en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Kijewski i Kocur, Inwazja

Kijewski i Kocur, Inwazja

A+
A-
Kijewski & Kocur (Marek Kijewski, Małgorzata Malinowska), Inwazja, 2001, druk wielkoformatowy, 204 x 510 cm.
Praca podarowana Galerii Arsenał przez artystów.

Postaci klęczącego Mao i narastające wokół nich skojarzenia automatycznie ukierunkowują interpretację Inwazji. Kwestie polityczne narzucają się same przez się, a forma pracy utrzymanej w konwencji billboardu odnosi się do natarczywości reklamy, której działanie, potocznie określane jako „pranie mózgu”, pozostaje w relacji z manipulacyjną siłą wszelkich ideologii. Tytułowa „inwazja” odwołuje się do niedawnej historii Chin oraz współczesnych metod rozpowszechniania obrazów.

 

Wielokrotne powielenie obrazu prowadzi zwykle do wyzucia go ze znaczeń, jednak tłum złotych Mao ukazanych w pozie modlitewnej, którą Wielki Sternik mógł przyjąć jedynie w czyjejś wyobraźni, ma w sobie więcej z totalitarnego umasowienia i uprzedmiotowienia niż z bezmyślnego kopiowania. Reminiscencje elementów kultury chińskiej – kolor żółty przypisany w dawnych Chinach cesarzowi i sposób ustawienia postaci, przywołujący rzędy żołnierzy z armii terakotowej – nabierają przewrotnych znaczeń. Kijewski i Kocur podejmują kwestię popkulturowej popularności takich ikon jak Mao. Maomania, która wybuchła w Chinach, brzemienna jest nie tyle w skutki ideologiczne, co ekonomiczne. Stymuluje produkcję suwenirów przekształcających uosobienie terroru w atrakcyjny wizualnie towar. Koszulki i broszki z podobizną Mao zdają się neutralizować wyrządzone przez niego zło, a jako wytwory popkultury mają status nieszkodliwych gadżetów. Oddzielanie obrazu Mao od jego czynów ma długą tradycję. Wspomnieć można choćby o zauroczeniu zachodnioeuropejskich intelektualistów maoistowskim komunizmem. Zwolennicy Mao nie przyjmowali do wiadomości zbrodni reżimu. Przesłaniały je idee równości i sprawiedliwości społecznej, kształtowane przez chińską propagandę.

 

Praca Kijewskiego i Kocura, operująca konwencją bliską reklamie, to gest sprzeciwu wobec bezmyślnego operowania obrazami. Artyści zaznaczyli niegdyś, że ich wielkoformatowe druki to coś „zupełnie […] innego niż wielkoformatowe plansze reklamowe. My przekształcamy billboardy w płaszczyzny niemal malarskie”. Ta deklaracja istotna jest nie tylko dla formalnej, ale także symbolicznej interpretacji pracy.

 

Izabela Kopania

Katalog prac

Artyści