en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Żubroffka w Galerii Arsenał: Konkurs Na skraju

Żubroffka w Galerii Arsenał: Konkurs Na skraju

07.12.2018 / 18:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
Współpraca ze strony Galerii: Współpraca ze strony Galerii: Eliza Urwanowicz-Rojecka
A+
A-
Festiwal ŻUBROFFKA w Białymstoku

Konkurs w Galerii Arsenał
7 grudnia 2018 (piątek)
godz.18:00 Białystok/Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2
Konkurs Na skraju – eksperyment i wideo-art. / On the Edge – Experiment and Video-Art (117’)
Filmy:

Déploiements
director/reżyser: Stéphanie Lagarde
director of photography/zdjęcia: Stéphanie Lagarde, Graham Kelly
music/muzyka: Stéphanie Lagarde, Francesco Cimino
Netherlands/Holandia 2018, 16’10”

“Déploiements” is about state control on both the physical and the symbolic level. The video draws a parallel between two types of simulation: a team of fighter pilots mentally preparing for an air show, and a piece of software simulating an angry mob.

Film mówi o państwowej kontroli zarówno w wymiarze fizycznym, jak i symbolicznym. Wideo czyni analogię między dwoma rodzajami symulacji: grupą pilotów myśliwców mentalnie przygotowujących się do air show, a oprogramowaniem symulującym wściekły tłum.

Egg
director/reżyser: Martina Scarpelli
director of photography/zdjęcia: Martina Scarpelli
France/Francja 2018, 12’07”

A woman is locked in her home with an egg, which she is both attracted to and scared of. She eats the egg, and repents. She kills it. She lets the egg die of hunger.

Kobieta jest zamknięta w swoim domu z jajkiem, które fascynuje ją i zarazem przeraża. Kobieta zjada jajko, a następnie za to pokutuje. Zabija je. Pozwala mu umrzeć z głodu.

Fest
director/reżyser: Nikita Diakur
director of photography/zdjęcia: Nikita Diakur, Philip Zeller, Florian Fischer
music/muzyka: David Kamp
Germany/Niemcy 2018, 2’55”
Drone. Stunt. Rave.
Drony. Stunt. Rave.

Hiatus
director/reżyser: Vivian Ostrovsky
director of photography/zdjęcia: Vivian Ostrovsky
music/muzyka:
USA, Brasil/Stany Zjednoczone, Brazylia 2018, 6’20”

The protagonist is a reclusive, introspective Ukranian – the Brazilian writer Clarice Lispector (1920-1977). The film is based on her single TV interview, broadcast only after her death. What she says in it is still very pertinent and corresponds to the feeling of ‘in-betweenness’, which I myself feel today.

Bohaterką jest samotna, spoglądająca w głąb siebie brazylijska pisarka ukraińskiego pochodzenia Clarice Lispector (1920-1977). Film został oparty na jedynym telewizyjnym wywiadzie, jakiego udzieliła, udostępnionym dopiero po jej śmierci. To, co w nim mówi, jest niezwykle aktualne i odnosi się do poczucia bycia „gdzieś pomiędzy”, które odczuwa dziś także reżyserka.

Mudanza Contemporánea
director/reżyser: Teo Guillem
director of photography/zdjęcia: Teo Guillem
Spain/Hiszpania 2018, 19’40”

Armchairs, feet, mattresses, mops, arms, memories, tubes, plastic. A whole army of objects dance and twist in this particular traveling choreography. A man tries to overcome a ghost from the past, a wonderful, terrible and impossible to forget ghost.

Fotele, stopy, materace, mopy, ramiona, wspomnienia, rurki, plastik. Cała armia przedmiotów tańczy i wije się w tej szczególnej, wędrującej choreografii. Mężczyzna próbuje pokonać ducha z przeszłości – cudownego, strasznego i niezapomnianego ducha.

Название/Title
director/reżyser: Viktor Belanov
director of photography/zdjęcia: Viktor Belanov
Russia/Rosja 2018, 29’

Have you ever watched a movie where each character is merely your brain’s creation? Do you think it is impossible? If you do, just engage your imagination and look closer. Or, even better, listen. You will not only have to watch the story but also make it up along with all the characters just as the plot develops. Make your own unique storyline. You still don’t believe this is possible? If you don’t, then simply turn on the movie. Oh, but don’t forget to give it a title.

Czy oglądaliście film, w którym każdy bohater jest tylko wytworem waszego umysłu? Sądzicie, że to niemożliwe? To uruchomcie wyobraźnię. Albo jeszcze lepiej: będziecie musieli nie tylko oglądać tę historię, ale także wymyślać ją – ze wszystkimi postaciami – wraz z rozwojem fabuły. Stworzycie własny, unikalny wątek. Wciąż nie wierzycie, że to możliwe? Po prostu włączcie film. I nie zapomnijcie wymyślić dla niego tytułu.

Reality Fragment 160921
director/reżyser: Qigemu
director of photography/zdjęcia: Qigemu
UK/Wielka Brytania 2017, 14’02”

Film follows two people in their process of reality-curation as they create their own spaces against and via understandings of distance, as they go through the motions of growing themselves by growing their universes.

Film towarzyszy dwóm osobom w procesie tworzenia rzeczywistości, kiedy kreują one swoją przestrzeń wbrew i poprzez zrozumienie odległości, kiedy podlegają rozwojowi poprzez rozwój swoich wszechświatów.

Riot
director/reżyser: Frank Ternier
director of photography/zdjęcia: Frank Ternier
music/muzyka: Frédéric Duzan
France/Francja 2017, 13’

A young black man is killed in an altercation with a vigilant neighbour and the police. An indignant crowd gathers. The sense of injustice is high. A group isolates itself. Emotions threaten riot… In the absence of words, can the body take its revenge?

Młody czarnoskóry mężczyzna zostaje zabity w czasie sprzeczki z czujnym sąsiadem i policją. Gromadzi się oburzony tłum. Rośnie poczucie niesprawiedliwości. Grupa izoluje się. Narastające emocje grożą wybuchem zamieszek. Czy gdy brakuje słów, można wywrzeć fizyczną zemstę?

13. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA odbędzie się od 5 do 9 grudnia 2018 roku. Festiwal jest marką samą w sobie – to największe tego typu wydarzenie w tej części Europy! ŻUBROFFKA od ponad dekady buduje kulturalny pomost między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem, dzięki czemu w Białymstoku i na Podlasiu spotyka się twórcza energia z całego świata. ŻUBROFFKA to mądre filmy, niepowtarzalne spotkania z twórcami, warsztaty, panele dyskusyjne, energetyczne koncerty i interesujące wystawy.

W 2018 roku, do ośmiu konkursów selekcjonerzy wybrali 109 najciekawszych filmów (spośród ponad dwóch tysięcy!). Jak zwykle, w programie znajdą się także specjalne projekcje produkcji krótkometrażowych z całego świata. W ciągu pięciu dni widzowie obejrzą łącznie prawie 300 krótkich filmów. Wstęp na wszystkie pokazy jest jak zawsze bezpłatny.

Już tradycyjnie Festiwal gości w zaprzyjaźnionych białostockich instytucjach i placówkach, a także w regionie – w tym roku krótkie kino z całego świata pojawi się w 10 podlaskich miejscowościach!

Festiwal zrealizowany z dotacji Miasta Białegostoku oraz dofinansowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Organizator: Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG”
Współorganizator: Galeria Arsenał
Więcej:
www.zubroffka.pl
www.facebook.com/zubroffka