrozumienia, jak też w atakach na artystów i instytucje sztuki.
 
Izabela Kopania

Katalog prac

Artyści