en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Wojciech Gilewicz. Hanoi Hello!

20.08.2019 - 10.10.2019

Wojciech Gilewicz. Hanoi Hello!

20.08.2019 - 10.10.2019
Otwarcie: Otwarcie: 20.08.2019
Miejsce: Miejsce: Różne lokalizacje w Białymstoku, mapy dostępne w Galerii Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2
Artyści: Artyści: Wojciech Gilewicz
Kuratorka: Kurator: Aleksandra Kluczyk
Współpraca ze strony Galerii: Współpraca ze strony Galerii: Sylwia Narewska, Ewa Tatar
A+
A-
Filmy Wojciecha Gilewicza powstawały podczas jego podróży po Azji (2008–2018). Są dokumentami subiektywnego spojrzenia na krajobraz (miejski, wiejski i przyrodę), w który artysta stopniowo wnika. Każdy z nich jest odrębnym dziełem, ale razem tworzą spójną narrację o uprzywilejowanej pozycji „obcego”. Nie udają, że mówią o innych, ale posługują się zanurzeniem w kulturze innego kraju jak lustrem, w którym można poddać sprawdzianowi swoje praktyki i wypróbować własne akceptacje.
Artysta testuje publiczną percepcję, zachęcając do aktywnej obserwacji otaczającej nas ikonosfery i do odkrywania sztuki w jednoczesnym rozpadzie i odnawianiu się życia codziennego. Cała prezentacja opowiada o tym, czym jest podróżowanie, i jednocześnie jest podróżą po mieście. Zapraszamy do pobrania mapy Białegostoku z naniesionymi lokalizacjami projekcji oraz do uważnego rozglądania się wokół siebie. Film "Hanoi Hello!" (2018) znajduje się w Galerii Arsenał.
 
Jak poruszać się w tradycji tak odmiennej od naszej jak tradycja Dalekiego Wschodu?
Jak ewoluują nasze zasady w zetknięciu z inną kulturą?
Czy można wyjść poza własne kody, przekroczyć granice?
Czy rzeczywiście trzeba coś stworzyć, pozostawić po sobie ślad?
Czy patrząc na tradycyjny japoński drzeworyt, należałoby zadać pytanie o to, jakie będą skutki naszych działań dla przyrody?
Czy zaczerniony śnieg stanie się na powrót biały, czy nadal będzie wiódł swój śnieżny żywot? Czy woda pozbawiona przejrzystości nadal będzie wiodła żywot czystej wody?
Czy nasze działania nie są zanadto zanieczyszczające dla tak delikatnych struktur?
Czy człowiek, choćby nawet artysta, powinien ingerować, zmieniać, zakłócać harmonijne środowisko?
Co jest wyznacznikiem harmonii?
Czyż człowiek nie powinien powstrzymać się od działania, ponieważ ma naturę medytacyjną, refleksyjną?
Czyż pierwszym powołaniem sztuki nie jest rozpoznawanie swoich własnych narcystycznych zapędów i powściąganie ich?
Czyż najwyższą sztuką nie jest poprzestanie na pojedynczej kresce, zapanowanie nad swoją potrzebą działania, choćby anonimowego?*

Wystawa towarzyszy Festiwalowi Wschód Kultury / Inny Wymiar

Wystawa będzie następnie pokazywana w Galerii Labirynt w Lublinie (11.10-10.11.2019 ) oraz w Pier-2 Art Center w Kaohsiung na Tajwanie (12.28. 2019 – 01.12. 2020)

*fragment tekstu Jeanne Truong "Translations" (2014)