en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Vlada Ralko. Widmo wolności. Wersja, w ramach Festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar

29.08.2019 - 10.10.2019 / 17:00

Vlada Ralko. Widmo wolności. Wersja, w ramach Festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar

29.08.2019 - 10.10.2019
Otwarcie: Otwarcie: 29.08.2019 / 17:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2
Kuratorka: Kurator: Monika Szewczyk
A+
A-
Anna Łazar
Ludzkie we wnętrzach
 
Sztuczne podporządkowanie pewnym normom
doprowadziło do zniszczenia pojęcia normalności
do tego stopnia, że normalne ludzkie zaczyna
wydawać się czymś potwornym, szkodliwym,
szalonym albo heroicznym[1].
 
Ukraińska artystka Włada Rałko ma rozmach. Głębie i przestrzenie jej ekspresyjnych wielkoformatowych obrazów goszczące hybrydowe figury z komponentami ludzi, zwierząt, lalek, manekinów, przedmiotów i niedookreśloności są klaustrofobiczne, ale też wciągające, ironiczne, związane z aktualną sytuacją polityczną, seksualnością i kulturą. Stanowią odrębną wypowiedź, która odchodzi od opartej na obiegowych skojarzeniach metaforyki, chociaż pozostaje bardzo blisko codziennego doświadczenia. To oryginalny komentarz do stanów i wydarzeń ukraińskiej współczesności omywanej totalitarną spuścizną ZSRR, konfliktami Ukrainy z Rosją i antagonizmem między zwykłym człowiekiem, np. starszą kobietą, a przedstawicielem władzy/oligarchii, np. w czarnym garniturze. Włada Rałko wymyka się publicystycznej jednoznaczności. Z obrazów artystki wypływa sygnał o uwikłaniu ludzi/ciał w coś wobec nich zewnętrznego, w sytuacje, w których zachowując resztki podmiotowości, tracą sprawczość. To nie jest opowieść w języku matrony czy pensjonarki – ról akceptowanych i niesprawiających kłopotów. To opowieść, w której stykają się niesprowadzona do pozycji towaru kobieca/ludzka seksualność i wyparte, mające źródło w sowieckim systemie społeczne problemy z podmiotowością. To język transgresji, przekroczenia i refleksji nad tym, skąd się bierze to, co uważane jest za normalność. Kobieca cielesność staje się dla artystki analogią zmarginalizowanej pozycji ludzkiego, które podporządkowuje się odbierającemu indywidualność systemowi. [...]


[1] Влада Ралко, Привид свободи (своє, моє, чуже, спільне, вільне) [Włada Rałko, Widmo wolności (swoje, moje, obce, wspólne, wolne)], w: Влада Ралко, Привид свободи [Włada Rałko, Widmo wolności], ЧервонеЧорне, Київ-Канів [ChervoneChorne, Kijów-Kaniów] 2018, s. 9 (tłum. własne). Włada Rałko to polska transkrypcja nazwiska artystki, która na scenie międzynarodowej posługuje się jego zangielszczoną wersją: Vlada Ralko (przyp. red.).


***
Wydarzenia towarzyszące

31.08 (sobota), godz. 11
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2

28.09 (sobota), godz. 11
Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie
Oprowadza: Anna Łazar
Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2

WYSTAWA I PROGRAM TOWARZYSZĄCY realizowany W RAMACH FESTIWALu WSCHÓD KULTURY / INNY WYMIAR

Patroni medialni