en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Anna Konik, In the Middle of the Way / Gra w miasto (Białystok)

Anna Konik, In the Middle of the Way / Gra w miasto (Białystok)

A-
A+

Anna Konik

In the Middle of the Way / Gra w miasto (Białystok), 2008, dwukanałowe wideo, 19 min 35 s; 6 fotografii, 31 × 40,5 cm

Kolekcja II Galerii Arsenał w Białymstoku. Praca zakupiona przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Gra w miasto (Białystok) jest kolejną odsłoną projektu In the Middle of the Way, który Anna Konik realizuje od 2001 roku. Każde wideo powstałe w jego obrębie jest emocjonalną i osobistą opowieścią o mieście. Artystka wędruje po ulicach m.in. Cleveland, Warszawy i Moskwy wraz mieszkającymi tam, przypadkowo poznanymi ludźmi. Tym, co ich łączy, jest funkcjonowanie na marginesie społeczeństwa, w stanie bezdomności i nieustannej podróży. Sytuacja towarzyszącej im artystki jest na swój sposób podobna, nagrania wideo powstają bowiem w trakcie odbywanych przez nią wyjazdów. Jej perspektywa jest perspektywą nomada, w każdym z miejsc jest gościem, który nie zapuszcza korzeni.
 
Białystok to drugie po Bytomiu miasto, które pokazywali artystce uczestnicy prowadzonych przez nią warsztatów*. Konik zaproponowała spacer po Białymstoku, a młodzież i dzieci, z którymi pracowała, weszli w rolę przewodników, oprowadzających po mieście własnymi ścieżkami. Każdy z nich pokazywał je z własnej perspektywy, prowadził do miejsca, które ma dla niego szczególne znaczenie. Na alternatywnej mapie Białegostoku znalazł się m.in. Pałac Branickich, Rynek Kościuszki, hala „Włókniarza”, kawiarnia na Plantach i plac zabaw na osiedlu, a pokonywanie dróg prowadzących do tych miejsc miało wymiar intensywnego, wspólnego przeżywania przestrzeni. Ta bliska relacja zachodziła zwłaszcza między artystką a osobą prowadzącą do ważnego dla siebie miejsca. Konik każdemu towarzyszyła w sposób dyskretny, skłaniając do werbalizacji myśli i określenia charakteru swojego związku z miejscem.
 
Tak jak różni byli uczestnicy warsztatów, tak różne były ich reakcje na kamerę i odmienny stosunek do miasta. Ich wypowiedzi kształtują alternatywną mapę Białegostoku, na której centrum i peryferie niekoniecznie pokrywają się z układem urbanistycznym miasta. Projekt Konik odsłania kilka osobistych narracji, składających się na wielowarstwową strukturę żyjącego organizmu miejskiego. W trakcie spaceru przestrzeń Białegostoku stała się przestrzenią mentalną, nasyconą wspomnieniami i emocjonalnymi reakcjami na tkankę miasta.
 
Izabela Kopania
 
*  In the Middle of the Way / Gra w miasto (Białystok) to efekt warsztatów przeprowadzonych przez Annę Konik w Galerii Arsenał w Białymstoku w 2008 r.
 

Tekst opublikowany w książce I. Kopania, „Zbiór otwarty. Prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku”, Białystok 2012

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Katalog prac

Artyści